Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Granli

Gårdsnummer 56, bruksnummer 25

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble av holdt i år 1900, ble Granli (denne eiendommen) fraskilt bruksnummer 10, Kåsa. Den fraskilte eiendommen fikk bruksnummer 25 og en skyld på 48 øre.

I 1900 skjøtet Jacob Myren, Hans Aas og Olav Versvik eiendommen Granli over på Tengel Halvorsen Aas for 1400 kroner. Skjøtet ble tinglyst 1. oktober samme år.

Tengel Halvorsen Aas (1867-1944) var sønn av Halvor Hansen på Stranden under Nordre Ås. Han giftet seg med Anna Jacobine Knudsdatter (1869-1944). Hun var datter av Knud Olsen Versvik. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Det dyrkede jordbruksarealet på Granli utgjorde 17 dekar (blandet forvitringsjord). Den produktive skogen dekket 15 dekar og annen utmark 10 dekar.

Våningshuset på gården ble bygd i år 1900 da eiendommen ble kjøpt. Samme år ble også uthus med fjøs og løe bygd. På gården var det 2 kyr og 1 gris.

Bruket var udelt helt fram til 1934. Det ble da skilt ut en rekke byggetomter. Ved årets utgang i 1939 var den gjenværende skylden på bruket redusert til 33 øre. Etter ytterligere noen skylddelingsforretninger var skylden i 1943 nedskrevet til 26 øre.

Etter ektefellenes død i 1944 gikk hjemmelen til eiendommen tre år senere over til to nieser, Maria og Ingeborg Versvik (født henholdsvis 1897 og 1903). De to nye eierne var døtre av Ole Knudsen Versvik.

Søstrene solgte fra seks byggetomter med en samlet skyld på 10 øre. I 1955 ble den resterende delen av bruket solgt til A/S Rjukanfos for 98 750 kroner. Skjøtet ble grunnbokført 16. mars samme år.

Utdrag (s. 312-313) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen