Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Folketellinger

av Per Chr. Nagell Svendsen

1835

Aar 1835 den 29de November blev i Eidanger afholdt en Optælling af Folkeantallet m. m. og blev der da befundet at være:

i Eidanger Hovedsogn:

1847 mennesker, hvoriblandt 192 selveiere, 29 leilendinger, 42 husmænd, som bruger uskyldsat jord, 32 haandværkere, 2 skippere, 28 søfarende og fiskere, 94 inderster, 141 tjenestefolk og 17 fattige. Husholdningernes antal var 331.

1845

Ved den affattede Folketælling i Eidanger befantes folkemængden o.s.v. at være den 31. Des. 1845 Eidanger Sogn

Folkemængden 1963, heraf 974 mænd, 989 kvinder. Deraf var 301 ægtepar, 37 enkemænd, 61 enker, 17 som i det hele forsørgedes af Fattigvæsenet, 16 for en deel, 4 Refund af M.K., 4 Fjærile (umyndiggjorte) (3 Mk. 1 Kv.), 3 Døvstumme (1 M, 2 Kv.), 6 Blinde (1 M, 5 Kv.), heraf 4 som har et saakalt gangsyn.

Med hensyn til stand og næringsvei befantes: 2 Embedsmænd, 6 Bestillingsmænd, 165 selveiere, 19 leilændinger, 73 huusmænd med, 52 uden jord, 45 Føderaadsfolk, 10 Haandværkere, 1 skipper, 30 søfarende, 4 fiskere, 58 dagarbeidere.
Tjenere af H. kjønn 58, af Kv. kjønn 75.
Hos forældrene hjemmeværende ugifte Børn af M. kj. 481, af Kv. kj. 148. Personer som ei kunne henføres til nogen af de klasser: 340.

Utsæd: 8 3/10 td. rug, 86 3/8 byg, 519 7/8 havre, 14 ærter, 1096¾ poteter.

Husdyrhold: 187 heste, 890 kyr, 1658 faar, 10 geder, 194 svin.

1855

Ved folketælling i Eidanger befantes Folkemængden at være 31. Des. 1855 tils. 2273, hvoraf 1126 Mandkj. 207 gaardbrugere, 17 leilændinger, 58 huusmænd med jord og 76 uden. 21 Føderaadsfolk, 29 haandværkere, 3 skippere, 51 søfarende, 33 dagarb., 82 tjenere og 147 Tjenestepiger, 2 Rydningsmænd, I handelsmand - 43 andre.

Udsæd: Hvede 631/4 td., Rug 151/16, Byg 92, Bld. k. 11"3/16, Havre 473, Poteter 949, Hirse 235. Stort qvæg 1059, Faar 1516, Gjeder 12, Svin 225. Fold af Hvede 8, Rug 12, Byg 8, Bl. k. 8, Havre 5, Poteter 6.

Gifte: 357 mænd og 357 kv., 44 enkemænd, 83 Enker, 3 Resande, 4 Fjanter (psykisk utviklingshemmede), 6 døvstumme, og 11 blinde eller lidet saadant.

Utdrag (s. 651) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen