Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Skjelsvik

Gårdsnummer 60

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes en del strandsittere på Skjelsvik alt i 1661. Navnet på noen av de husmennene og strandsitterne som levde på Skjelsvik på 1700-tallet er kjent, men det vites ikke med sikkerhet hvor på gårdens grunn de bodde.

Ifølge folketellingen som ble avholdt i 1801, fantes det to husmannsplasser under Skjelsvik. Navnene på disse plassene er ikke kjent.

Husmenn og festere under bruksnummer 1

Knud Iversen (født 1793) var sønn av Iver Abrahamsen Schielsvig. Han giftet seg i 1820 med Anne Marine Hansdatter Asdalstranden (ca. 1796-1856). Hun var datter av Hans Jacobsen fra Grava i Eidanger. (Bosatt på Asdalstranden i Bamble.)
Kjente barn:

  1. Hans, født 1823
  2. Isach, født 1827

Knud Iversen ble i kirkeboken oppført som innerst i forbindelse med den første dåpen. Ved dåpen i 1828 ble han omtalt som husmann.

Husmenn festere under bruksnummer 2

Under folketellingen i 1865 bodde det en husmannsfamilie under Tangen. De bodde da i samme hus som gårdsfolket, men hadde sin egen husholdning.

Andreas Syvertsen (1822-1896) kom fra Drammen. Han var første gang gift med Pernille Olsdatter (1814-1884).
Kjente barn:

  1. Caroline, født 1850
  2. Hans Severin, født 1855 - død 1855
  3. Andreas, født 1860 - død 1860

Kona, Pernille Olsdatter, døde i 1884. Året etter giftet Andreas Syvertsen seg med Anne Sørine Kristensdatter.

Andreas Syvertsen var skorsteinsfeier. Fra omkring 1875 hadde Andreas Syvertsen ingen husmannsplikter. Han betalte da vanlig festeavgift. Ved sin død i 1896 ble han understøttet av fattigvesenet.

Utdrag (s. 390-391) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen