Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Kleven

Gårdsnummer 54

av Per Chr. Nagell Svendsen

Bruksnummer 1 Kikut

Denne plassen ble ryddet en gang mellom 1801 og 1811. Det var trolig Knud Johnsen som ryddet plassen. Han var gift med Anne Arnesdatter.
Kjente barn:

 1. Arne, født 1811.
 2. Jon, født 1817 - død 1817.
 3. Jon født 1820. Gift 1843 med Dorthe Maria Hansdatter (født 1821 i Solum). Datter av Hans Aslaksen. Bosatt på Lunde.

I 1822 fikk Knud Johnsen festebrev fra tollkasserer Jacob Wilhelm Rasch som eide hovedbølet på Kleven, på plassen «Kikud» for levetid mot en årlig avgift på 5 spesidaler. Dersom Knud skulle dø før kona, Anne Arnesdatter, hadde hun rett til fritt husvære på plassen for sin levetid mot halv avgift. Jordene skulle i så fall tilfalle oppsitterne på Kleven.


Den mest kjente husmannen på Kikut het Jacob Olsen (1800-1854). Han var gift med Birthe Kirstine Christensdatter.
Kjente barn:

 1. Christian Carl, født 1824
 2. Else Marie, født 1824 - død 1824
 3. Nils Jørgen, født 1826
 4. Jacob, født 1828
 5. Markus, født 1833

Jacob Olsen og Birthe Kirstine Christensdatter fikk festeseddel på plassen «Kikud» i 1832 fra tollkasserer Rasch. Kikut ble drevet som husmannsplass fram til 1863. Plassen ble da solgt til selveie (senere bruksnummer 2).

Husmenn og festere under Klevstrand

Bruksnummer 3 Plassen 1

Denne plassen ble ryddet på slutten av 1790-tallet. Gunner Jacob Larsen Klevstrand het den første kjente husmannen på plassen. Han bodde på plassen i 1801 sammen med sin mor, Marthe Tollefsdatter (født ca. 1740). Senere giftet Gunner Jacob Larsen (ca. 1777-1837) seg med Maren Jacobsdatter (ca. 1771-1829).
Kjent barn: Anne Karine, født 1807 - død 1879. Gift Nilssen.


Den neste kjente husmannen på plassen het Isak Isaksen. Han var gift med Ingeborg Marie Halvorsdatter (1819-1898) fra Ulefoss.
Kjente barn:

 1. Hanna Karine, født 1849.
 2. Marie Kristine, født 1852.
 3. Karen Laurine Fredrikke, født 1854. Gift 1883 med arbeidsmann Karl Johannesen (født 1844) fra Sverige. Bosatt på Klevstrand (denne plassen).
 4. Johan, født 1857.
 5. Hans Petter, født 1861.

Ingeborg Marie Halvorsdatter hadde en sønn med matros Syvert Olsen fra Skien før hun giftet seg med Isak Isaksen:
Ole, født 1843 - død 1928. Gift første gang 1867 med Anne Margrethe Aasoldsdatter (1847-1869). Datter av Aasold Johnsen Gunneklev.
Gift andre gang 1874 med tjenestejente Hanna Petrea Pedersdatter (1851-1933) fra Solum.

Isak Isaksen var sjømann. Etter hans død overtok enken, Ingeborg Marie Halvorsdatter, plassen. Etter hvert bortfalt husmannspliktene, og hun gikk over til å betale vanlig festeavgift. Ingeborg Halvorsdatter bodde på stedet til sin død i 1898. Folketellingen som ble avholdt to år senere, viser at to av de voksne barna som da var gift, bodde på Klevstrand.


Sønnen, Ole Syvertsen (1843-1928), giftet seg første gang i 1867 med Anne Margrethe Aasoldsdatter (1847-1869).
Kjent barn: Martin Alvild, født 1869 - død 1889

Etter at den første kona var død, giftet Ole Syvertsen seg i 1874 med Hanna Petrea Pedersdatter (1851-1933) fra Solum.
Kjente barn:

 1. Peder, født 1874. Maler i år 1900. Bosatt på Klevstrand.
 2. Anette Marie, født 1876 - død 1882.
 3. Ingeborg Margrethe, født 1879. Bosatt på Klevstrand.
 4. Olaf, født 1882. Tok navnet Klevstrand. Bosatt i Drammen.
 5. Johan, født 1884. Bosatt i Porsgrunn.
 6. Hans, født 1887. Ansatt i Eidanger kommune. Bosatt på Klevstrand.

Ole Syvertsen var skipstømmermann. Han var sammen med Niels Jacobsen Klevstrand med på å bygge alle skipene på Klevstrand. I. C. Ramberg omtaler han som en gammel «hædersmand» i «Boken om Eidanger» (side 144).

Datteren, Karen Laurine Fredrikke Isaksdatter (født 1854), giftet seg i 1883 med Karl Johannesen (født 1844) fra Sverige.
Kjente barn:

 1. Lovise, født 1879.
 2. Johanna, født 1884. Setterske i år 1900.
 3. Ingvald, født 1886.

Plassen 2

Denne plassen ble trolig ryddet en gang mellom 1840 og 1850. Den første kjente husmannen på plassen het Niels Christiansen (født ca. 1800 i Gjerpen). Han giftet seg i 1828 med tjenestejente Anne Andreasdatter (Andersdatter) Herøen (ca. 1797-1876).
Kjente barn:

 1. Christine, født 1829.
 2. Maren Olia, født 1831.
 3. Andrea Aafilia, født 1834. Gift 1861 med matros Martin Olaus Andersen. Bosatt i Brevik.
 4. Anne Birgitte, født 1839. Gift 1868 med bakersvenn Ole Olsen (født 1840). Sønn av Ole Mikkelsen Fjeldstad.
 5. Peter Christian, født 1841. Tømmerhogger i 1865.
 6. Niels Mikkel, født 1845. Tømmerhogger i 1865.

Niels Christiansen arbeidet mye som tømmerhogger og verftsarbeider. Plassen ble nedlagt omkring 1875.

Andre husmenn under Klevstrand

En kjenner til nok en husmannsfamilie under Klevstrand.
Halvor Bentsen (ca. 1794-1830) var gift med Margit Olsdatter (ca. 1796-1853).

Utdrag (s. 251-253) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen