Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Søndre Tveten

Gårdsnummer 51

av Per Chr. Nagell Svendsen

Under Søndre Tveten fantes det tidlig strandsittere. Disse var bosatte på Nystrand. I 1661 ble det nevnt at to slike familier var bosatte på gårdens grunn. Under folketellingen i 1865 nevnes flere familier som bodde til leie på gårdens grunn. Senere på 1800-tallet ble plassene fraflyttet eller kjøpt til selveie. Noen av husmannsfamiliene som bodde på senere selveierbruk, er tatt med under'disse.

Nystrand

I 1804 fikk Ole Isachsen festebrev til en plass på Nystrand av Knut Aas på Søndre Tveten. Festebrevet gjaldt for begge ektefellenes levetid.
Ole Isachsen (ca. 1769-1836) giftet seg med Karen Olsdatter (ca. 1767-1848).
Kjente barn:

 1. Jacob, født ca. 1796.
 2. Isach, født ca. 1799. Gift 1825 med Marthe Marie Ingebretsdatter (født ca. 1801). Bosatt på Nystrand. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Erik, født ca. 1800. Gift 1826 med Kirsten Marie Andersdatter Tveten (født ca. 1803). Bosatt på Nystrand. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Jacob, døpt 1806 - død 1872. Gift 1830 med Mariken Halvorsdatter (født 1804). Datter av Halvor Steensen Haugholt. Bosatt på Nystrand (dette stedet).
 5. Elen Maria, døpt 1808.

Den yngste sønnen, Jacob Olsen (ca. 1806-1872), overtok senere plassen. Han giftet seg i 1830 med Mariken Halvorsdatter Haugholt (født 1804).
Kjente barn:

 1. Halvor, født 1830.
 2. Ole, født 1832. Sjømann. Gift første gang 1863 med Mathilde Amalie Arnesdatter (1835-1872). Datter av Arne Olsen Oxøen.
  Gift andre gang 1873 med Anne Birgitte Berntsdatter (født 1850). Datter av Bernt Jørginius Andersen Bjønnes. Bosatt på Oksøya under Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Maria Anne, født 1835.
 4. Isach, født 1838.
 5. Elias, født 1841.
 6. Karen, født 1844 - død 1844.
 7. Karen Elise, født 1846. Gift med dampskipsfører Anton Martinius Olsen Marum (født 1842) fra Solum. Bosatt på Nystrand (dette stedet).
 8. Maren Jacobine, født 1849.

Folketellingen i 1865 viser at tre av barna som alle var ugifte, bodde på stedet. Det var Maria Anne, Isach og Karen Elise. På plassen ble det holdt 1 ku og 2 sauer. Utsæden var samme år på 3/16 tønne hvete og 3½ tønner poteter.


I 1866 gikk plassen over til en svigersønn, Anton Martinius Olsen Marum. Han betalte 60 spesidaler for husene og forpliktet seg til å underholde sine svigerforeldre for resten av deres levetid.

Anton Martinius Olsen (født 1842) var gift med Karen Elise Jacobsdatter (født 1846).
Kjent barn: Anette Elise, født 1875

Anton Martinius Olsen Marum var dampskipsfører. Han kjøpte i 1884 plassen Østre Nystrand til selveie. Stedet ble da skilt ut fra det senere bruksnummer 1 med en skyld på 2 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 123f, «Nystrand østre», bruksnummer 6 under gårdsnummer 51, Søndre Tveten. Skylden ble revidert til 5 øre.

Folketellingen fra år 1900 viser at familien da bodde på stedet. Husfaren var midlertidig fraværende i Skien.

Andre beboere på Nystrand

Ole Larsen var gift med Karine Pedersdatter.
Kjente barn:

 1. Antorine, født 1818
 2. Ingeborg, født 1820
 3. Lars, født 1822
 4. Karen Oline, født 1825
 5. Hanna, født 1827
 6. Jørgine Bergitte, født 1829
 7. Gunnild Maria, født 1831
 8. Maren Olsdatter, født 1834 - død 1834
 9. Ole Andreas, født 1836

Isach Olsen (født ca. 1799) var sønn av Ole Isachsen. Han giftet seg i 1825 med Marthe Marie Ingebretsdatter (født ca. 1801).
Kjente barn:

 1. Karoline, født 1825
 2. Anne,Olea, født 1827
 3. Isacha, født 1830. Gift 1860 med styrmann Nils Jacob Isaksen (født ca. 1834). Sønn av Isak Olsen på Stathelle.

Erik Olsen (født ca. 1800) var sønn av Ole Isachsen. Han giftet seg i 1826 med Kirsten Marie Andersdatter Tveten (født ca. 1803).
Kjente barn:

 1. Ole Andreas, født 1828 - død 1828
 2. Ole, født 1830,
Utdrag (s. 217-219) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen