Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kåsa

Gårdsnummer 60, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1846 ble løpenummer 149d (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 149a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 ort og 1 skilling. Samme år gikk skjøtet fra skifteforvalteren i Mette Kirstine Abrahamsdatters dødsbo til en svigersønn, Anund Ingebrigtsen, for 60 spesidaler.

Anund Ingebrigtsen (ca. 1789-1851) giftet seg i 1814 med Anne Birthea Iversdatter Skjelsvik (1788-1882).
Anund og Anne Birthea hadde disse barna:

  1. Niels, født 1814 - død 1885. Ugift. Bosatt på Kåsa (denne eiendommen).
  2. Ole, født 1817.
  3. Abraham, født 1820 - død 1829.
  4. Maren, født 1822 - død 1883. Gift 1852 med Amund Pedersen Aas (1825 -1880). Sønn av Peder Amundsen Aas. Bosatt på Søndre Ås (bruksnummer 6).
  5. Iver, født 1825 - død, 1826.
  6. Iver, født 1827 - død 1915. Tømmermann i 1865. Gift 1885 med Karen Lovise Abrahamsdatter (1842-1923). Datter av Abraham Olsen Hvalen. Bosatt på Kåsa (denne eiendommen), senere på Hvalen (bruksnummer 5).
  7. Mette Kirstine, født 1830 - død 1834.

Anund Ingebrigtsen døde i 1851. Bruket gikk da over til enken, Anne Birthea Iversdatter.

Folketellingen som ble avholdt i 1865, viser at Anne Birthea Iversdatter bodde på bruket sammen med to sønner. Det var eldstemann Niels på 54 år og yngstemann Iver som var 40 år gammel.

Samme år som folketellingen fant sted, ble det også foretatt en såkalt herredsbeskrivelse. Denne viser at Kåsa fremdeles hadde en skyld på 1 ort og 1 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 5 mål. Ved gården var det ¾ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre, l/s tønne bygg, 1116 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 4 skippund høy.
På gården var det 3 sauer. Sauene hadde rett til havnegang i Anders Skjelsviks skog (senere bruksnummer 1). - I den samme skogen hadde eierne av Kåsa rett til brensel.
Gården lå i nærheten av hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 17 skilling.

Anne Birthea Iversdatter brukte Kåsa fram til sin død i 1882 ved hjelp av sine hjemmeværende sønner. Da Niels Anundsen Kaasa døde i 1885, gikk hjemmelsbrevet i skiftet på 1/3 av denne eiendommen over til broren, Iver Anundsen, for 400 kroner.

Iver Anundsen hadde i 1884 kjøpt løpenummer 149e (senere bruksnummer 5), «Braanen», fra Bernhard Andersen for 1250 kroner. Denne eiendommen var tre år tidligere blitt skilt ut fra løpenummer 149a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 6 skilling.


Iver Anundsen (1827-1915) giftet seg i 1885 med Karen Lovise Abrahamsdatter (1842 -1923). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

I 1889 utkom en ny matrikkeloversikt for Eidanger. Her fikk Skjelsvik gårdsnummer 60. Løpenummer 149d, «Skjelsviken» eller «Kaasa», fikk bruksnummer 4. Skylden ble revidert fra 1 ort og 1 skilling til 39 øre. Løpenummer 149e, «Braanen», fikk bruksnummer 5 og en revidert skyld på 14 øre.

Iver Anundsen eide på dette tidspunktet bruksnummer 6 under Hvalen (tidligere løpenummer 154c). Denne eiendommen fikk revidert sin skyld fra 11 skilling til 8 øre. Den samlede skylden på Iver Anundsens eiendommer kom etter dette opp i 61 øre.

Under folketellingen som ble avholdt i år 1900, bodde Iver og Karen Lovise Anundsen i bryggerhuset på gården. Hovedbygningen ble leid av Peder Amundsen og hans familie.

I 1901 overtok Peder Amundsen bruket. Han fikk skjøte på bruksnummer 4 og 5 foruten bruksnummer 6 under Hvalen for 4500 kroner.


Peder Amundsen (1856 - ca. 1908) var sønn av Amund Pedersen Aas. Han giftet seg i 1895 med Ingeborg Andrea Carlsdatter (født 1860). Hun var datter av Carl Hansen Saltboden.
Peder og Ingeborg Andrea hadde disse barna:

  1. Amund Martinius, født 1896. Emigrerte til Amerika.
  2. Johanne Katrine, født 1898.

Peder Amundsen var sjømann (matros) under folketellingen i år 1900. Både han og kona hadde parter i seilskuter.

Etter Peder Amundsens død overtok enken bruket. I 1915 ble det holdt tre skylddelinger. Blant annet fikk kjøpmann Halvor J. Aasland grunnbrev på bruksnummer 15 samt bruksnummer 22 under Hvalen mot en samlet årlig avgift på 50 kroner eller en innløsningssum på 1000 kroner.

To år senere solgte Ingeborg Andrea Amundsen Kaasa bruksnummer 4 og 5 til arntsfullmektig K. Hagerup Knutson for 10 000 kroner. I 1919 solgte Hagerup Knutson eiendommen «Kaasa» til Johannes, Sigurd og Josef Fjeld for 12 000 kroner, mens han selv beholdt «Braanen».

Brødrene Fjeld hadde Kåsa til 1929. Da solgte de eiendommen til Hans ødegård for 6000 kroner.

Skylden på Kåsa var i 1931 blitt redusert til 16 øre. Tretti år senere ble det skilt ut en byggetomt med en skyld på 1 øre.

I 1971 gikk skifteskjøtet til Haldis Ellingsrud (født 1913) for 30 000 kroner. Dette skjøtet ble datert 29. oktober og grunnbokført 3. november samme år.

Utdrag (s. 377-379) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen