Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lille Heistad

Gårdsnummer 69, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1879, ble løpenummer 174c, Heistad lille (denne eiendommen), skilt ut fra løpenummer 174b (senere bruksnummer 12) med en skyld på 3 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Ole Olsens enke, Berthe Kirstine Larsdatter, til gårdsgutten hennes, Bernhard Knudsen, for 200 kroner.

Bernhard Knudsen (født 1850) giftet seg i 1879 med Olea Nilsdatter (født 1850 i Brunlanes).
Bernhard og Olea hadde disse barna:

  1. Lars, født 1880. Sjømann i år 1900. Druknet senere ved forlis. Ugift.
  2. Nils Martin, født 1882. Sjømann i år 1900. Ugift.
  3. Knut, født 1884 - død 1890.
  4. Oskar, født 1886. Gift med Johanne.
  5. Hans Kristian, født 1893 - død 1970. Gift med Lava.

Bernhard Knudsen var isarbeider og tok annet forefallende arbeid ved siden av gårdsbruket.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 174c bruksnummer 13 under gårdsnummer 69, Heistad. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 3 skilling til 7 øre.

I 1927 gikk skjøtet fra Bernhard Knudsens arvinger til Nils Knudsen for 8000 kroner. To år senere skjøtet han eiendommen over på Kristian Hansen Lunde for 7000 kroner.


Kristian Hansen (1898-1958) var sønn av Christen Hansen Lunde på bruksnummer 17. Han giftet seg med Rakel Larsen (født 1901) fra Skien.
Kristian og Rakel har disse barna:

  1. Einar Frank, født 1923. Elektroingeniør. Gift 1952 med Bergljot Hov (født 1927) fra Nøtterøy ved Tønsberg. Bosatt på Bøle i Gjerpen.
  2. Alf, født 1924. Lagerekspeditør. Gift 1964 med Marit Ulven (født 1928) fra Sannidal ved Kragerø. Bosatt på Heistad.
  3. Karin Johanne, født 1929. Gift 1955 med bygningsingeniør Ørnulf Thorbjørnsen (født 1926) fra Langesund i Bamble. Bosatt på Tranby i Lier utenfor Drammen.

Etter Kristian Hansens død gikk halvparten av hjemmelen til bruket i 1958 til kona, Rakel Hansen, og den andrelialvparten til de voksne barna. Eiendommen ble verdsatt til 10 000 kroner. Samme år fikk moren skjøte fra sine barn på deres andeler for 3750 kroner og satt dermed som eneeier.

Utdrag (s. 541-542) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen