Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Eidanger prestegård

Gårdsnummer 43

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det var en rekke husmannsplasser under Eidanger prestegård på 1700- og 1800-tallet. De fleste plassene ble senere solgt til selveie. (Se under de enkelte brukene.)

Prestetangen

Gunnuld Paulsen (1800-1893) var sønn av Paul Gunnuldsen fra Nes i Sauherad. Han giftet seg første gang i 1838 med Ingeborg Maria Pedersdatter (ca. 1794-1843). Hun var datter av Peder Andersen Kjendalen.

Gunnuld Paulsen giftet seg andre gang i 1844 med Martha Maria Halvorsdatter (1818-1891). Hun var datter av Halvor Gundersen på Herøya.
Kjente barn:

 1. Ingebret, født 1851
 2. Gunhild Marie, født 1856 - død 1874
 3. Halvor, født 1859 - død 1859
 4. Regine, født 1861

Gunnuld Paulsen var husmann på Skrapeklev sist på 1830-tallet. Senere ryddet han Prestetangen. Plassen ble nedlagt etter hans død.

Prestegrunnen

Carl Jacobsen var gift med Hanna Ingebretsdatter.
Kjent barn: Karen Helene, født 1878
Carl Jacobsen var skomaker. Han er den eneste kjente husmannen på denne plassen.

Festetomt: Prestegrunnen

Søren Johnsen (1829-1897) kom fra Kjose. Han var gift med Sofie Matilde Hansman (født 1831) fra Larvik. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

På samme sted bodde en bror av Søren, Ole Johnsen (1838-1910). Han var gift med Jensine (Sina) Isaksdatter (født 1840) fra Bamble.
Kjente barn:

 1. Karoline Marie, født 1860 i Brevik - død 1924. Gift med Amund Larsen (1857-1941). Sønn av Lars Johnsen Gunneklev. Bosatt på Lanner under Bjørkevold (bruksnummer 10).
 2. Sofie Mathilde, født 1864.
 3. Svend, født 1867 - død 1887. Ugift. Kom bort på sjøen under forlis.
 4. Olga Jensine, født 1869. Gift med Ole Larsen fra Hem i Tjølling i Vestfold.
 5. Jonette Severine, født 1871 - død 1914. Gift med Christian Andersen (1864-1030). Sønn av Anders Olsen Herregaardstranden.
 6. Ida, født 1874 - død 1874.
 7. Jens Ovart, født 1877 - død 1955. Gift med Marie Kaalstad (1876-1963) fra Porsgrunn. Bosatt på Prestestrand (senere bruksnummer 44).

Brødrene Søren og Ole Johnssønner var skipsbyggere. De konstruerte og bygde flere skuter rundt om i Eidanger. Fire av disse skutene ble bygd på Prestegrunnen. De to brødrene eide også parter i flere skuter.

I. C. Ramberg nevner i «Boken om Eidanger» flere av de skutene brødrene bygde og eide parter i (side 145-147):

«Skonnertskib «Frier». 274 tons. Aar 1884. Byggmester Ole Johnsen Prestegrund. Fører kapt. A. Sørensen.

Dampskib «Frost». Netto 366 - Brutto 599 tons. Aar 1900. Rederi: H. Thorsen, brukseier E. Rasmussen, Andr. O. Versvik m.fl. (Stiftet 1898). Bygmester Ole Johnsen. Fører kapt. Hans Lund. Damperen, der gik i istræden, blev efter nogle aars forløp solgt og fik ny fører; men nogle aar derefter gik den op i luer i Nordsjøen. (19.4.1913.) Den hadde vist været en daarlig melkeko for rederne.

Paa Prestegrund. Bark «Adelheim». 199 læster. Aar 1866. Redere Søren og Ole Johnsen, samt Halvor Stridsklev. Bygm. Søren Johnsen, Disse 2 brødre var indflyttet fra Kjose og hadde lært skibsbyggeriet hos Svend Eriksen paa Breviksøen. Begge er forlængst bortvandret.

Bark «Rifundo». 136 læster. Aar 1868. Rederi N. W. Coch, Brevik. Fører C. D. Eberhardt, Skien. Bygm. Søren Johnsen. (Rifundo eller Rifondo er den engelske uttale av det latinske «refundo», som betyr: jeg tilbakegir.) Skonnert «Mathilde». 66½ læst. Aar 1872. Rederi Søren & Ole Johnsen. Bygm. Søren Johnsen.

Bark «Skjoldmøen». 105 (122) læster. Aar 1874. Rederi og bygmester som ovenanført. Strandet i Østersjøen 1879. Seilte med tap. «Skjoldmøen» (Valkyrien) betyr: Hærkvinden.»

Prestestranda

Kristian Pedersen (1857-1915) var sønn av Peder Andersen Hasler. Han giftet seg i 1882 med Nilia Marie Nilsdatter. Hun var datter av Nils Nilsen Herregaardstranden.
Kjente barn:

 1. Gunhild Marie, født 1882 - død 1913. Gift med maskinist Karl Thingstad (født 1882) fra Porsgrunn.
 2. Kristine, født 1884 - død 1938. Gift med Jacob Ødegården (født 1878) fra Heistad.
 3. Nilsine Sofie, født 1885 - døde som liten
 4. Peder, født 1885 - død 1904. Ugift.
 5. Nils, født 1888 - død 1889.
 6. Amanda Sofie, født 1890 - død 1942. Gift med Johannes N. Jørgensen (født 1885) fra Larvik.
 7. Kristofa, født 1893. Gift med lærer Gustav Sveen fra Haugesund.
 8. Anders, født 1896 - død 1963. Herredskasserer. Gift med Hanna Petrea Ekelund (1898-1980). Datter av Mathias Ekelund på Ørvik. Bosatt i Verran, senere i Eidanger.
 9. Nelly, født 1900. Gift med Olaf Øvrum fra Gjerpen.

Åsen

August Pedersen (1856-1925) kom fra Sverige. Kona het Marie (født 1860) og var fra Eidsvoll.
Kjente barn:

 1. Peder, født 1883. Tømmerhogger i år 1900, senere baneformann ved NSB.
 2. Helga, født 1884. Gift med stasjonsmester Lars Braathu.
 3. Aksel, født 1886. Tømmerhogger i år 1900, senere baneformann ved NSB.
 4. Henrik, født 1888 i Holla
 5. Albert, født 1889 i Holla
 6. Ragnvald, født 1891
August Pedersen hadde jernbanen som sin hovedarbeidsplass.

Utdrag (s. 49-51) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen