Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Stridsklev (Vestjordet)

Gårdsnummer 53, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble foretatt i 1848, ble løpenummer 127b (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 127 (senere bruksnummer 1) med en skyld på 3 ort og 7 skilling. Skjøtet på det fraskilte bruket gikk samtidig fra Nils Christensen til Jacob Jørgensen Haugholt for 700 spesidaler. Området ble kalt «Vestjordet».

Jacob Jørgensen (1821-1867) levde ugift. Han bodde på Hovholt sammen med sine andre ugifte søsken (senere bruksnummer 3).

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng dekket et areal på 44 mål. Det hørte ikke noe utslått med til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, ¼ tønne hvete, ¼ tønne rug og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold hvete, 8 fold rug og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 32 skippund høy.
På bruket var det 3 kyr. Dyrene hadde en havnegang som ikke var tilstrekkelig stor. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare til eget bruk.
Bruket lå ved den rodelagte veien og 3/8 mil fra sjøen. Det var lettbrukt og godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å skrive opp skylden på bruket til 4 ort og 7 skilling.

Ved Jacob Jørgensens død ble Vestjordet (denne eiendommen) testamentert til den eldste gjenlevende broren, Nils Jørgensen. Bruket på Stridsklev ble drevet sammen med Hovholt.

I 1885 skjøtet Nils Jørgensen Haugholt eiendommene sine over på Halvor Nilsen Klevstrand for 6160 kroner. Den nye eieren var umyndig, og det formelle i forbindelse med kjøp og drift ble ordnet av hans far, Niels Jacobsen Klevstrand.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 127b bruksnummer 2 under gårdsnummer 53, «Stridskleven». Skylden på bruket ble revidert fra 3 ort og 7 skilling til 2,39 mark.

Vestjordet (denne eiendommen) og Vestskogen (bruksnummer 5 under Hovholt) med en skyld på 1 mark ble i 1924 solgt til Nils Sølverød for 15 000 kroner. Nils Sølverød bodde på Østre Tveten. (Se bruksnummer 6 under Nordre Tveten.)

I 1950 ble Vestjordet solgt til A.s Rjukanfos for 118 236 kroner. Vestskogen ble i 1966 solgt til Porsgrunn kommune for 380 000 kroner. Tre år senere ble Vestskogen sammenlagt med bruksnummer 1 under Stridsklev til en eiendom.

Utdrag (s. 240-241) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen