Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Nordre Tveten

Gårdsnummer 50

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det lå flere husmannsplasser under Nordre Tveten. En plass med navn «Rønningen» ble senere omdøpt til «Lille Tveten». I 1830 ble denne plassen festet bort til senere lensmann Ole Mathisen (senere bruksnummer 3).
På Nordre Rød var det flere husmannsplasser. Nordre Rød ble senere solgt til selveie (senere bruksnummer 7). Eiendommen ble lagt inn under hovedbølet på Nordre Tveten.
Plassen Pasa ble ryddet som husmannsplass under Nordre Rød. Denne plassen gikk på begynnelsen av 1800-tallet over til selveierbruk (senere bruksnummer 10).
Nyhus ble ryddet som husmannsplass på 1700-tallet. Stedet ble i 1855 solgt til Eidanger kommune og tatt i bruk som skoletomt (senere bruksnummer 2).

Husmenn og festere under Nordre Rød

Plass 1

Lars Hansen (1729-1802) var gift med Sara Bentsdatter Aas (født ca. 1733).
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født ca. 1765. Gift med innerst Amund Jensen Holtet (født 1765). Sønn av Jens Christensen Lunde. Bosatt på Nordre Rød. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Michel, født ca. 1767. Husmann. Gift med Helvig Halvorsdatter (født ca. 1769). Bosatt på Nordre Rød. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Hans, født ca. 1769 - død 1842. Husmann. Gift 1792 med Aaste Pedersdatter (ca. 1767-1845). Bosatt på Nordre Rød. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Magnhild, født ca. 1781 - død 1851. Gift 1798 med Søren Ingebretsen Valler (ca. 1773-1824). Bosatt på Ørvik. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Sara. Gift med Søren Gundersen fra Porsgrunn.
 6. Ingeborg. Gift med Nils Kittilsen fra Brevik.
 7. Marie. Gift med Cornelius Larsen fra Brevik.
 8. Ole. Bosatt i Porsgrunn.

Lars Hansen var husmann med jord. En svigersønn, Amund Jensen, var innerst og dagarbeider under Tveten. To av sønnene, Hans og Michel Larssønner, var husmenn under hovedbruket, - den førstnevnte med og den andre uten jord.

Den 14. juli 1802 ble det holdt skifte etter Lars Hansen. Boet viste en bruttoinntekt på 109 riksdaler, 2 ort og 16 skilling. Etter at utgiftene var dekket, var det 22 riksdaler, 2 ort og 3 skilling igjen. På plassen var det 2 kyr, Gyldenstjerne (18 riksdaler) og Anneros (16 riksdaler), 2 sauer og 1 lam (2 riksdaler og 3 ort).


Den eldste datteren, Anne Marie Larsdatter (født ca. 1765), var gift med Amund Jensen (født 1765).
Kjent barn: Maren Larine, døpt 1802
Amund Jensen var innerst og dagarbeider under hovedbølet.


Michel Larsen (født ca. 1767) var gift med Helvig Halvorsdatter (født ca. 1769).
Kjent barn: Lars, døpt 1799
Michel Larsen ble i folketellingslisten oppført som husmann uten jord.


Hans Larsen (ca. 1769-1842) overtok plassen etter sin far. Han giftet seg i 1792 med Aaste Pedersdatter (ca. 1767-1845).
Kjente barn:

 1. Gunil Marie, døpt 1792 - død 1864. Gift 1813 med Peder Johnsen (1789-1838). Sønn av John Arnesen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 2).
 2. Ingeborg, døpt 1795. Gift 1821 med Ole Olsen (født ca. 1796) fra Porsgrunn.
 3. Peder, døpt 1798. Gift 1825 med Birgitte Pedersdatter Stridsklev (ca. 1800-1847). Bosatt på Tveten. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Lars, født ca. 1800. Husmann. Gift 1830 med Karen Kirstine Pedersdatter (født ca. 1807). Datter av Peder Rasmussen Hasler (tidligere Nedre Lunde). Bosatt på Rød. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Sara Larine, døpt 1805 - død 1843. Gift 1835 med husmann Knud Olsen (født ca. 1806) fra Tanum. Sønn av Ole Vestmoen. Bosatt på Rød. (Se «Husmenn og festere».)
 6. Ole, døpt 1810. Gift 1833 med tjenestejente Anne Marie Pedersdatter (født ca. 1810 i Bamble). Datter av Peder Fjellstad. Bosatt i Bamble.

Aaste Pedersdatter døde som enke i 1845. Skiftet etter henne viste en bruttoformue på 93 spesidaler og 25 skilling og en nettoformue på 49 spesidaler og 92½ skilling.


Plassen ble senere overtatt av en sønn, Lars Hansen (født ca. 1800). Han giftet seg i 1830 med Karen Kirstine Pedersdatter Hasler (født ca. 1807).
Kjente barn:

 1. Hans Petter, født 1831. Gift 1871 med Anne Kirstine Olsdatter (født 1847). Datter av Ole Pedersen Skavrager. Bosatt på Nordre Rød (se «Husmenn og festere»), senere i Solum.
 2. Lothe Kirstine, født 1838. Gift 1876 med enkemann Ole Aslaksen Skrukkerød (1821-1888). Sønn av Aslak Hansen Bergkaas fra Bø i Telemark. Bosatt på Skrukkerød. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Kirsten Petrine, født 1841 - død 1931. Gift 1865 med Thor Andreas Hansen (1838-1900). Sønn av Hans Pedersen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 3).
 4. Inger Simonine, født 1846 - død 1876. Gift 1870 med skipskaptein Peder Olsen (født 1845). Sønn av Ole Pedersen Skavrager.

Lars Hansen bodde på Nordre Rød under folketellingen i 1865. På plassen ble det holdt 1 ku, 3 sauer og 1 gris. Utsæden var på 2 tønner poteter.

Foruten Lars Hansen og kona, Karen Pedersdatter, bodde de to eldste barna, Hans Petter og Lothe Kirstine, på plassen. Datteren Lothe Kirstine Aslaksen fortalte i 1921 dette om livet på husmannsplassen:

«Far og mor var husmannsfolk og det var ikke saa greit aa være husmann i den tiden, endda vi hadde en sjelden bra husbond. Jeg blev født paa en plass under Nordre Tveten i Eidanger. Husmennene maatte gjøre pliktarbeide paa gaardene og betalingen var kosten og 18 øre dagen. Men i slaatetiden fikk de jo mer, da var betalingen gjeme to mark om dagen. Kuer hadde vi ikke, men derimot potetesjord.
Mange barn var det jo gjerne, saa det blev trangt om maten, saa. maatte vi barn ut og tjene.
Jeg kom i tjeneste hos Amund Tveten paa Nordre. Det var en snild mann. Betalingen var otte daler og to par støvler, som var det gjengse dengang. Det var aa henge i sent og tidlige, en kunde nok ikke ha saan frihet som i vaare dage. Det blev holdt mange dyr, en tyve, tredve kuer, fem, seks hester, og saa. en mengde sauer som vi fikk ull av. Om vinteren maatte vi karde og spinne og veve. Alt blev gjort hjemme dengangen - selv trekkene til sofaen og stolene vevde vi. Intet blev kjøbt. Garn gjorde vi ogsaa ferdig om vinteren for aa ha det ferdig til sommeren, for da strikket vi. I det hele tatt var det lite fri. En maatte henge i sent og tidlig. Men en bytur slang jo av og til. Til Porsgrund var det jo ikke saa lange veien, men det var værre til Skien, hvor vi gikk den lange veien baade frem og tilbake. Det var nu «marken» vi besøkte der. Og dengang var det «marken». Det er ikke som nu - hvor der er ingenting.
Jeg kan huske at mor fortalte om skrubben. Om vinteren var den svært paagaaende, og det hændte at den holdt sig i store flokker paa isen paa Frier. Men det var før min tid det. Derimot kan jeg huske at gamle Flood som bodde i Eidanger og som kjørte til Porsgrund, engang hadde skrubben efter sig og den tok bikkja - hans, jamen gjorde den saa. Men selv saa jeg den aldri naar jeg gjette, og ikke siden heller.
Jeg husker at det efter krisen i syttiaarene blev daarlig for mange i Eidanger og adskillige maatte reise til Arnerika.»"


Hans Petter Larsen (født 1831) giftet seg i 1871 med Anne Kirstine Olsdatter Skavrager (født 1847).
Kjente barn:

 1. Karen Sofie, født 1871. Gift 1890 med Peder Aasoldsen (1865-1923). Sønn av Aasold Knudsen Ørvik. Bosatt på Ørvik.
 2. Anna Olalia, født i Solum. Gift med Grotnes fra Porsgrunn.
 3. Josefine, født i Solum. Emigrerte til USA.

Hans Petter Larsen eide fra 1863 til 1866 løpenummer 24b (senere bruksnummer 2) under Flogstad. Familien flyttet senere til Solum.

Plass 2

Christen Olsen (født ca. 1776) var sønn av Ole Christensen Nyhus. Han var første gang gift med Ellen Sørensdatter (født ca. 1777).
Kjente barn:

 1. Ole, født 1798
 2. Amborg, døpt 1800

Christen Olsen hadde tidligere bodd på Nystrand. Han nevnes i folketellingen av 1801 som husmann uten jord. Etter at den første kona var død, giftet han seg med Ellen Johannesdatter (ca. 1782-1845).
Kjente barn:

 1. Karen Oline, døpt 1804. Gift 1829 med matros Erik Christensen (født ca. 1801) fra Porsgrunn.
 2. Anne Sørine, døpt 1806.
 3. Johanne Marie, døpt 1808. Gift med los Søren Ingebrethsen fra Porsgrunn.
 4. Anne Serine, døpt 1811. Gift med sjømann Christen Olsen fra Porsgrunn.
 5. Ole, født 1812. Emigrerte til USA.
 6. Christian, født 1815.
 7. Johannes, født 1819.
 8. Ole, født 1821.
 9. Halvor, født 1823. Emigrerte til USA.
 10. Marthe Marie, født 1825 - død 1895. Gift 1848 med Jacob Ingebretsen (1811-1877). Sønn av Ingebret Jacobsen Pasa. Bosatt på Pasa (bruksnummer 10).

Skiftet etter Christen Olsen ble gjort opp i 1848. Bruttoformuen viste en beholdning på 181 spesidaler og 62 skilling. Etter at utgiftene og gjelden var betalt, var det 93 spesidaler, 3 ort og 9 skilling igjen til arv.


Under folketellingen i 1865 bodde Peder Pedersen (1820-1899) på Rød. Han var gift med Sara Laurine Hansdatter (født 1826) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Hanna Marine, født 1849.
 2. Inger Sørine, født 1850.
 3. Olavus, født 1853 - død 1926. Gift 1975 med Karen Elise Hansdatter (1858 -1935). Datter av Hans Jacob Larsen Røratangen. Bosatt på Tangen under Røra.
 4. Hans Petter, født 1856 - død 1867.
 5. Abraham, født 1860.
 6. Petrea, født 1864 - død 1866.

Folketellingen viser at det ble holdt 3 sauer på plassen. Utsæden var i 1865 på 1½ tønne poteter. Peder Pedersen satt i 1875 som innerst på Nordre Rød.

Andre beboere under Nordre Rød

Knud Olsen (født ca. 1806 i Tanum) var sønn av Ole Vestmoen. Han giftet seg i 1835 med Sara Larine Hansdatter (1805-1843). Hun var datter av Hans Larsen Rød.
Kjente barn:

 1. Hans Severin, født 1835
 2. Hans Severin, født 1837
 3. Ole, født 1842 - død 1842

Peder Thorsen (født 1814 i Gjerpen) var gift med Edle Larsdatter.
Kjente barn:

 1. Inger Andrea, født 1847 - død 1852. Druknet i en brønn.
 2. Nils, født 1848
 3. Lars, født 1850
 4. Inger Andrea, født 1853

Familien bodde tidligere som innerster under Prestegården.

Hans Nilsen var gift med Kirsten Marie Andersdatter Kikud.
Kjent barn: Lars, født 1864

Andre beboere under Nordre Tveten

Søren Torjusen var gift med Inger Dorthea Isachsdatter.
Kjente barn:

 1. Karen Birthea, født 1834
 2. Anders Jørgen, født 1838

Peder Hansen (født 1798) var sønn av Hans Larsen Rød. Han giftet seg i 1825 med tjenestejente Birgitte Pedersdatter Stridsklev (ca. 1800-1847).
Kjente barn:

 1. Hans, født 1825. Gift 1850 med Andrea Hansdatter (født 1825). Datter av Hans Isachsen Qvæstad.
 2. Maren Andrea, født 1826 - død 1835.
 3. Aaste Marie, født 1828.
 4. Petter Severin, født 1831 - død 1849.
 5. Maren Anne, født 1835.
 6. Lars, født 1837 - død 1837.
 7. Lars, født 1838.
 8. Gurine Petterea, født 1840 - død 1849.
 9. Birgitte Simonine, født 1843.

Peder Hansen var i en periode bosatt som husmann under Slettene på Valler.

Utdrag (s. 198-202) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen