Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hvalen

Gårdsnummer 61, bruksnummer 26

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket ble fraskilt bruksnummer 2 ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1916. De gamle husene på bruksnummer 2 ble lagt til den fraskilte eiendommen (dette bruket) som fikk en skyld på 90 øre.

Det var Oscar Andersen som kjøpte det fraskilte bruket med det gamle våningshuset og uthuset. Andersen eide i 1931 også bruksnummer 37 med en skyld på 5 øre.

Oscar Andersen var gift med Paula Andersen.
Oscar og Paula hadde disse barna:

  1. Margot, født 1928
  2. Arnold, født 1929

Oscar Andersen var gartner. Han solgte i 1933 bruket til Anna Lanberg. Selv kjøpte han bruksnummer 6, Hvalen, og bruksnummer 34, Bakkeby, av A. H. Danielsen. Denne eiendommen hadde en samlet skyld på 5 øre.

Anna Lanberg kom fra Stathelle i Bamble. Hun var gift med en svenske. Lanberg drev kaninfarm i stor stil på Hvalen. Det var kaninbur både inni og utenfor uthusbygningen. I 1935 solgte hun bruket videre til Marthinius Andreassen for 8800 kroner.


Marthinius Andreassen (1893-1968) var sønn av Andreas Olsen på Buer i Bjørkedalen. I 1924 giftet han seg med Alma Jacobsdatter (1896-1970). Hun var datter av Jacob Gundersen Buer.
Marthinius og Alma hadde disse barna:

  1. Kirsten Marie, født 1928. Gift med Trygve Lundegaard (født 1925).
  2. Hans-Jacob, født 1936. Konduktør. Gift med Jorunn Brit Berg (født 1940) fra Porsgrunn. Bosatt på Bjørntvet.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde 23 dekar (leirinold). På gården var det 1 hest, 1 ku, 1 ungdyr, 4 griser og 20 høner.

I 1948 ble det holdt en skylddeling på bruksnummer 26. Da ble bruksnummer 101, veigrunn, fraskilt med en skyld på 4 øre.

Etter foreldrenes død gikk hjemmelen til eiendommen over til barna, Kirsten Marie Lundegaard og Hans-Jacob Andreassen. Et målebrev som ble grunnbokført i 1972, viser at eiendommen da var på 21 935,2 m².

Utdrag (s. 413) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen