Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Ørstvet

Gårdsnummer 58

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes en husmann eller strandsitter på Ørstvet i 1664. På 1700-tallet kjenner en navnene på en del husmenn under gården, men en vet ikke med sikkerhet hvor på gårdens grunn de bodde. På Versvik bodde det husmenn og strandsittere fra slutten av 1600-tallet. (Se bruksnummer 1.)

Husmenn under bruksnummer 2

Plassen

Denne husmannsplassen som lå under det senere bruksnummer 2, ble ryddet etter folketellingen i 1801. I 1845 fikk Halvor Olsen med kone og barn grunnseddel på plassen fra Maren Nilsdatter for sin levetid. Den årlige avgiften ble satt til 4 ort.
Halvor Olsen (født ca. 1821) var gift med Maren Kirstine Andersdatter (født 1822).
Kjente barn:

 1. Hanna Elise, født 1845
 2. Ludvig, født 1850 - død 1852
 3. Ludvig, født 1854

Halvor Olsen Ørstvedt var dampskipsfører. I 1857 flyttet familien til Solum. Plassen ble da nedlagt.

Husmenn og festere under bruksnummer 7

Plassen

Denne plassen var heller ikke bebodd under folketellingen i 1801. Den ble ryddet før 1850. Under folketellingen i 1865 bodde Anders Jacobsen (ca. 1831-1873) på stedet. Han var sønn av Jacob Jacobsen Pladsen og giftet seg i 1854 med Christiane Olsdatter (født 1826). Hun var datter av Ole Hansen Mule (Tveten).
Kjente barn:

 1. Elise Marie, født 1854
 2. Jacobine, født 1857
 3. Olalia, født 1860
 4. Marianne, født 1863 - død 1866
 5. Anders Christian, født 1866

Anders Jacobsen var arbeidsmann. Han festet Plassen omkring 1855. Den ble nedlagt som husmannsplass omkring 1870. Under folketellingen i 1865 bodde det en losjerende på plassen, Hanna Olsdatter (født ca. 1836), sammen med sin datter, Elise Marie Edvardsdatter (født 1865).

Lille Strandjordet

Denne plassen ble ryddet på første halvdel av 1800-tallet. Den første husmannen en kjenner til på plassen het Jens Hansen. I 1823 fikk han et barn med Kirsten Amundsdatter fra Tangen:
Ingeborg Gurine, født 1823
Senere giftet Jens Hansen seg med Siri Halvorsdatter (1796-1862).
Kjente barn:

 1. Hanna Sophie, født 1829 - død 1831
 2. Jens Severin, født 1832. Styrmann, forliste og druknet. Gift 1864 med Mette Kirstine Andersdatter (ca. 1834-1884). Datter av Anders Hansen Skjelsvig. Bosatt på Lille Strandjordet (denne plassen).

Plassen ble omkring 1862 festet av sønnen, Jens Severin Jensen (født 1832). Han giftet seg i 1864 med Mette Kirstine Andersdatter (ca. 1834-1884).
Kjente barn:

 1. Ida Karitte Sophie, født 1864
 2. Jens, født 1868
 3. Hanna Amalia, født 1870 - død 1871
 4. Anders, født 1873
 5. Abraham, født 1875

Jens Severin Jensen var i 1865 styrmann. Senere ble han skipper. Plassen ble omkring 1865 nedlagt som husmannsplass og gjort om til vanlig festetomt. Jens Severin Jensen forliste med sitt skip på 1870-tallet. (Se I. C. Ramberg: Boken om Eidanger: Ulykkestilfælder i Eidanger i de sidste 150 aar [side 411].) Etter foreldrenes død gikk hjemmelen i skiftet til de fire gjenlevende barnene, - hver med ¼ i hus på Lille Strandjordet under Ørstvet.

Utdrag (s. 355-356) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen