Gårds- og slektshistorien for Eidanger

Fra 1814 til 1980

av Per Chr. Nagell Svendsen

Forord

Innledning

Ord- og sakforklaringer

Husmannsplasser

Søk i boka:


Gårdsnummer 1: Bjørkevold
Lillegården (grnr. 1, brnr. 1)
Lille Døvik (grnr. 1, brnr. 2)
Strandjordet (grnr. 1, brnr. 3)
Døvikrydningen (grnr. 1, brnr. 7)
Hasler (grnr. 1, brnr. 8)
Hasler og Skotåsen (grnr. 1, brnr. 9)
Lanner (grnr. 1, brnr. 10)
Øvre Kokkersvold (grnr. 1, brnr. 13)
Kokkersvold (grnr. 1, brnr. 14)
Kokkersvold (grnr. 1, brnr. 15)
Kokkersvold (grnr. 1, brnr. 16, 17 og 22)
Nedre Kokkersvold (grnr. 1, brnr. 19)
Kjøya (grnr. 1, brnr. 20)
Myra (grnr. 1, brnr. 21)
Nautser (grnr. 1, brnr. 23)
Slevolden (grnr. 1, brnr. 24)
Tråholt (grnr. 1, brnr. 25)
Tråholt (grnr. 1, brnr. 26)
Ødegården (grnr. 1, brnr. 27)
Tråholt (grnr. 1, brnr. 28)
Nautser (grnr. 1, brnr. 29)
Skogly (grnr. 1, brnr. 38)
Husmenn under Bjørkvold.
Husmenn og festere under Lillegården.
Husmenn under Lanner.
Husmenn under Kokkersvold.
Husmenn under Tråholt.
Gårdsnummer 2: Grønsholt
Grønsholt (grnr. 2, brnr. 1 og 2)
Gårdsnummer 3: Kvestad
Kvestad (grnr. 3, brnr. 1 og 2)
Kvestad (grnr. 3, brnr. 3)
Haugtun (grnr. 3, brnr. 4)
Granheim (grnr. 3, brnr. 5)
Kjølsrød (grnr. 3, brnr. 6)
Fosse (Kvestadrønningen) (grnr. 3, brnr. 8)
Torsrydningen (grnr. 3, brnr. 9)
Husmenn under Kvestad
Gårdsnummer 4: Nordre Lunde
Nordre Lunde (grnr. 4, brnr. 1)
Nordre Lunde (grnr. 4, brnr. 2)
Gudsfred (grnr. 4, brnr. 5)
Hegna (grnr. 4, brnr. 8)
Ødegården (grnr. 4, brnr. 10)
Husmenn under Nordre Lunde.
Gårdsnummer 5: Søndre Lunde
Søndre Lunde (grnr. 5, brnr. 1)
Søndre Lunde (grnr. 5, brnr. 4)
Haugen (grnr. 5, brnr. 6)
Husmenn under Søndre Lunde.
Gårdsnummer 6: Øveråsen
Øveråsen (grnr. 6, brnr. 1)
Husmenn under
Gårdsnummer 7: Flogstad
Flogstad (grnr. 7, brnr. 1 og 2)
Flogstad (grnr. 7, brnr. 3)
Flogstad (grnr. 7, brnr. 4)
Gårdsnummer 8: Holtet
Holtet (grnr. 8, brnr. 1)
Gårdsnummer 9: Siljan
Søndre Siljan (grnr. 9, brnr. 1)
Løkene (grnr. 9, brnr. 3)
Fløtterød (grnr. 9, brnr. 4)
Nordre Siljan (grnr. 9, brnr. 5)
Nordre Siljan (grnr. 9, brnr. 6)
Seterskog (grnr. 9, brnr. 9)
Østre Siljan (grnr. 9, brnr. 11)
Husmenn og festere under Siljan.
Gårdsnummer 10: Nordre Nordal
Nordre Nordal (grnr. 10, brnr. 1)
Nordli (grnr. 10, brnr. 5)
Gårdsnummer 11: Søndre Nordal
Søndre Nordal (grnr. 11, brnr. 1)
Gårdsnummer 12: Ødegården
Ødegården (grnr. 12, brnr. 1)
Labbelot (grnr. 12, brnr. 2)
Smøkkerød (grnr. 12, brnr. 3)
Husmenn under Ødegården
Gårdsnummer 13: Buer
Buer (grnr. 13, brnr. 1)
Nedre Buer (grnr. 13, brnr. 2)
Festere under Buer.
Gårdsnummer 14: Oklungen
Oklungen (Oppistua) (grnr. 14, brnr. 1)
Oklungen (grnr. 14, brnr. 2)
Lien (grnr. 14, brnr. 3)
Haukelien (grnr. 14, brnr. 4)
Seterlien (Seterheim) (grnr. 14, brnr. 5)
Solbakken (grnr. 14, brnr. 6)
Løkka (grnr. 14, brnr. 7) ¨
Gårdsnummer 15: Nordalsetret
Nordalsetret (grnr. 15, brnr. 1)
Nordalsetret (grnr. 15, brnr. 4)
Hestehagen (grnr. 15, brnr. 6)
Dale og Slettholt (grnr. 15, brnr. 8)
Landhjem (grnr. 15, brnr. 9)
Sandnes (Fjelldalsmyra) (grnr. 15, brnr. 11)
Sundby (grnr. 15, brnr. 12)
Fjelldalen (grnr. 15, brnr. 16)
Vestby (grnr. 15, brnr. 21)
Galås (grnr. 15, brnr. 22)
Husmenn under Nordalsetret
Gårdsnummer 16: Kjendalen
Nedre Kjendalen (grnr. 16, brnr. 1)
Nordre Kjendalen (grnr. 16, brnr. 2)
Øvre Kjendalen (grnr. 16, brnr. 4)
Neperønningen (grnr. 16, brnr. 5)
Rønningen (grnr. 16, brnr. 6)
Ballestad (grnr. 16, brnr. 7)
Dalen (grnr. 16, brnr. 10)
Ovnen (grnr. 16, brnr. 11)
Rønningen (grnr. 16, brnr. 13)
Husmenn under Kjendalen
Gårdsnummer 17: Solli
Øvre Solli (grnr. 17, brnr. 1)
Solli (grnr. 17, brnr. 2)
Nedre Solli (grnr. 17, brnr. 3 og 6)
Solli (Hegna) (grnr. 17, brnr. 5, 7 og 9)
Nordli (grnr. 17, brnr. 8)
Husmenn (Løkka) under Solli
Gårdsnummer 18: Viersdalen
Viersdalen (grnr. 18, brnr. 1)
Viersdalen (grnr. 18, brnr. 2)
Rødningen (grnr. 18, brnr. 3 og 10)
Hagen (grnr. 18, brnr. 4, 6 og 9)
Viersdalen (grnr. 18, brnr. 5)
Søndre Viersdalen (grnr. 18, brnr. 7 og 11)
Husmenn under Viersdalen
Gårdsnummer 19: Sundsåsen
Øvre Sundsåsen (grnr. 19, brnr. 1 og 3)
Nedre Sundsåsen (grnr. 19, brnr. 2)
Fredheim (grnr. 19, brnr. 5)
Solhaug (grnr. 19, brnr. 6)
Husmenn og festere under Sundsåsen
Gårdsnummer 20: Langangen
Langangen (Nedistua) (grnr. 20, brnr. 1)
Langangen (Garveriet) (grnr. 20, brnr. 2)
Langangseter (Oppistua) (grnr. 20, brnr. 6)
Langangen (Gunnarsrød) (grnr. 20, brnr. 7 og 9)
Stueåsen (grnr. 20, brnr. 10)
Lønnebakke (og Solberg) (grnr. 20, brnr. 11)
Lysnes (grnr. 20, brnr. 12)
Vestgård (grnr. 20, brnr. 13)
Husmenn og festere under Langangen
Gårdsnummer 21: Nøklegård
Nøklegård (Nedistua) (grnr. 21, brnr. 1)
Nøklegård (Oppistua) (grnr. 21, brnr. 2)
Skjeggerønningen (grnr. 21, brnr. 3)
Nøklegård (grnr. 21, brnr. 4)
Nordskau (grnr. 21, brnr. 5)
Husmenn og festere under Nøklegård
Gårdsnummer 22: Halvarp
Halvarp (Myrgård) (grnr. 22, brnr. 1)
Rødskjær (grnr. 22, brnr. 2)
Halvarp (grnr. 22, brnr. 3)
Sjørønningen (grnr. 22, brnr. 4)
Grinden (grnr. 22, brnr. 5)
Sundvollen (grnr. 22, brnr. 6)
Bråten (grnr. 22, brnr. 7)
Bukkøya (grnr. 22, brnr. 8)
Solheim (grnr. 22, brnr. 11)
Husmenn og festere under Halvarp
Gårdsnummer 23: Bassebo
Søndre Bassebo (grnr. 23, brnr. 1)
Nordre Bassebo (grnr. 23, brnr. 2)
Husmenn og festere under Bassebo
Gårdsnummer 24: Sagen
Sagen (grnr. 24, brnr. 1)
Storemyr (grnr. 24, brnr. 2)
Sandbakken (grnr. 24, brnr. 3)
Husmenn under Sagen
Gårdsnummer 25: Håøya
Auen (Nedistua) (grnr. 25, brnr. 1)
Auen (Oppistua) (grnr. 25, brnr. 2)
Løvviken (grnr. 25, brnr. 3)
Kroken og Kroksmarken (grnr. 25, brnr. 4)
Åsetre (grnr. 25, brnr. 5)
Auen (Plassen) (grnr. 25, brnr. 6)
Håøya (grnr. 25, brnr. 7)
Verven og Blåbærmyra (grnr. 25, brnr. 8)
Bukkevika (grnr. 25, brnr. 9)
Sundet (grnr. 25, brnr. 10)
Vesta (grnr. 25, brnr. 12)
Vikene (grnr. 25, brnr. 13)
Rognlia (grnr. 25, brnr. 15)
Dalen (grnr. 25, brnr. 19)
Husmenn og festere under Håøya
Gårdsnummer 26: Narholmen
Narholmen (grnr. 26, brnr. 1)
Gårdsnummer 27: Bjønnes
Bjønnes (grnr. 27, brnr. 1)
Lajordet (grnr. 27, brnr. 2)
Nepedalen (grnr. 27, brnr. 3)
Krøstangen (grnr. 27, brnr. 4)
Bjønnes (Orestubben) (grnr. 27, brnr. 5)
Bjønnes (Plassen) (grnr. 27, brnr. 6)
Moen (grnr. 27, brnr. 7)
Nordpolen (Solvik) (grnr. 27, brnr. 9 (20))
Solvik (grnr. 27, brnr. 11)
Solvik (Sildevika) (grnr. 27, brnr. 12)
Kjelkevik (grnr. 27, brnr. 13)
Størsmyr (grnr. 27, brnr. 14)
Bjønnes (Plassene) (grnr. 27, brnr. 16)
Lufjell (Lurfjell) (grnr. 27, brnr. 19)
Husmenn og festere under Bjønnes
Gårdsnummer 28: Myren
Myren (grnr. 28, brnr. 1)
Gårdsnummer 29: Karisholmen
Karisholmen (grnr. 29, brnr. 1)
Gårdsnummer 30: Hestholmen
Hestholmen (grnr. 30, brnr. 1)
Gårdsnummer 31: Siktesøya
Siktesøya (grnr. 31, brnr. 1)
Linna (Gunnulsplassen) (grnr. 31, brnr. 3)
Siktesøya (grnr. 31, brnr. 4)
Siktesøya (grnr. 31, brnr. 5)
Ekelund (grnr. 31, brnr. 7)
Tangene (grnr. 31, brnr. 8)
Husmenn og festere under Siktesøya
Gårdsnummer 32: Bjørkøya
Bjørkøya (grnr. 32, brnr. 1)
Risøya (grnr. 32, brnr. 2)
Bjørkøya (grnr. 32, brnr. 3)
Rønningen (grnr. 32, brnr. 4) Bjørkøya
Husmenn og festere under Bjørkøya
Gårdsnummer 33: Sandøya
Sandøya (grnr. 33, brnr. 1)
Sandøya (grnr. 33, brnr. 2)
Oksøya (grnr. 33, brnr. 3)
Oksøya (grnr. 33, brnr. 4)
Sandøya (grnr. 33, brnr. 5)
Oksøya (grnr. 33, brnr. 6)
Oksøya (grnr. 33, brnr. 7)
Jordet (grnr. 33, brnr. 8, 9, 14, 15 og 30)
Husmenn og festere under Sandøya
Gårdsnummer 34: Ramberg
Ramberg (grnr. 34, brnr. 1)
Husmenn og festere under Ramberg
Gårdsnummer 35: Lerstang
Lerstang (Nedistua) (grnr. 35, brnr. 1)
Nautser (grnr. 35, brnr. 2)
Nautserslåtta (grnr. 35, brnr. 3)
Lerstang (Røsvik) (grnr. 35, brnr. 4 og 8)
Solheim (grnr. 35, brnr. 5)
Lerstang (grnr. 35, brnr. 6)
Lerstang (Nautser) (grnr. 35, brnr. 7)
Lerstang (grnr. 35, brnr. 9)
Smedholmen og Klokkerholmen (grnr. 35, brnr. 10 og 18)
Rønningen (grnr. 35, brnr. 11)
Søndre Løvøya (grnr. 35, brnr. 12)
Nordre Løvøya (grnr. 35, brnr. 13)
Ørjeviken (grnr. 35, brnr. 14)
Ørjeviken (grnr. 35, brnr. 15)
Smedviken (grnr. 35, brnr. 16)
Solgård (Moen) (grnr. 35, brnr. 17)
Husmenn og festere under Lerstang
Gårdsnummer 36: Berg
Nordre Berg (grnr. 36, brnr. 1)
Søndre Berg (grnr. 36, brnr. 2)
Rydningen (grnr. 36, brnr. 3)
Trolldalen (grnr. 36, brnr. 4)
Husmenn og festere under Berg
Gårdsnummer 37: Stamland
Stamland (grnr. 37, brnr. 1)
Stamland (grnr. 37, brnr. 2)
Stamland (grnr. 37, brnr. 3)
Gårdsnummer 38: Rørarød
Rørarød (grnr. 38, brnr. 1)
Rørarød (grnr. 38, brnr. 2)
Strandjordet og Rødshaugene (grnr. 38, brnr. 3 og 4)
Rørarød (grnr. 38, brnr. 5)
Rørarød (Røe) (grnr. 38, brnr. 7)
Rødseter (grnr. 38, brnr. 9)
Rødseter (grnr. 38, brnr. 10)
Husmenn og festere under Rørarød
Gårdsnummer 39: Røra
Røra (Nedistua) (grnr. 39, brnr. 1)
Tangen (grnr. 39, brnr. 2)
Moen (grnr. 39, brnr. 3)
Røra (Badeplass) (grnr. 39, brnr. 4)
Løvås (grnr. 39, brnr. 5)
Røra (Oppistua) (grnr. 39, brnr. 6)
Vissevåg (grnr. 39, nå under brnr. 6)
Dalene (grnr. 39, brnr. 7)
Røra (Havna) (grnr. 39, brnr. 8)
Solbakken (grnr. 39, brnr. 9)
Plassen (grnr. 39, brnr. 10)
Røra sag og mølle (grnr. 39, brnr. 11)
Røtua (grnr. 39, brnr. 12)
Røra (grnr. 39, brnr. 13)
Husmenn og festere under Røra
Gårdsnummer 40: Oksum
Oksum (grnr. 40, brnr. 1)
Oksumåsen (grnr. 40, brnr. 2)
Holtsmarken (grnr. 40, brnr. 3)
Ursdal og Bjørndalsåsen (grnr. 40, brnr. 4)
Oksum (grnr. 40, brnr. 5)
Oksum (grnr. 40, brnr. 6)
Husmenn og festere under Oksum
Gårdsnummer 41: Stulen
Stulen (grnr. 41, brnr. 1)
Stulen (grnr. 41, brnr. 2)
Gårdsnummer 42: Døvik
Døvik (grnr. 42, brnr. 1)
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984. - 788 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen