Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Tråholt

Gårdsnummer 1, bruksnummer 25

av Per Chr. Nagell Svendsen

Rønningplassen

Jacob Jacobsen (ca. 1798-1860) var sønn av Jacob Jacobsen fra Melum i Solum. Han giftet seg første gang i 1821 med Live Andersdatter (1789-1854). Hun var datter av Anders Olsen på Nordre Kjendalen.
Kjente barn:

  1. Anders, født 1822 - død 1827
  2. Inger Kirstine, født 1824. Gift 1861 med enkemann, arbeidsmann Iver Nilsen Traaholt. Bosatt på Iversplassen.
  3. Karen, født 1826 - død 1865. Gift 1848 med Ole Aslaksen (1821-1888). Sønn av Aslak Hansen Bergkaas fra Bø i Telemark. Bosatt på Valler, senere på Skrukkerød. (Se «Husmenn og festere».)
  4. Anne, født 1828
  5. Anders, født 1832

Etter at den første kona var død, giftet Jacob Jacobsen Traaholt seg i 1857 med Anne Karine Andersdatter Lunde (født ca. 1804 i Porsgrunn). Hun var datter av Anders Evensen.

Andre husmenn under Tråholt

Halvor Jakobsen (ca. 1785-1838) giftet seg i 1821 med Margrethe Larsdatter (ca. 1790-1858). Hun var datter av Lars Nielsen Traaholt.
Kjente barn:

  1. Maren Kirstine, født 1822
  2. Jakob, født 1823. Gift 1850 med Gunhild Andreasdatter (født ca. 1828). Datter av Andreas Mikkelsen Hvalen.
  3. Lars, født 1827. Gift 1851 med Anne Olsdatter (født 1825). Datter av Ole Engebretsen Haugholt.
  4. Hans, født 1830
  5. Christen, født 1833. Gift 1860 med Olava Isaksdatter (født ca. 1836). Datter av Isach Johnsen på plassen Blekebakken under Kjørholt.

Halvor Jakobsen var først innerst og senere husmann under Tråholt. Han hadde tidligere vært gift med en søster av sin kone, Maren Larsdatter.

Utrag (s. 92-93) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen