Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Hovholt

Gårdsnummer 52

av Per Chr. Nagell Svendsen

Husmannsplassene under Hovholt ble bebygd på slutten av 1700-tallet. Under folketellingen i 1801 bodde det tre husmannsfamilier under gården.
Plassen Grønli ble solgt til selveie i 1803 (senere bruksnummer 4), og plassen Hovet ble solgt til selveie i 1825 (senere bruksnummer 2). En tredje husmannsplass lå under hovedbølet (senere bruksnummer 1).

Grønli

Knud Olsen ble regnet for å være husmann på Grønli til han kjøpte plassen i 1803. (Se bruksnummer 4.) En sønn av ham, Ole Knudsen, bosatte seg senere på Grønli som husmann.

Ole Knudsen (født 1800) giftet seg i 1823 med Gurine Tellevsdatter Ørstvedt (1799-1826).
Kjente barn:

 1. Karen Gurine, født 1824.
 2. Thor Christian, født 1826. Gift 1850 med Oline Larsdatter Solli (født 1828). Datter av Lars Nilsen Hasler. Bosatt på Oksum.

Gurine Tellevsdatter døde i barselseng. Skiftet etter henne viste en nettobeholdning på 32 spesidaler, 4 ort og 9 skilling. Det nevntes tre dyr i skiftet: 1 ku med navn Kranslin, 1 ku med navn Linneros og en sau uten navn. Kyrne ble verdsatt til 15 spesidaler og sauen til 4 ort.

Etter at den første kona var død, giftet Ole Knudsen seg med Birthe Kirstine Nielsdatter.
Kjente barn:

 1. Maren Gurine, født 1832
 2. Halvor Nicolai, født 1834
 3. Ingeborg Oline, født 1837

Hovet

Denne husmannsplassen lå på en spiss mellom bygdeveien og veien til Ørerydningen (Plassen) under Ørstvet (senere bruksnummer 11).

Under folketellingen i 1801 bodde Claus Andersen (født ca. 1737) sammen med sin kone, Inger Mortensdatter (født ca. 1735), på plassen. Begge var i sitt andre ekteskap. På plassen bodde også en losjerende, Karen Andersdatter (født ca. 1770). Hun arbeidet på dagleie.

Husmannsplassen under Hovet ble senere overtatt av Lars Knudsen. Han var sønn av Knud Olsen Grønli. Lars Knudsen (født 1802) giftet seg i 1826 med tjenestejente Inger Andersdatter (født 1798). Hun var datter av Anders Jacobsen Herregaardsstranden.
Kjente barn:

 1. Anne Kirstine, født 1826. Gift 1872 med sjømann Anders Magnus Johannesen (født ca. 1844) fra Sverige. Sønn av Johannes Svendsen.
 2. Ingeborg Maria, født 1830.
 3. Jacob, født 1834.
 4. Gunder, født 1836.

Haugholt

Denne husmannsplassen lå under det senere bruksnummer 1, ved søndre jorde på østre side av bygdeveien.

Under folketellingen i 1801 bodde Gulbrand Erichsen (født ca. 1748) på plassen sammen med sin kone, Anne Andersdatter (født ca. 1749).
Kjente barn:

 1. Anders, født 1786
 2. Erich, født 1790

Gulbrand Erichsen var skredder ved siden av sine husmannsplikter. En sønn, Erich Gulbrandsen, deltok i krigen mot svenskene i 1814. Han var musketer i «Det eidangerske Kompani».

Denne plassen var bebodd fram til 1860-årene. Da menneskene på plassen døde, kjøpte Gunder Helgesen på Hovet huset til nedriving. Noen møbler som var i huset, fulgte med på handelen. Det var 1 seng, 1 veggskap, 1 bord og 1 kubbestol.

Utdrag (s. 235-236) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen