Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Smedholmen og Klokkerholmen

Gårdsnummer 35, bruksnummer 10 og 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

De to øyene, Smedholmen og Klokkerholmen, hørte på begynnelsen av 1800-tallet inn under bruk II (senere bruksnummer 6) på Lerstang. I 1842 fikk Ole Andersen Sildevigen festeseddel av Christen Thorsen til holmene. Denne festeseddelen skulle gjelde for Ole Andersen, hans kone og deres barn på livstid.

Ole Andersen (ca. 1796-1865) var gift med Gunhild Larsdatter (født 1798).
Ole og Gunhild hadde disse barna:

 1. Anders, født 1822 i Brunlanes - død 1899. Gift 1855 med Catherine Christensdatter (født 1821). Datter av Christen Hansen. Bosatt på Hestholmen (gårdsnummer 30).
 2. Pernille, født 1825 - død 1894. Gift 1854 med Isach Christensen (1824-1860). Sønn av Christen Hansen Kjelkevik. Bosatt på Krøstangen under Bjønnes (bruksnummer 4).
 3. Anne Marie, født 1827 - død 1828.
 4. Niels, født 1829 - død 1830.
 5. Anne Marie, født 1830. Gift 1858 med matros Ole Christian Sandersen (født ca. 1829) fra Brevik. Sønn av Sander Olsen.
 6. Niels, født 1834 - død 1901. Gift 1867 med Tolvine Jacobine Arnesdatter (1844-1930). Datter av Arne Olsen Oxøen. Bosatt på Smedholmen (denne eiendommen), senere på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 6).
 7. Maren Hellene, født 1836 - død 1911. Gift 1856 med Knud Pedersen (1830-1878) fra Sannidal. Sønn av Peder Knudsen Stavnes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 8. Gunhild Marie, født 1839 - død 1850.

Ole Andersen bodde sammen med familien sin på Smedholmen. I 1863 ble de to holmene, Smedholmen og Klokkerholmen, skilt ut fra de senere bruksnumrene 6 og 9 og solgt til Ole Andersen. Eiendommen fikk løpenummer 84g og en skyld på 4 skilling. Ole Andersen eide også Hestholmen (gårdsnummer 30).

I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» følgende om Ole Andersen Smedholmen (side 42-43):

Gamle Ole Smiholmen hadde et grundig basketak med bjørnen før han endelig fikk livet av den. Bamsen blev skamskudt, og det hadde denne bjørn likesaavel som andre av dens frænder grulig liten lyst paa. Den omfavnet derfor sin dødsfiende paa en saadan maate, at man nok helst skulle tro at hans sidste time var kommen. Hvorledes de kjæmpende nu tumlet, saa bar det utover en fjeldknatte, og da var det forbi med bjørnen, men manden var det endnu liv i. Saa utrolig som det høres var han enda saapas kar, at han tok en lab paa hver skulder og kom drassende hjem med hele bjørneskrotten paa ryggen. Prøv at gjøre ham dette efter!

Det ble ikke så mange årene Ole Andersen satt som selveier før han døde. Etter hans død gikk bruket over til sønnen, Niels Olsen.

Ved folketellingen i 1865 bodde husbondens mor, Gunnhild Larsdatter, på bruket. Hun var enke og bestyrte husholdningen for sin ugifte sønn som da var sjømann.


Niels Olsen (1834-1901) giftet seg i 1867 med Tolvine Jacobine Arnesdatter Oxøen (1844-1930).
Niels og Tolvine Jacobine hadde disse barna:

 1. Olga Marie, født 1867. Gift 1892 med Hans Martinius Sørensen (1864-1950). Sønn av Søren Andersen Kjelkevik. Bosatt i Solvika under Bjønnes.
 2. Ole Arent, født 1870 - død 1956. Styrmann i år 1900. Gift.
 3. Martin, født 1871 - død 1961. Gift med Kaia Jensen fra Havna.
 4. Amandus, født 1874 - død 1929. Gift med Anette Marie Larsdatter (født 1879). Datter av Lars Andersen Gundersvik fra Bjønnes. Bosatt på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 6).
 5. Gunhilde, født 1877. Gift med Andreas Eriksen fra Sandøya.

Niels Olsen kjøpte i 1875 en del av Oksøya (bruksnummer 6 under Sandøya). Familien flyttet til Oksøya og bosatte seg der.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 84g, Smedholmen og Klokkerholmen, bruksnummer 10 under Lerstang. Skylden på bruket ble revidert fra 4 skilling til 9 øre.

Omkring 1890 solgte Niels Olsen holmene til Isak Hansen.


Isak Hansen (1847-1934) var sønn av Hans Torsen Oxøen. Han giftet seg i 1877 med Anne Marie Raamundsdatter (1850-1894). Hun var datter av Raamund Raamundsen Sandøen.
Isak og Anne Marie hadde disse barna:

 1. Maren, født 1877 - død 1906. Døde av tuberkulose.
 2. Hermann, født 1877. Gift med Martha Hansen (født 1880). Bosatt på Notodden.
 3. Ragna Marie, født 1881 - død 1955. Gift med Amund Bjørnsen (1874-1952). Sønn av Knut Bjørnsen på Seivall. Bosatt på Rydningen under Berg (bruksnummer 3).
 4. Anna, født 1885
 5. Ingvald, født 1890 - død 1971. Gift med Julie Marie Børresen (født 1893). Datter av Oluf Børresen på Krøstangen under Bjønnes. Bosatt på Heistad.

Ved folketellingen i år 1900 bodde den eldste sønnen, Hermann Isaksen (født 1877), på bruket sammen med sin familie. Han var gift med Marta Hansen (født 1880).
Hermann og Martin hadde ei datter:
Agnes, født 1900

Først på 1900-tallet gikk bruket over til Amandus Nielsen. Han var sønn av en tidligere eier, Niels Olsen, og bosatt på Oksøya.

Ved en skylddeling som fant sted i 1901, ble Klokkerholmen skilt ut med en skyld på 3 øre. Det fraskilte bruket fikk bruksnummer 18, og navnet på holmen ble forandret til «Fred».

Matrikkelen fra 1931 forteller at holmene hadde forskjellige brukere. Smedholmen hadde da Lars A. Larsen som eier, mens Klokkerholmen eller «Fred» som øya kaltes, ble brukt av Porsgrunds folkeskoles feriekoloni.

I 1945 gikk skjøte på Smedholmen til Else Friis for 25 000 kroner. Hun skjøtet i 1956 eiendommen over på Henriksens rederi A.S. for 100 000 kroner. Det ble i 1977 holdt et par skylddelinger på Smedholmen.

Utdrag (s. 659-661) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen