Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rørarød (Røsvik)

Gårdsnummer 38, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som fant sted i 1876, ble løpenummer 96d (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 96b (senere bruksnummer 2) med en skyld på 1 ort og 19 skilling. Skjøte gikk samme år fra Søren Hansen Kvestad til Amund Eriksen for 600 spesidaler.

Amund Eriksen (1817-1888) eide de senere bruksnumrene 4 og 8 under Lerstang. Bruket under Rørarød ble lagt sammen med Lerstang og drevet som en eiendom. Eierforholdet til de tre brukene har alltid vært det samme.

Familien bodde under Lerstang. Senere tok familien Røsvik som familienavn. (Slektsoversikten er tatt med under Lerstang.)

Etter Amund Eriksens død i 1888, overtok en svigersønn, Ole Nilsen Røsvik (1851-1919), bruket. Familien bodde under Lerstang. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 96d bruksnummer 5 under gårdsnummer 38, Rørarød. Skylden på bruket ble revidert til 51 øre.

I 1923 gikk skjøte på denne eiendommen og eiendommen under Lerstang fra Annie Nilsen Røsvik til en sønn, Nils O. Røsvik, for 8000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 700 kroner.

Det ble i tidsrommet 1927 til 1935 holdt en rekke skylddelingsforretninger på eiendommen under Rørarød (bruksnumrene 11-19). Fra 1945 til 1946 ble det holdt tre skylddelinger (bruksnumrene 23-25).

På 1950-tallet ble det holdt nye skylddelingsforretninger. Dette førte til at skylden på bruksnummer 5 i 1958 var redusert til 22 øre. Det er også senere holdt en skylddelingsforretning på bruket.

Utdrag (s. 716) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen