Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Hvalen

Gårdsnummer 61

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes en liten rydningsplass under Hvalen i 1661. Det var sannsynligvis den plassen som senere ble omtalt som «Hvalsrydningen».
I 1760-årene ble det bygslet bort to bruk som begge ble kalt for Rønningen. I 1773 ble disse brukene slått sammen til ett bruk.
Plassen «Kaasene» eller «Skjellbreddalen» ble ryddet omkring 1700. Denne plassen ble nedlagt i 1862.

Kåsene «Skjellbreddalen»

Michel Larsen (ca. 1760-1835) var første gang gift med Anne Erichsdatter.
Kjente barn:

 1. Hans
 2. Inger Kirstine, døpt 1788 - død 1868. Gift 1818 med Ole Gundersen (1795-1865). Sønn av Gunder Jacobsen Bjønnes. Bosatt på Bjønnes (bruksnummer 6).
 3. Johanne, født ca. 1791. Fosterdatter på Hvalsrønningen (senere bruksnummer 7) i år 1801. Gift 1816 med Ellev Hansen (født 1792). Sønn av Hans Olsen Ørstvedt.
 4. Erich, født ca. 1794.
 5. Karen, døpt 1796 - død 1878. Gift 1822 med Even Gundersen (ca. 1799-1850). Sønn av Gunder Jacobsen Bjønnes. Bosatt på Krøstangen under Bjønnes (bruksnummer 4).

Michel Larsen giftet seg andre gang i 1798 med Ingeborg Erichsdatter (ca. 1778-1809).
Kjente barn:

 1. Lars, døpt 1799.
 2. Larine, døpt 1803. Gift med Hans Jensen.
 3. Andreas, døpt 1805. Gift 1825 med tjenestejente Marie Andersdatter Hvalen (ca. 1796-1834). Bosatt på plassen Hvalsrønningen. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Marthe Sørine, døpt 1807.
 5. Isach, født 1809.

Den andre kona, Ingeborg Erichsdatter, døde i barselseng. Michel Larsen giftet seg tredje gang i 1820 med tjenestejente Marthe Halvorsdatter (født ca. 1775). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Michel Larsen var salmaker. Han festet plassen i 1798 av Søren Gundersen Hvalen mot en årlig avgift på 2 riksdaler og 2 ort, - foruten 6 arbeidsdager i året. Etter mannens død kunne hustruen bli sittende med husene til en årlig grunnleie av 5 ort.

I desember 1835 døde Michel Larsen. Året etter ble det skiftet etter ham. Skiftet viste en bruttoformue på 28 spesidaler, 2 ort og 10 skilling. Etter at utgiftene var trukket fra, var det 3 ort og 9 skilling igjen. Husene på plassen ble taksert til 12 spesidaler.


Isach Abrahamsen (ca. 1790-1862) het den neste kjente husmannen på Kåsene. Etter hans død ble plassen nedlagt.

Hvalsrydningen

Denne plassen, som antakeligvis ble ryddet på 1600-tallet, var ubebodd under folketellingen i 1801. Senere ble Hvalsrydningen bebodd av en sønn av husmannen på «Kaasene» under Hvalen, Michel Larsen.

Andreas Michelsen (født ca. 1805) giftet seg i 1825 med Marie Andersdatter Hvalen (ca. 1796-1834).
Kjente barn:

 1. Isach, født 1825. Matros. Gift 1853 med Anne Margrethe Larsdatter (født 1825). Datter av Lars Christophersen Heiestad. Bosatt på Grava.
 2. Gunhild, født 1828. Gift 1850 med Jacob Halvorsen (født ca. 1823). Sønn av Halvor Jacobsen Traaholt.

En annen husmann under Hvalsrydningen het Ole «Sadelmager». Han var gift med Karen Torstensdatter (ca. 1754-1839).

Andre beboere under Hvalen

Knud Christian Jakobsen (født 1831 i Bamble) var sønn av Jakob Hansen Tinholt. Han giftet seg i 1855 med Anne Sophie Olsdatter (født 1829). Hun var datter av Ole Knudsen fra Osebakken i Porsgrunn.
Kjente barn:

 1. Jacob Edvard, født 1856
 2. Isak Cornelius, født 1859
 3. Anna Frederikke, født 1863

I juni 1863 emigrerte familien til Amerika. Med på reisen var også enke Elisabeth Gundersdatter (født 1793).

Utdrag (s. 414-415) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen