Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bjørkelund

Gårdsnummer 67, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som fant sted i 1899, ble bruksnummer 10 (del av denne eiendommen), «Birkelund», skilt ut fra bruksnummer 1, Øvre Lunde, med en skyld på 8 øre. Skjøtet gikk samme år fra Hans Christensen Lunde til en svigersønn, Peder Isaksen, for 250 kroner.

Peder Isaksen (1877-1963) giftet seg i 1899 med Anne Margrethe Hansdatter Lunde (1877-1943).
Peder og Anne Margrethe hadde disse barna:

  1. Sigrid Kornelia, født 1900 - død 1933. Ugift.
  2. Marie, født 1901. Ugift.
  3. Isak, født 1903. Gift med Dagny Hansen (1910-1983) fra Porsgrunn.
  4. Hans, født 1907. Gift med Nelly Margrethe Seime (født 1911) fra Gjerpen.
  5. Bjarne, født 1911. Gift med Else Marie fra Rjukan.
  6. Solveig, født 1917. Gift med Halvdan Nenseth fra Krabberødstrand i Bamble.

Peder Isaksen hadde tidligere reist som sjømann. Han eide for øvrig en part i et skip.

Under folketellingen i år 1900 bodde ekteparet Isaksen på bruket sammen med sin førstefødte datter, Sigrid. På bruket bodde også Nora Nilsen Lunde (født 1868). Hun var ugift og drev en strikkeforretning. Senere giftet Nora seg med Ole Christian Anundsen på Søndre Rød.

I 1908 ble bruksnummer 13, «Birkelund», skilt ut fra bruksnummer 1 med en skyld på 44 øre. Året etter gikk skjøtet fra de myndige arvingene etter Hans C. Lunde til Peder Isaksen for 1100 kroner.

Bruksnummer 10 blei 1911 sammenføyd med bruksnummer 13 til ett bruk. Den nye skylden på bruksnummer 13 kom etter dette opp i 52 øre.

I 1936 ble bruksnummer 27, Fagerheim, fraskilt med en skyld på 4 øre. Samme år ble bruksnummer 26 med en skyld på 1 øre sammenføyd med «Birkelund» og bruksnummer 28, Lunde vestre, fraskilt med en skyld på 4 øre. Navnet på bruket ble for øvrig forandret til Bjørkelund. Skylden på bruket var ved årets utløp nedskrevet i 45 øre.

På 1940-tallet ble det holdt fem skylddelingsforretninger på Bjørkelund og en sammenføying. Skylden på bruket var etter dette redusert til 33 øre.

Peder Isaksen døde i 1963. Hjemmelen til bruket gikk etter dette over til hans gjenlevende voksne barn. De skjøtet i 1964 eiendommen over på A/S Rjukanfos for 48 675 kroner.

I 1964 ble det holdt en ny skylddeling på bruket. To år senere viser et målebrev at eiendommen da dekket et areal på 20 786,3 m². Bjørkelund ble i 1970 sammen med flere eiendommer skjøtet over på Porsgrunn kommune for 400 000 kroner. (Se Trollhaug, bruksnummer 7.)

Husmenn og festere under Øvre Lunde

Det kjennes til flere husmenn og strandsittere under Lunde fra midt på 1600-tallet til fram på 1800-tallet. De fleste var bosatt Nedre Lunde. (Se dette.)

Utdrag (s. 513-514) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen