Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Gravastrand

Gårdsnummer 66, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, Gravastrand, hadde tidligere vært en husmannsplass. I år 1900 ble den skilt ut fra hovedbruket på Søndre Grava og solgt til selveie. Gravastrand fikk bruksnummer 5 og en skyld på 5 øre. Skjøtet på eiendommen gikk til en svoger, av Ole Petter Grava, Peder Hansen Sølverød.

Peder Hansen (1877-1940) giftet seg med Anne Marie Jacobsdatter (1877-1951).
Peder og Anne Marie hadde disse barna:

  1. Petrea Marie, født 1897 - død 1913.
  2. Karen Margrethe, født 1908. Gift med enkemann Lars Johnsen (1879-1970). Sønn av John Larsen Bjerketvedt. Bosatt på Valler (bruksnumer 2).
  3. Hans, født 1915. Gift 1945 med Gerda Marie Tvedt (født 1920) fra Melum i Solum. Datter av Thomas E. og Olga Tvedt. Bosatt på Gravastrand (denne eiendommen).

Peder Hansen var sjømann. - Etter Peder og Anne Marie Gravastrands død gikk hjemmelen til eiendommen i 1952 over til Karen Margrethe Bjerketvedt og Hans Gravastrand som eneste arvinger. Karen Bjerketvedt skjøtet sin del av eiendommen over på broren for 3250 kroner.


Hans Gravastrand (født 1915) giftet seg i 1945 med Gerda Marie Tvedt (født 1920) fra Melum.
Hans og Gerda Marie har disse barna:

  1. Per Tore, født 1951. Ugift. Bosatt i Oslo.
  2. Anne Marie, født 1952. Gift 1976 med Frank Mikkelsen (født 1950) fra Skotfoss i Solum. Sønn av Harald og Alfhild Mikkelsen. Bosatt på Heistad.

Eiendommen bestod av 5 dekar dyrket jord. På bruket var det to våningshus. Det eldste ble bygd omkring 1870, og det siste ble satt opp i 1927.

I 1960 ble Gravastrand solgt til Meidel Olsen (født 1914) for 19 000 kroner. Et målebrev som ble avholdt to år senere, viser at eiendommen da var på 1401 m².

Utdrag (s. 499-500) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen