Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solhaug

Gårdsnummer 44, bruksnummer 16

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1927, ble bruksnummer 16, Solhaug, skilt ut fra Søndre Valler, bruksnummer 1. Det var Mikael Aamot som stod som eier av hovedbruket. Dette solgte han til Lasse Tynning og beholdt selv det fraskilte bruket.

På Solhaug anla Mikael Aamot som var gartner, en større prydhage hvor det blant annet var et vannparti med nøkkeroser og andre vannplanter. (Les mer om Mikael Aamot og hans virksomhet på Valler under bruksnummer 1.)

Mikael Aamot solgte i årene som fulgte, flere deler av Solhaug. I 1929 ble en del av bruket med en skyld på 2 øre solgt til Theodor Solli. Solli kjøpte også en del fra bruksnummer 25, Enger, under Søndre Tveten. Disse delene ble slått sammen til bruksnummer 17 og fikk navnet Skogly.

I 1931 ble bruksnummer 18, Myrvang, fraskilt Solhaug. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 4 øre og ble solgt til Sigurd Solli. Den resterende eiendommen hadde etter dette en skyld på 3,56 mark.

Året etter ble bruksnummer 19, Sydjordet, fraskilt Solhaug. Denne eiendommen fikk en skyld på 30 øre og ble solgt til Olaf Knutsen for 1800 kroner.

Først på 1930-tallet ble Solhaug solgt fra Eidanger sparebank til lensmann Larsen. På grunn av økonomiske problemer måtte han gå fra bruket. Eiendommen ble i 1932 solgt til Arnt Bjerketvedt. Han kjøpte bruket i sin sønns, Einar Bjerketvedts, navn.

I 1948 fikk Arnt Bjerketvedt auksjonsskjøte på Solhaug for 18 000 kroner. Auksjonen fant sted 27. september dette året, og eierskiftet ble grunnboksført 1. oktober samme år.


Arnt Bjerketvedt (1882-1955) var sønn av John Larsen Bjerketvedt. Han giftet seg med Inga Marie Jacobsdatter (1885-1970). Hun var datter av Jacob Simonsen Bjerketvedt.
Arnt og Inga Marie hadde disse barna:

  1. Jenny, født 1911 - død 1915
  2. Einar, født 1916. Gift første gang 1938 med Ruth Hildegard Ohlson (1917-1982) fra Sverige. Ekteskapet oppløst. Bosatt på Solhaug (denne eiendommen).
    Gift andre gang 1954 med Hildur Larsen (født 1929) fra Lier ved Drammen. Ekteskapet oppløst. Bosatt i Porsgrunn, senere i Drammen.

Arnt Bjerketvedt hadde tidligere eid en del av Nedre Bjørntvet. Der drev han mest med kålplanter. Den årlige utplantingen kunne komme opp i mellom 6 og 7000 planter. I 1911 fikk han premie for dyrking av hodekål ved amtsutstillingen i Skien.

Etter at Arnt Bjerketvedt hadde overtatt Solhaug, ble det skilt ut en lang rekke hustomter. I 1961 var skylden på eiendommen redusert til 2,53 mark. Senere er det også skilt ut en del tomter.

Etter mannens død satt Inga Marie Bjerketvedt i uskiftet bo. Da hun døde, gikk hjemmelen til eiendommen i 1970 over til sønnen, Einar Bjerketvedt. Året etter fikk han skifteskjøte på Solhaug.


Einar Bjerketvedt (født 1916) giftet seg første gang i 1938 med Ruth Hildegard Ohlson (1917-1982) fra Sverige.
Einar og Ruth har disse barna:

  1. Berit Ester Marie, født 1938. Gift 1959 med Øivind Johnsen (født 1934). Bosatt i Porsgrunn.
  2. Arnulf Sture, født 1942. Gift. Bosatt i Falkenberg i Sverige.

Einar Bjerketvedt giftet seg andre gang i 1954 med Hildur Larsen (født 1929).
Einar og Hildur har en sønn:
Rune Arnt, født 1958. Ugift. Bosatt på Spydeberg i Østfold.

Utdrag (s. 76-77) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen