Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hvalen

Gårdsnummer 61, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 154c, ble ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1850, skilt ut fra løpenummer 154a og b (senere bruksnummer 5). Den fraskilte delen fikk en skyld på 11 skilling og ble solgt til Iver Anundsen Skjelsvik for 50 spesidaler.

Iver Anundsen (1827-1915) var gift med Karen Lovise Abrahamsdatter (1842-1923). Ekteparet bodde på bruksnummer 4 under Skjelsvik. De flyttet senere til bruksnummer 5 under Hvalen.

I 1865 ble det foretatt en beskrivelse over alle gårdsbrukene i Eidanger. Beskrivelsen viser at den omtrentlige størrelsen på denne eiendommens åker og eng var 1¼ mål. Ved gården var det ½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden bestod av 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold. Ved siden av ble det dyrket 1½ skippund høy.
På bruket ble det holdt 1 sau. Sauen hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Bruket lå nær hovedveien og sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo i sitt arbeid å senke skylden på eiendommen til 3½ skilling.

I den nye matrikkeloversikten som utkom i 1889, fikk løpenummer 154e bruksnummer 6 under gårdsnummer 61, Hvalen. Skylden på bruket ble samtidig revidert fra 11 skilling til 8 øre.

I 1890-årene ble bruket forpaktet bort til Lars Abraham Martinius Antonsen Hvalen. Lars Abraham M. Hvalen (1872-1927) var sønn av Anton Christensen og Karen Lovise Abrahamsdatter. (Se bruksnummer 5.) Han giftet seg i 1894 med Gurine Hansdatter (1862-1933) fra Brevik.

Under folketellingen i år 1900 bodde det ei fosterdatter på bruket: Teodora Marie Karlsen, født 1893 i Bamble
Lars Abraham Martinius Antonsen Hvalen var arbeider. Han drev med isarbeid og skogshogst.

I 1901 solgte Iver Anundsen denne eiendommen samt bruksnummer 4 og 5 under Skjelsvik til Peder Amundsen for 4500 kroner. Skjøtet ble datert og tinglyst 17. april samme år.

Peder Amundsen bosatte seg sammen med sin familie på Kåsa under Skjelsvik (bruksnummer 4). Etter mannens død overtok enken, Ingeborg Amundsen, driften av eiendommene.

I 1915 ble det skilt ut to deler av denne eiendommen, bruksnummer 21, Solbakken, og bruksnummer 22, Fredly. Hvert av de to fraskilte brukene fikk en skyld på 2 øre. Dette førte til at skylden på den gjenværende delen av bruket ble redusert til 4 øre.

Året etter solgte Ingeborg Amundsen Kaasa den resterende delen av bruksnummer 6 til Julius Rasmussen. Han solgte i 1917 eiendommen til bankbestyrer H. A. Danielsen for 3000 kroner.

I 1933 gikk skjøtet på denne eiendommen og bruksnummer 34, Bakkely, med en samlet skyld på 5 øre til Paula og Oscar Andersen. Det er senere blitt skilt ut en del til veigrunn.

Målebrev som ble avholdt i 1974, viser at bruksnummer 6 da var på 3559 m². Samme år gikk skjøtet på bruksnummer 6 og 34 til Margot Andersen (født 1928) og Arnold Andersen (født 1929) for 20 000 kroner.

Utdrag (s. 406-408) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen