Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kloppejordet

Gårdsnummer 60, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1881 ble Kloppejordet (denne eiendommen) skilt ut fra Tangen (senere bruksnummer 2). Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 1 ort og 4 skilling og ble solgt fra Amund Eriksen til Bernhard Andersen. Han satt for øvrig som eier av det senere bruksnummer 1 under Skjelsvik.

Kloppejordet fikk i matrikkeloversikten som utkom i 1889, bruksnummer 3. Skylden på bruket ble revidert til 67 øre.


Bernhard Andersen forpaktet Kloppejordet bort til Jacob Andersen (født 1873). Han var gift med Ida Isaksen (født 1877). De hadde under folketellingen i år 1900 ei datter:
Anna, født 1899

Jacob Andersen var snekker. Under Kloppejordet bodde ifølge den samme folketellingen, Sina Kristensdatter (født 1841). Hun var enke og ble fattigunderstøttet.

I 1908 solgte Bernhard Andersen bruksnummer 3, Kloppejordet, til Carl Martin Halvorsen Ørstvedt for 1350 kroner. Skjøtet fikk en påtegnet erkjennelse fra Amund Eriksens enke, Kirstine Marie Hansdatter, hvor hun som hjemmelsinnehaver vedtok dette.

Carl Martin Ørstvedt (1850-1935) eide en av Ørstvet-gårdene (bruksnummer 3). Kloppejordet er senere blitt drevet sammen med denne gården.

Skylden på Kloppejordet var i 1931 nedskrevet i 58 øre som følge av noen skylddelingsforretninger. På 1950-tallet ble det fraskilt en rekke byggetomter slik at skylden da ble redusert til 32 øre. Det er også senere blitt skilt ut noen tomter.

Utdrag (s. 377) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen