Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettene

Gårdsnummer 44, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling i 1854 ble løpenummer 111d (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 111a (senere bruksnummer 4). Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 2 ort og ble solgt til Lars Gundersen Birketveit.

Lars Gundersen bodde sammen med sin kone og deres barn på det senere bruksnummer 1 under Bjørketvet. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Løpenummer 111d var ubebodd.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at bruket under Slettene var på 43½ mål åker og dyrket eng. Det lå ikke noe naturlig england ved gården. Heller ikke hørte det med noen utslått eller fjellslått til eiendommen.
Den årlige utsæden ay enhver sædart var på 2 tønner havre, ¼ tønne bygg og 1/8 tønne rug. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 10 fold rug. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På gården var det 3 kyr. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det fantes heller ikke noen skog eller brensel på eiendommen.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket ble karakterisert som lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Det lå noe frostlendt til. Skylden på eiendommen ble foreslått hevet til 1 skylddaler.

I 1875 gikk skjøte fra Lars Gundersens enke og myndige arvinger til sønnen, Gotfred Larsen, for 1100 spesidaler. Med på handelen hørte også en del av Bjørketvet (senere bruksnummer 4).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 111d, Slettene, bruksnummer 7. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 2,78 mark.


Gotfred Larsen (født 1842) bodde under folketellingen i år 1900 sammen med sin kone, Karen Sofie Zachariasdatter, og deres barn på Sanna, bruksnummer 6 under Bjørketvet. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Han hadde da kjøpt Sanna og andre deler av gårdsnummer 45, Bjørketvet, slik at den samlede skylden på eiendommene kom opp i 6,96 mark.

I 1907 gikk skjøte fra Gotfred Sannas enke og samtlige gjenlevende arvinger til medarvingene, Anton og Gustav Sanna, for 14 000 kroner. Med på handelen hørte foruten Slettene (denne eiendommen) bruksnummer 3, 4, 6 og 10 under Bjørketvet.

Brødrene satt som medeiere av farsgården fram til 1920. Dette året skjøtet Anton Larsen Sanna sin halvpart av eiendommene over på broren, Gustav Larsen Sanna, for 6500 kroner. (Slektsoversikten er tatt med under Sanna, bruksnummer 6 under Bjørketvet.)

Utdrag (s. 70-71) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen