Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løkka

Gårdsnummer 14, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1919 ble bruksnummer 7, Løkka, fraskilt bruksnummer 1, Oklungen, med en skyld på 10 øre. Bruket ligger på østsiden av Oklungvannet med Studsrød (bruk under Eidanger prestegård) i nord og Solbakken (bruksnummer 6) i sør som nærmeste naboer. Skjøtet som ble utferdiget i 1920, hadde med noen «vedheftede vilkår» hvori eieren av bruksnummer 1 forbeholdt seg forkjøpsrett, fomøden atkomstvei, rett til driftsveier, rett til tømmerlegger og landlegger m.m.

Oluf Karlsen fra Skjegge bygde hus på stedet. Auksjonsskjøtet på eiendommen gikk i 1924 til Hans Haugen for 5000 kroner.

Hans Haugen (1891-1979) var født i Lunde i Telemark som sønn av Sveinung Olsen Haugen og Anne Hansdatter Kleiva. Han giftet seg med Thea Jacobsdatter Brekke (født 1894). Hun var datter av Jacob Aslaksen Hoppestul og Trine Ellefsdatter fra Luksefjell i Gjerpen.
Hans og Thea hadde disse barna:

  1. Erna Alvilde, født 1920. Gift med Trygve Tengelsen fra Lunde. Bosatt i Porsgrunn.
  2. Arne, født 1922. Gift med Elsa F. Nygård fra Gjerpen. Bosatt i Porsgrunn.
  3. Henry, født 1924. Gift med Astrid Theodorsen Ragnhildrød fra Oklungen. Bosatt i Oklungen.
  4. Verner, født 1926. Gift med Edel Braathen (født 1929). Datter av Arnt-Johan Braathen. Ekteskapet oppløst.
  5. Sverre, født 1929. Gift med Anna Knutsen Fossland fra Vinje. Bosatt i Porsgrunn.
  6. Ruth Dagmar, født 1936. Ugift.

Hans Haugen var sosialt interessert, og han ivret sterkt for en forbedring for alle i samfunnet. Han var musikalsk og spilte mellom annet hardingfele og orgel.

På Løkka ble det brøytet opp 9 mål jord.

Hans Haugen var anleggs- og jernbanearbeider, og arbeidet med jorda ble gjort etter den ordinære arbeidstiden.

Det ble holdt flere dyr på bruket, - blant annet 2 hester, griser og høns. En måtte bruke lauvfôr ved siden av høyet. Vannsivet ble også slått og brukt som nødfôr.

Senere ble det anskaffet pumpe og vanningsanlegg. På bruket hadde en på midten av 1970-tallet ingen dyr. En avlet da for det meste korn og poteter.

Husmenn under Oklungen

Plassene Lien og Haukelien ble begge ryddet de tidligere husmannsplassene er tatt med under på annen halvdel av 1700-tallet. Beboerne på bruksnummer 3 og 4.

Utrag (s. 235-236) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen