Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Strandly

Gårdsnummer 60, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble skilt ut fra bruksnummer 2, Tangen, i 1899. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 18 øre og ble solgt fra Amund Eriksen til hans eldste sønn, Hans Amundsen, for 1000 kroner.

Hans Amundsen (1865-1951) giftet seg i 1898 med Amalie Karine Abrahamsdatter (født 1874).
Hans og Amalie Karine hadde disse barna:

  1. Ole, født 1898. Gift med Dagmar Johnsen. Bosatt i Fredrikstad.
  2. Sigrid, født 1899. Gift med Eyolf Isaksen. Bosatt i Skien.
  3. Amund, født 1902 - død 1952. Gift 1928 med Ingrid Grava (født 1905). Datter av Kristian Olsen Grava. Bosatt på Hvalen (bruksnummer 5).

På Strandly bodde det i år 1900 ei jente som hadde med barnepass å gjøre. Hun het Olga Dahl (født 1890).

Hans Amundsen var fisker. Han eksporterte også en del is fra en isdam som lå like i strandlinjen. Dette var en næring som hadde en stor og avgjørende betydning for distriktets næringsliv omkring århundreskiftet.

Etter Hans Amundsen Tangens død i 1951 fikk enken, Amalie A. Tangen, uskiftebevilling. Skylden på eiendommen var i 1952 nedskrevet i 17 øre som følge av to skylddelingsforretninger (bruksnummer 21 og 76).

I 1958 gikk hjemmelen til eiendommen over til arvingene. Strandly (denne eiendommen) og bruksnummer 21, Tangen, med en samlet skyld på 16 øre ble samtidig verdsatt til 40 000 kroner.

Utdrag (s. 386-387) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen