Myrene (Bjørntvetmyrene)

Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Myrene (Bjørntvetmyrene)

Gårdsnummer 46, bruksnummer 22

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne delen av Myrene ble i 1857 skilt ut fra det senere bruksnummer 16. Gunder Helgesen fikk skjøte på eiendommen (løpenummer 117h) fra Gunnuld Aslaksen for 235 spesidaler.
Helgesen var sammen med sin familie bosatt på Hovet under Hovholt (bruksnummer 2). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) I 1861 skjøtet Helgesen eiendommen under Bjørntvet over på Anders Rasmussen for 500 spesidaler.

Anders Rasmussen (1827-1888) var første gang gift med Maren Ingebretsdatter (ca. 1815-1855). Etter at hun var død, giftet han seg med Anne Dorthea Larsdatter (1831-1896) fra Gjerpen.
Anders og Anne Dorthea hadde disse barna:

  1. Maren Anne, født 1858 - død 1901. Gift 1876 med Hans Anton Pedersen (født 1850 i Hedrum). Bosatt på Myrene (denne eiendommen).
  2. Rasmus, født 1861.
  3. Nilia Marie, født 1864.
  4. Niels, født 1867 - død 1867.

Anders Rasmussen var sadelmaker ved siden av at han drev gårdsbruket.

Herredsbeskrivelsen viser at Anders Rasmussen Bjørntvedtmyrenes bruk hadde en skyld på 1 ort og 4½ skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 21¼, mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 1/16 tønne hvete. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg og 6 fold hvete. Ved siden av ble det dyrket 15 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå ved hovedveien, - omtrent 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 12 skilling.

Etter Anders Rasmussens død i 1888 gikk hjemmelsdokumentet i det private skiftet til enken, Anne Dorthea Larsdatter, og svigersønnen, Hans Anton Pedersen. Førstnevnte overdro til sistnevnte sin del av eiendommen for 1200 kroner og føderåd.


Hans Anton Pedersen (født 1850 i Hedrum) giftet seg i 1876 med Maren Anne Andersdatter (1858-1901).
Hans Anton og Maren Anne hadde disse barna:

  1. Anders, født 1885
  2. Peder, født 1888

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 117h, Bjørntvetmyrene, bruksnummer 22. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 83 øre.

Bruket ble først på 1900-tallet solgt til Andreas Jacobsen. Han solgte bruket til Joacim Størset som senere solgte det videre til Lars Klokkerstuen.

I 1931 utkom en ny matrikkel. Den viser at bruket ikke hadde fått redusert sin skyld. I 1935 solgte Lars Klokkerstuen og hustru denne eiendommen og bruksnummer 186, Myrland, med en skyld på 6 øre til Gustav Aannerød for 8500 kroner.

Den første skylddelingsforretningen på bruket ble avholdt i 1939. Under og etter siste verdenskrig ble det skilt ut en rekke bruksnumre. Skylden på moderbruket var i 1955 redusert til 3 øre.

I 1961 ble den gjenværende delen av bruket solgt til Knut Styrvold for 2750 kroner. Han skjøtet senere samme år eiendommen over på Amalie Aannerød for det samme som han selv hadde gitt. Eiendommen er senere ytterligere oppdelt.

Utdrag (s. 136) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen