Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Herøya

Gårdsnummer 56

av Per Chr. Nagell Svendsen

På slutten av 1700-tallet fantes det flere husmannsplasser under Herøya: Fogteplassen, Gunnersplassen, Nyplassen, Gunnuldsplassen, Bøkkerkåsa, Rødningen, Øvrerønningen, Plassen og Kåsa.

Øverrønningen

I 1819 ble det utskrevet et festebrev fra Hans Hansen på en husmannsplass under hans gård (senere bruksnummer 1) til Halvor Larsen. Kontrakten skulle gjelde i hans og hans kones levetid. Den årlige avgiften ble satt til 3 spesidaler og 1 ort. Avgiften kunne betales i arbeid.
Halvor Larsen (ca. 1772-1823) giftet seg 1820 med enke Dorthe Sophie Sørensdatter (ca. 1765-1842).

Den neste kjente husmannen på Øvrerønningen het Abraham Jensen (1789-1869) fra Porsgrunn. Han giftet seg i 1825 med enken etter Halvor Larsen, Dorthe Sophie Sørensdatter.
Abraham Jensen fikk samme år festebrev på plassen etter Halvor Larsen. I kontrakten stod det at den skulle gjelde:

«for hans Levetid og saafremt han ved Døden efterlader sig Hustru, da tillige saa længe hun efter ham maatte hensidde i Enkestand.»

Dorthe Sophie Sørensdatter døde i 1842. Abraham Jensen giftet seg senere med Anne Helene Helgesdatter (1800-1869) fra Solum.

Plassen

Denne husmannsplassen lå under Løkken (senere bruksnummer 2). Plassen ble trolig ryddet omkring år 1800.

Niels Gundersen (1830-1925) var sønn av Gunder Nielsen fra Århus i Gjerpen. Han giftet seg i 1856 med Marthe Marie Christensdatter (1833-1906) fra Grimstad.
Kjente barn:

 1. Severin, født 1857.
 2. Ole Andreas, født 1859 - død 1859.
 3. Anne Christine, født 1860 - død 1947. Gift 1881 med Halvor Anundsen (1854-1942) fra Sauherad. Bosatt på Rødningen (bruksnummer 3).
 4. Oluf, født 1864 - død 1954. Gift 1893 med Maren Anundsdatter (1861-1929) fra Sauherad. Bosatt på Gunneklev (bruksnummer 3).
 5. Sophie Caroline, født 1866. Ugift. Bosatt på Notodden.
 6. Gerda Jensine, født 1870.
 7. Severine Gustava, født 1873.
 8. Nilia Marie, født 1877.

Under folketellingen i år 1865 bodde det to eldre mennesker på plassen. Det var Ingeborg Jensdatter (født 1796 i Solum) og Gunder Nielsen (født 1797 i Gjerpen). Hun var føderådskone, mens han var losjerende og drev som skomaker.

Niels Gundersen ble i 1865 ført opp som skomaker i folketellingslisten. Han drev også som skipstømmermann. Fra omkring 1870 hadde han ingen husmannsplikter, men betalte fra da av vanlig festeavgift på Plassen.

Kåsa

Denne plassen ble trolig ryddet omkring år 1800. Stoe Ingebrethsen (ca. 1778-1832) var gift med Johanne Marie Christensdatter.
Kjente barn:

 1. Ingebreth, født ca. 1813
 2. Niels, født ca. 1818
 3. Marthe Christine, født ca. 1820
 4. Dorthe Margrethe, født ca. 1820
 5. Amund Severin, født ca. 1826

Stoe Ingebrethsen druknet 17. mars 1832 i Gunneklevfjorden og ble funnet igjen 5. mai. Skiftet etter ham utgjorde brutto 12 spesidaler, 3 ort og 8 skilling. Gjelden var imidlertid på 17 spesidaler, 2 ort og 3 skilling. Plassen Kåsa ble nedlagt før folketellingen i 1865.

Plassen 1

Denne husmannsplassen lå under Fogteplassen (senere bruksnummer 14). Den første kjente husmannen på Plassen het Rasmus Nielsen (ca. 1783-1849). Han var sønn av Niels Jakobsen og giftet seg første gang med Maren Gundersdatter (ca. 1777-1833). Etter at den første kona var død, giftet han seg i 1839 med Anne Laurine Gunderdatter Herøen (født ca. 1807). Hun var datter av Gunder Jakobsen.
Kjente barn:

 1. Maren, født 1840. Gift 1864 med matros Ole Martinius Olsen (født 1841 i Solum). Sønn av Ole Olsen Knardalstranden fra Solum.
 2. Nils, født 1844. Styrmann. Gift med Anne Johanne Ellefsdatter.

Rasmus Nielsen forulykket ved å falle i Frierfjorden 31. oktober 1849. Enken, Anne Laurine Gundersdatter, overtok plassen og brukte den til 1874.

Plassen 2

Denne husmannsplassen lå også under Fogteplassen. Ole Martinius Olsen (født ca. 1841 i Solum) var sønn av Ole Olsen Knardalstranden. Han giftet seg i 1864 med Maren Rasmusdatter (født 1840). Hun var datter av Rasmus Nielsen Herøen. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Ole M. Olsen var sjømann. Han hadde ingen husmannsplikter på Plassen fra omkring 1865, men betalte fra da av vanlig festeavgift.

Bøkkerkåsa

Denne plassen ble leid av Jens Gundersen (født ca. 1783). Han giftet seg i 1820 med tjenestepike Kristine Marie Olsdatter Herøen (ca. 1788-1868).
Kjente barn:

 1. Gunder, født 1820.
 2. Ole, født 1823 - død 1902. Gift 1846 med Elisabeth Maria Halvorsdatter (1816-1879). Datter av Halvor Gundersen Herøen. Bosatt på Bøkkerkåsa (denne plassen).

Jens Gundersen var matros før han slo seg ned på Bøkkerkåsa som husmann. Senere gikk plassen over til en sønn, Ole Jensen.


Ole Jensen (1823-1902) giftet seg i 1846 med Elisabeth Maria Halvorsdatter Herøen (1816-1879).
Kjente barn:

 1. Jensine, født 1846. Ugift.
 2. Hanna Gurine, født 1850 - død 1920. Gift 1872 med skomaker Adrian Hansen (1837-1904) fra Bohuslän i Sverige. Sønn av Hans Johannesen Oredalen. Bosatt på Bøkkerkåsa (denne plassen).
 3. Kirsten Marie, født 1853 - død 1947. Gift 1878 med Martin Olsen (født 1856). Sønn av sagmester Ole Andersen på Røra. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Olava Elise, født 1856. Gift 1886 med sagarbeider Gunder Hansen (født 1862 i Lunde). Bosatt på Fjæra (bruksnummer 11).
 5. Halvor, født 1859 - død 1866

Under folketellingen i 1865 bodde en losjerende fattiglem på bruket som fattigkassen betalte oppholdet for. Det var Kirsten Pedersdatter (født ca. 1777 i Gjerpen). Hun var ugift, Ole Jensen var sjømann. I 1870-årene ble Bøkkerkåsa nedlagt som husmannsplass. Den gikk da over til å bli vanlig festetomt.


Under folketellingen i år 1900, bodde Adrian Hansen (1837-1904) på plassen sammen med sin kone, Hanna Gurine Olsdatter Herøen (1850-1920).
Kjente barn:

 1. Anne Helene, født 1872 - død 1872.
 2. Ingeborg Elisabeth, født 1873 - død 1934.
 3. Halvor, født 1875 - død 1938. Emigrerte 1906 til USA. Gift med Ingeborg Andreassen fra Stathelle i Bamble.
 4. Olga, født 1877 - død 1964. Gift 1909 med Andreas Johnsen (død 1962). Bosatt på Grønli.
 5. Anna Oline, født 1880 - død 1883.
 6. Hanna Andrea, født 1882 - død 1883.
 7. Anna Andrea, født 1884 - død 1963. Ugift. Bosatt på Bøkkerkåsa.
 8. Hilda Cathrine, født 1886 - død 1938. Ugift. Bosatt på Bøkkerkåsa.
 9. Olav Johan, født 1889 - død 1963. Gift med Ingrid Kristine Ellefsen (1897-1954). Datter av gartner Einar Ellefsen på Fagerheim under Jønholt. Bosatt på Gunneklev (bruksnummer 2).
 10. Emilie, født 1891. Ugift. Bosatt på Bøkkerkåsa.

Adrian Hansen var svensk. Han drev som skomaker og isarbeider. I år 1900 bodde også husbondens svigerfar, Ole Jensen, på stedet. Han var på føderåd.

Andre beboere under Herøya

Det fantes også andre husmenn og festere som var bosatt under gården «Hærøen». Hvor de var bosatt, vites ikke med sikkerhet.

Anders Olsen (ca. 1762-1857) var sønn av Ole Jakobsen i Solum. Han giftet seg i 1816 med enke Marthe Larsdatter (ca. 1768-1835).
Kjent barn: Andreas, født ca. 1829 - død 1836

Marthe Larsdatter hadde ei datter fra et tidligere ekteskap:
Gunild Gift med sersjant Mørch i Oslo.

Anders Olsen drev som skredder. Familien bodde først på Gudsfred under Nordre Lunde. I skiftet etter Marthe Larsdatter som døde i 1835, ble boets inntekt regnet å være 21 spesidaler, 3 ort og 1 skilling. Nettobeholdningen var på 2 ort og 19 skilling. Husene på plassen ble taksert til 7 spesidaler.

Etter at den første kona var død, giftet Anders Olsen seg i 1835 med tjenestejente Ingeborg Kirstine Jensdatter (1794-1867) fra Solum. Hun var datter av Jens Arnesen.
Kjent barn: Ole, født 1837 - død 1838


Halvor Gundersen (ca. 1780-1848) var enkemann da han i 1813 giftet seg med Maren Hansdatter Kamphaug.
Kjente barn:

 1. Maren Margrethe, født 1814 - død 1895. Gift 1835 med John Olsen (1809-1864). Sønn av Ole Johnsen i Solum. Bosatt på Kåsa (bruksnummer 9).
 2. Elisabeth Maria, født 1816 - død 1879. Gift 1846 med Ole Jensen (1823-1902). Sønn av Jens Gundersen Bødtkerkåsa. Bosatt på Bøkkerkåsa. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Martha Maria, født 1818 - død 1891. Gift 1844 med enkemann Gunnuld Paulsen (1800-1893). Sønn av Paul Gunnuldsen fra Nes i Sauherad. Bosatt på Prestetangen under Prestegården, (Se «Husmenn og festere».)
 4. Gurine, født 1821. Gift 1851 med Jon Olsen (født ca. 1829) fra Gjerpen. Sønn av Ole Halvorsen Sørbøe.
 5. Anne Maria, født 1824
 6. Hansine, født 1829 - død 1891 Gift første gang 1856 med matros Hans Jacob Knudsen (1827-1857). Sønn av Knud Jacobsen Kaasa på Herøya.
  Gift andre gang 1869 med sjømann Carl Johan Nilsen Huetmann fra Sverige.

Anders Jakobsen var gift med Karen Nielsdatter.
Kjent barn:

 1. Jakob, født 1815
 2. Inger Margrethe, født 1818
 3. Kirsten, født 1820
 4. Constanie Elisabeth Birgitte, født 1822

Anders Jacobsen var innerst på Herøya.


Niels Kristoffersen Herøen var gift med Anne Mathiasdatter.
Kjent barn: Marthe Torine, født 1820
Niels Kristoffersen var innerst.

Ingebret Isaksen (ca. 1745-1819) var husmann under Herøya.

Anders Pettersen (ca. 1757-1820) var innerst under Herøya.

Ole Knudsen Herøen (ca. 1762-1833) var innerst.

Erik Olsen Herøen (ca. 1793-1845) var innerst.

Isach Tygesen Fiæra (ca. 1780-1816) var trolig husmann under Herøya.

Utdrag (s. 313-317) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen