Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Skrapeklev

Gårdsnummer 57

av Per Chr. Nagell Svendsen

I gamle papirer vedrørende Skrapeklev blir det nevnt flere husmannsfolk. Ingen av husmannsplassene blir nevnt med navn.

Johannes Alfsen (født ca. 1730) var gift med Kari Olsdatter (født ca. 1729).
Kjente barn:

  1. Karen. Gift 1802 med Halvor Michelsen fra Gjerpen.
  2. Margrethe, født ca. 1789 - død 1844. Gift første gang 1821 med enkemann Ole Larsen (1778-1831). Sønn av Lars Larsen Buer.
    Gift andre gang 1832 med Anund Hansen (1802-1836). Sønn av Hans Anundsen Versvigen.
    Gift tredje gang 1837 med Iver Stoesen (1799-1891). Sønn av Stoe Sørensen Qvæstad. Bosatt på Skrapeklev (bruksnummer 1).

Johannes Alfsen blir nevnt i folketellingen av 1801 som husmann uten jord. Han eide et innhus og et uthus (fehus). Disse husene solgte han i 1805 til Halvor Steensen Haugholt.

Det er i dag ingen spor etter tuftene til denne plassen, men det er tre mulige steder: Hagen, Kåsene (rett sør for husene) og Kristians. Til de to sistnevnte stedene ligget det 2-3 mål jord.


Lars Larsen (ca. 1749-1831) var gift med Ellen Olsdatter (ca. 1746-1818). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Utdrag (s. 325) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen