Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sølvskatten 1816 for Eidanger

Aar 1816 den 25de September vare undertegnede Ligningsmænd af Eidanger Thinglaug forsamlede paa Eidangers Præstegaard, for i Overensstemmelse med den af 14de Juni d. a. angaaende tvunget Indskud efter Ligning paa Formue til den nye Banks Fond, saafremt der ikke ved frivillig Subskription kan erholdes, det foretage den til Bradsberg Amts Forsamling af 7de Sept. 1816 Eidangers Thinglaug i lignede Sum af 1845 Spesier, som bleve reparterede paa bemeldte Thinglaugs Formuende paa følgende maade:

Sognets
Navn
Gaardens
Navne
Indskydernes
Navne
Det paalignede
Indskud
Spesier
Anmerkninger
  Tveten Søndre Kjøbmand Jørgen Flod 300 s. Ait. Br. No. 1893 og 1894
  Bjørntvedt Mdme. Anne En. Sal. Aall 250 -  
  Stridsklev Frue Catrina Sal. Mons. Johnsen 100 - Ait. Br. No. 16 967
  Tveten Nordre Lensm. Hans Andersen 75 -  
  Langangen Ole Andersen 75 -  
  Lunde Nordre Ole Andersen 45 -  
  Qvæstad Jon Andersen 41 -  
  Sundsaasen Nils Pedersen 37 -  
  Lerstang Christian Olsen 32 -  
  Silien Halvor Nilsen 29 -  
  Præstegaarden Præsten Steenbuch 25 -  
  Skavrager Ole Pedersen 25 -  
  Silien Jacob Simensen 25 -  
  Berg Rasmus Isaksen 24 -  
  Aas Erik Nilsen 19 -  
  Langangen Erik Sørensen 20 -  
  Lønnebakke Anders Olsen 19 -  
  Røed Søndre Søren Olsen 19 -  
  Sigtesøen Søren Amundsen 19 -  
  Holte Knud Hansen 17 -  
  Hvalen Enkekone Gunhild Sal. Asdal 14 -  
  Aas Torjus Nilsen 10 -  
  Grava Jacob Olsen 14 -  
  Aas Amund Pedersen 15 -  
  Herøen Jens Bucha 15 -  
  Haugholt Jørgen Halvorsen 14 -  
  Oxum Jakob Halvorsen 15 -  
  Røra Nils Hansen 15 -  
  Røra Peder Pedersen 15 -  
  Traaholt Lars Nilsen 14 -  
  Sølverød Søren Christensen 14 -  
  Sandøen Jon Halvorsen 15 -  
  Auen Jon Hansen 15 -  
  Haaøen Christian Sørensen 15 -  
  Skrabeklev Ole Larsen 14 -  
  Halvarp Ole Hansen 14 -  
  Ravenberg Isak Rasmussen 14 -  
  Nøglegaard Nils Amundsen 14 -  
  Rødningen Jens Johnsen 11 -  
  Nordahl Søren Andersen 11 -  
  Haugholt Halvor Steensen 11 -  
  Bjerkøen Jakob Jakobsen 11 -  
  Do Frants Jakobsen 11 -  
  Flogstad Ole Amundsen 12 -  
  Grava Anders Halvorsen 10 -  
  Aas Torjus Nilsen - -  
  Bjønnes Gunder Jakobsen 11 -  
  Lillegaarden Amund Nilsen 11 -  
  Døvig Klokker Lars Bøe 10 -  
  Berg Ole Jakobsen 9 -  
  Skjelsvik Iver Abrahamsen 9 -  
  Kjørholt Arne Jonsen 9 -  
  Do Peder Jonsen 7 -  
  Skavrager Peder Olsen 9 -  
  Ørestvet Tollev Andersen 8 -  
  Do Ole Olsen 8 -  
  Qvæstad Nils Hansen 9 -  
  Lerstang Christen Torsen 9 -  
  Slevolden Wetle Nilsen 9 -  
  Grina Abraham Nilsen 9 -  
  Stulen Elias Jakobsen 9 -  
  Saga Hans Pedersen 9 -  
  Basseboe Nils Knudsen 9 -  
  Grønsholt Jakob Nilsen 9 -  
  Nordahl Søndre Hans Andersen 9 -  
  Traaholt Torjus Christensen 8 -  
  Wersvig Ole Jonsen 8 -  
  Oxum Jakob Olsen 7 -  
  Haugholt Knud Olsen 6 -  
  Wiersdalen Erik Larsen 6 -  
  Skjelsvig Ole Isaksen 7 -  
  Lunde øvre Christen Sørensen 6 -  
  Aaklungen Nils Larsen 6 -  
  Do Tolv Amundsen 6 -  
  Flogstad Ole Jakobsen 6 -  
  Klep Ole Nilsen 5 -  
  Wiersdalen Amund Olsen 5 -  
  Do Anders Sørensen 6 -  
  Solie Nils Larsen 5 -  
  Stammeland Iver Knudsen 5 -  
  Kjørholt Nils Olsen 4 -  
  Ødegaarden Peder Isaksen 4 -  
  Grava Nils TengeIsen 4 -  
  Herøen Hans Hansen 4 -  
  Lunde Nordre Anders Halvorsen 4 -  
  Muhle Lars Hansen 2 -  
  Nordahlsætre Mekkel Iversen 4 -  
  Do Anders Jonsen 4 -  
  Kjendalen Jakob Olsen 6 -  
  Do Jakob Pedersen 4 -  
  Do Gudmund Jonsen 3 -  
  Kaagersvold Lars Andersen 3 -  
  Ørestvet Hans Olsen 2 -  
  Kjørholt Nils Jonsen 4 -  

Som udgjør den Summa 1845 Spesier

At forestaaende Ligning er, paa den ved § 16 i Loven angaaende Ligningen af tvungne Indskud til Kongeriget Norges Bank foreskrevne Maade, fastsadt af os undertegnede kongeligen valgte Ligningsmænd for Eidangers Thinglaug, bekræftes herved, Ligesom vi og, hver for sig, bevidne at have afgivet vores Stemme i denne Sag efter beste Overbevisning, og saaledes, som vi med god Samvittighed trøster os til at for svære - -

Eidangers Præstegaard den 25de Sept.,1816

Hans Andersen Lars Hansen Jakob Simensen
Ligningsmand for Eidanger Sogn Ligningsmand for Eidanger Sogn Ligningsmand for Eidanger Sogn
Segl Segl Segl

At denne forretning er lovmessigen affattet og i min overværelse af de Vedkommende underskreven og forseglet bevidnes.

Eidangers Præstegaard Datum ut supre.

Steenbuck
Segl

Rett avskrift: T. Aasetre

Utdrag (s. 648-650) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen