Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Valler

Gårdsnummer 44

av Per Chr. Nagell Svendsen

En kjenner navnet på en del husmenn på 1700-tallet som bodde på Valler, men en vet ikke hvor på gårdens grunn de bodde. Plassen «Vallerkastet» ble ryddet etter 1725 og nedlagt før 1801. «Torgrimsplassen» ble ryddet i 1790-årene. Den ble nedlagt før 1838. Plassen «Rønningen» ble kanskje ryddet på andre halvdel av 1700-tallet. Den stod fra tid til annen ubebodd. Rønningen ble nedlagt før 1865. «Amundsplassen» ble antagelig også ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Den ble nedlagt i 1822. Plassen «Myren» ble sannsynligvis også ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Den ble nedlagt på 1870-tallet.

Lars Nilsen var gift med Berthe Mathiasdatter.
Kjent barn: Jacob, døpt 1808

Lars Nilsen var husmann på Valler fra omkring 1805 til 1810.


Peder Gundersen var gift med Marie Christensdatter.
Kjente barn:

 1. Gunner, døpt 1805
 2. Niels, døpt 1812

Peder Gundersen bodde sammen med sin familie på Valler fra omkring 1810 til 1815.


Sivert Nielsen var gift med Barbro Iversdatter.
Kjente barn:

 1. Niels, født 1815
 2. Johanne Jørgine, født 1817

Anders Simensen (født 1823 i Brunlanes) var sønn av Simen Knudsen fra Tvedalen i Brunlanes. Han giftet seg i 1852 med Gunhild Svennungsdatter (født 1830) fra Bø i Telemark. Hun var datter av Svennung Svennungsen.
Kjente barn:

 1. Anne Margrethe, født 1857
 2. Simon Severin, født 1859
 3. Rasmus, født 1861 - død 1875
 4. Nilia Marie, født 1864 - død 1881

Anders Simensen var altså født i Brunlanes. Etter at han kom til Eidanger, oppholdt han seg først på Tveten. Der ble han til han giftet seg og tok opphold på Valler som husmann.

Torgrimsplassen

Torgrim Tollaugssen var gift med Marta Jonsdatter.
Kjente barn:

 1. Jon, født 1798
 2. Tollaug, født 1798 - død 1798
 3. Gunhild Karine, født 1799

Torgrim Tollaugssen ryddet denne plassen i 1790-årene. Da lensmann Hans Abrahamsen solgte Valler i 1802, var det meningen at han skulle slå seg ned på denne plassen og nyte føderåd på den.

Hans Abrahamsen døde imidlertid snart etter, så det er tvilsomt om han noen gang kom til å bo på Torgrimsplassen. Noen flere husmenn på plassen er ikke kjent. Torgrimsplassen ble nedlagt før 1838.

Rønningen

Peder Nilsen var gift med Marthe Olsdatter.
Kjent barn: Anne Karine, født 1803

Rønningen ble kanskje ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Peder Nielsen slo seg ned på plassen etter 1801. Han flyttet en gang mellom 1810 og 1815 og tok da med seg husene som hadde stått på plassen.

Det kom ikke noen ny husmann til plassen før i 1822. Da var jordene grodd helt til. Plassen gikk dette året til Såmund Gundersen.


Såmund Gundersen var gift med Birgitte Larsdatter (ca. 1782-1832).
Kjente barn:

 1. Gunnild, døpt 1810
 2. Anne Gurine, født 1815

Såmund Gundersen fikk festebrev på Rønningen med hus på Amundsplassen fra Realf Cappelen (se bruksnummer 1). Husene skulle han selv sørge for å få flyttet til nevnte plass.
Den årlige festeavgiften ble satt til 2 spesidaler. Avgiften ble betalt i form av arbeid. Gundersen fikk rett til fri sommerhavn i Vallerskogen for 2 kyr og 6 sauer med lam.
Kona, Birgitte Larsdatter, døde i 1832. Skiftet etter henne viste brutto 30 spesidaler og netto 11 spesidaler, 2 ort og 12 skilling.
Såmund Valler var senere gift med Helga Hansdatter. Hun døde i 1878 på Skrukkerød som enke og fattiglem. Plassen på Valler ble nedlagt før 1865.

Amundsplassen

Amund Ingebretsen (ca. 1775-1825) var gift med Ingeborg Hansdatter.
Amund og Ingeborg hadde disse barna:

 1. Kirsten, født 1791
 2. Neten Margrethe, født 1793
 3. Marthe, født 1796 - død 1836

Plassen ble antagelig ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Den gikk senere over til Såmund Gundersen som brukte plassen til 1822. Han flyttet da husene til Rønningen hvor han bosatte seg. Amundsplassen ble etter dette nedlagt.

Myren (Vallermyren)

Halvor Johansen var gift med Lisbeth Larsdatter.
Kjente barn:

 1. Lars, døpt 1801
 2. Jørgen, døpt 1806

Halvor Johansen slo seg ned på Myren i 1801. Selve plassen ble antagelig ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Den neste kjente husmannen på plassen het Ole Aslaksen.


Ole Aslaksen (1821-1888) var sønn av Aslak Hansen Bergkaas fra Bø i Telemark. Han giftet seg i 1848 med Karen Jakobsdatter (1826-1865). Hun var datter av Jakob Jakobsen Traaholt.
Kjente barn:

 1. Aslak, født 1848
 2. Elise Marie, født 1850 - død 1869
 3. Marie, født 1857
 4. Jakob, født 1860
 5. Carl Olavus, født 1862. Gift med Karen (Aslaksen) (født 1862). Bosatt på Skrukkerød (bruksnummer 11). (Se «Husmenn og festere».)
 6. Lovise, født 1864 - død 1868

Omkring 1864 gikk plassen over til Ingebrigt Ingebrigtsen. Ole Aslaksen reiste etter dette sammen med sin familie til Skrukkerød hvor han bosatte seg som husmann.


Ingebrigt Ingebrigtsen (1832-1874) var sønn av Ingebrigt Ingebrigtsen Hammer fra Jølster i Sunnfjord. Han giftet seg med enke Maren Jacobsdatter Valler (født ca. 1836) fra Siljan.
Kjente barn:

 1. Anders, født 1865 - død 1867
 2. Isak Martinius, født 1866
 3. Inger Marie, født 1868 - død 1874
 4. Hans Jørgen, født 1869 - død 1872
 5. Anders, født 1871
 6. Hanna Jørgine, født 1873. Gift 1896 med sjømann Haldor Johnsen fra Brunlanes.

Maren Jacobsdatter hadde to sønner fra et tidligere ekteskap:

 1. Andreas Andersen, født 1860
 2. Johan Andersen, født 1862

Ingebrigt Ingebrigtsen var husmann uten jord og skipstømmermann. Etter hans død ble plassen nedlagt.

Utdrag (s. 79-81) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen