Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Mikkelsrønningen

Gårdsnummer 69, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Mikkelsrønningen var på begynnelsen av 1800-tallet en husmannsplass under Ytre Heistad. I 1853 ble Mikkelsrønningen, løpenummer 173f (denne eiendommen), fraskilt løpenummer 173d (senere bruksnummer 4) med en skyld på 2 skilling.

Den første eieren en kjenner til er losoldermann Claus Berthel Barchlay i Brevik. Han var gift med Sophie Marine Grubbe. I 1836 hadde han kjøpe Dalen i Eidanger. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) De to eiendommene ble senere drevet sammen.

Etter Barchlays død i 1859, gikk eiendommene på Dalen og Mikkelsrønningen til de to døtrene, Olalia og Christiane Barchlay, for 3622 spesidaler til medarvingene. Skifteskjøtet ble datert 2. desember og tinglyst 19. i samme måned.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på åker og dyrket eng under Mikkelsrønningen var 4½ mål. Det hørte ikke med noen utslått til denne eiendommen.
Det ble i 1865 ikke sådd korn eller satt poteter. Avlingen var på 6 skippund høy.
På bruket var det 3 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke noen skog med til eiendommen.
Mikkelsrønningen lå nær hovedveien og Brevik. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 12 skilling.

I 1874 solgte Olalia og Christiane Barchlay eiendommen til K. A. Hansen. Mikkelsrønningen ble betalt med 150 spesidaler.

Den nye matrikkelen fra 1889 gav løpenummer 173f, Heistad, bruksnummer 5. Skylden på bruket ble revidert fra 2 skilling til 28 øre.

I 1890 ble Dalen og Mikkelsrønningen solgt til O. Nygaard for til sammen 30 000 kroner. Åtte år senere skjøtet Nygaard eiendommene over på «Dalen Aktiekompagni» for 26 000 kroner. I 1916 kjøpte «A/S Dalen Portland Cementfabrikk» eiendommene Dalen og Mikkelsrønningen for 105 000 kroner.

Utdrag (s. 529-530) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen