Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vestre Nystrand

Gårdsnummer 51, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

På Nystrand var det på midten av 1800-tallet mange husmannsplasser. De fleste plassene var bebodd av arbeidere ved skipsverftet.
En av plassene var festet av skipsbyggmester Jacob Olsen. Beboelseshuset på denne plassen var opprinnelig en del av annen etasje på Søndre Tveten.

Jacob Olsen (født 1832) var sønn av Ole Olsen på Herøya. Han giftet seg i 1862 med jordmor Karen Nilsdatter (født 1835) fra Seljord.
Jacob og Karen hadde disse barna:

 1. Anna Berthine Mathea, født 1863
 2. Nora Marie, født 1865 - død mindreårig
 3. Marius Norman, født 1866 - død 1866
 4. Nora Marie, født 1868
 5. Olga Juditte Katinka, født 1870
 6. Ole Emanuel Norman, født 1876

På plassen ble det i 1885 holdt 1 gris og satt 1 tønne poteter.
I samme hus, men med egen husholdning, bodde Gunder Nilsen med sin familie. Han var skipstømmermann.

Gunder Nilsen (født ca. 1830 i Sauherad) var sønn av Nils Ellingsen Pladsen. Han giftet seg i 1854 med Kari Svennungsdatter (født ca. 1826 i Bø). Hun var datter av Svenung Svenungsen.
Gunder og Kari hadde disse barna:

 1. Nikoline, født 1855
 2. Simen, født 1858
 3. Nils, født 1859. Gift 1883 med Hansine Amalie Torsdatter.
 4. Martin, født 1862 - død 1862
 5. Anders Martin, født 1864
 6. Nora Marie, født 1865 - død 1865
 7. Markus Norman, født 1866 - død 1866
 8. Carl Gustav, født 1867
 9. Nora Marie, født 1868 - død 1869
 10. Ragnvald, født 1870

Løpenummer 123e (del av denne eiendommen) ble i 1884 fraskilt løpenummer 123a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 2 skilling. Skjøte på denne delen, Vestre Nystrand, med påstående våningsbygning gikk samme år fra Johan A. Tveten til landhandler Carl Hansen for 4000 kroner.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 123e, Nystrand vestre, bruksnummer 5 under gårdsnummer 51, «Tveitan søndre». Skylden på bruket ble revidert til 5 øre.
I 1899 ble bruksnummer 18 fraskilt bruksnummer 1 med en skyld på 5 øre. Dette bruket ble senere sammenføyd med bruksnummer 5 til en eiendom.

Året etter ble nemlig Vestre Nystrand solgt til Carl Toresius Laurud for 8500 kroner. Under folketellingen i år 1900 bodde familien på bruksnummer 18 som Laurud hadde kjøpt året før for 1000 kroner.


Carl Th. Laurud (født 1850 i Porsgrunn) var enkemann i år 1900. Han bodde på bruket sammen med to barn:

 1. Carl, født 1875 i Barbu ved Arendal
 2. Laura, født 1883 i Barbu ved Arendal

Carl Laurud drev landhandel. Under folketellingen i 1900 bodde ei tjenestejente på bruket, - Anna Kathrina Johnsen (født 1882).

Eiendommen med butikk ble senere overtatt av Axel Sundsaasen. Han fikk i 1919 skjøte på Vestre Nystrand og bruksnummer 36, Lauruds brygge, med en samlet skyld på 12 øre for 40 000 kroner.

I 1966 gikk hjemmelen til eiendommen over til Marit Johnsen (født 1936) som arving etter Axel Sundsaasen som døde året før. Et målebrev fra samme år viser at eiendommen da var på 1368,7 m².

To år senere ble Vestre Nystrand skjøtet over på Esther Victoria (født 1896) og Ebbe Johannessen (født 1893). Overdragelsessummen ble satt til 65 000 kroner.

Utdrag (s. 212-214) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen