Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solheim

Gårdsnummer 51, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette stedet, som ligger helt innerst i Eidangerfjorden, var på midten av 1800-tallet en husmannsplass under hovedbølet på Søndre Tveten. Her bodde mellom annet Anders Martin Andersen.

Anders Martin Andersen (født 1844) var sønn av Anders Jacobsen på Lille Lanner under Bjørkevold. Han giftet seg i 1872 med Kirsten Marie Hansdatter (født 1848). Hun var datter av Hans Evensen i Porsgrunn.
Anders Martin og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Jacob, født 1873
 2. Karl Mathias, født 1874 - død 1883
 3. Alfred, født 1878
 4. Hanna, født 1880
 5. Ludvig, født 1888

Anders Martin Andersen var skipstømmermann. Han arbeidet på skipsverftet i Nystrand. Da plassen i 1882 ble solgt til selveie, flyttet Anders Martin Andersen sammen med familien sin til Ørstvet.

Ved en skylddeling som ble holdt dette året, ble løpenummer 123b (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 123a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 daler og 5 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Johan Amundsen Tveten til grosserer Anders Johnsen i Skien for 11 400 kroner.


Anders Johnsen (1849-1933) var født på Varpet i Solum som sønn av kjøpmann John Andersen. Han giftet seg med Benedicte Amanda (Benna) Johnsen (1851-1931). Hun var født på Hauane ved Skien.
Anders og Benedicte Amanda hadde disse barna:

 1. Zeriane Marie, født 1875 - død 1940. Gift 1896 med grosserer Ejnar Stensrud (1871-1954) fra Stokke i Vestfold.
 2. John Benjamin, født 1877 i Skien - død 1949. Ingeniør. Gift 1911 med Ruth Aulie Pedersen (født 1891) fra Tønsberg. Bosatt på Solheim (denne eiendommen).
 3. Andrew, født 1878 i Skien - død 1963. Fabrikkeier. Gift 1906 med Gudrun Flørnes (1886-1973) fra Arendal. Vokste opp i Antwerpen i Belgia. Bosatt i Skien.
 4. Oskar, døde som mindreårig
 5. Ingrid Amanda, født 1884 - død 1969. Gift 1905 med ingeniør Ola Jacobsen (1881-1955) fra Larvik. Startet og bygde Trosvik Verksted i Brevik.
 6. Solveig, født 1885 - død 1909. Musikklærer i Skien. Ugift.
  Faren forærte Eidanger kirke det nåværende døpefatet til minne om henne. Det har inskripsjonen: «Til erindring om Solveig Johnsens dåp 3/7 1885.»

Anders Johnsen bodde i Skien. Der var han kjent som en meget dyktig forretningsmann, grosserer og bedriftsherre. Han drev mellom annet såpefabrikk, trikotasjefabrikk og spesialforretning i glass. Dessuten eide han «Union båtene» som gikk i rute fra Skien til Oslo og «Vøringen» som gikk på kysten. Den gamle husmannsstuen som Anders Johnsen overtok ved kjøpet av Solheim, ble i noen år brukt som sommerhus. Huset ble stadig utvidet til det fikk sin nåværende form.

Hans far, kjøpmann John Andersen på Gimsøy ved Skien, kjøpte i 1882 Asalund (senere bruksnummer 8 under Nordre Tveten). Anders Johnsen kjøpte den delen av Søndre Tveten som ligger nedenfor jernbanelinjen mellom Kromsdalen og delet med Lille Tveten og Eidanger prestegård. Unntatt fra handelen var en del av stranden ved det gamle skipsverftet. Eiendommen var på omkring 150 dekar.

Da John Andersen døde i 1902, overtok sønnen, Anders Johnsen, Asalund, Denne eiendommen solgte han snart etter til Peder Nicolaisen Sundsåsen. (Se mer under Nordre Tveten, bruksnummer 8.)

Anders Johnsen solgte i 1885 fra løpenummer 123g (senere bruksnummer 7), Fagervik, med en skyld på 6 skilling. I 1887 ble løpenummer 123h (senere bruksnummer 8), Solbakke, med en skyld på 2 skilling skilt fra Solheim.
Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 123b, Solheim, bruksnummer 2 under gårdsnummer 51, Søndre Tveten. Skylden på bruket ble revidere fra 4 ort og 21 skilling til 2,60 mark.

På 1890-tallet ble det holdt fire nye skylddelingsforretninger. Da ble bruksnummer 10, Annalyst, bruksnummer 13, Vestli, bruksnummer 14, Grønland, og bruksnummer 15, Fredheim, fraskilt Solheim.
I 1903 ble det holdt to nye skylddelinger. Da ble bruksnummer 22, Kromsdalen, og bruksnummer 23, Solslet, fraskilt. I tidsrommet fra 1907 til 1909 ble bruksnumrene 27 til 30 skilt fra.

Anders Johnsen flyttet senere til Solheim på Nystrand og bosatte seg der sammen med sin familie. Han skjøtet deler av eiendommen over på sine barn. De bygde hus på stedet og slo seg til der.

I 1931 skjøtet Anders Johnsen hovedeiendommen, Solheim, over på sin eldste sønn, John Benjamin Johnsen, for 20 000 kroner. Solheim hadde da som følge av alle skylddelingene en gjenværende skyld på 52 øre.


John Benjamin Johnsen (1877-1949) giftet seg med Ruth Aulie Pedersen (født 1891) fra Tønsberg.

John Benjamin Johnsen var ingeniør. Etter hans død fikk enken, Ruth Johnsen, hjemmelen til eiendommen. Eiendommens verdi ble i 1957 satt til 35 000 kroner. Det er senere blitt holdt to skylddelingsforretninger på bruket.

Herdis og Jens Pran har redigert en slektskrønike om familien Johnsen. «Anders Johnsen og hans slekt» heter den og utkom i Langesund i 1980.

Utdrag (s. 208-210) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen