Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Rørarød

Gårdsnummer 38

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det kjennes ikke til så mange husmenn som var bosatt under Rørarød. På slutten av 1600-tallet eller på begynnelsen av 1700-tallet ble det ryddet en plass under gården. Denne plassen ble trolig nedlagt omkring 1750.

Linnatangen

Dette var en plass som hørte inn under det senere bruksnummer 1. Denne plassen ble bebygd i 1850-60-årene da Nicolai W. Coch bygde sagbruk og isforretning på Sagbakken.

Under folketellingen i 1865 bodde Hans Jacob Andersen (1828-1887) fra Sandøya på plassen. Han var gift med Anne Marie Auensdatter Ramberg (1826-1894). Familien bodde tidligere på ei festetomt under Sandøya. (Slektsoversikten er tatt med under dette stedet.)


I år 1900 bodde Emil Kristiansen på Linnatangen. Emil Kristiansen (født 1871) var gift med Anna Berntsdatter Bjønnes (født 1877).
Kjent barn:
Johan, født 1897 - død 1979
Emil Kristiansen solgte i 1907 husene på Linnatangen til Andreas Eriksen Wiersdalen for 700 kroner. Etter handelen flyttet familien til Langangen hvor de startet forretning i Hjertevik.


Andreas Eriksen bodde på Linnatangen sammen med sin familie til 1916. Han solgte da husene til grunneieren (se bruksnummer 1) og tok forpaktning på Berg. (Slektsfortegnelsen er tatt med på Ballestadhugstet under Kjendalen, bruksnummer 7.)

Andre beboere under Rørarød

Ole Hansen var gift med Anne Marie Pedersdatter.
Kjent barn:
Hans Petter, født 1833.
Gift med Kirsti Gurine Eliasdatter (født ca. 1833). Datter av Elias Nilsen på Søndre Rogn. Bosatt på Rogn i Bamble.


Ole Knudsen (1841-1901) var sønn av Knud Nilsen Rødsetre. Han giftet seg i 1871 med Anne Kristine Hansdatter (født 1849). Hun var datter av Hans Gundersen Bjønnes.
Kjente barn:

  1. Sara Christine, født 1871 - død 1911
  2. Anna
  3. Karl
  4. Hulda Caroline, født 1875. Gift med Johan Andreassen. Bosatt på Bjønnes, senere på Bjørkøya.
  5. Alfred Oliver, født 1878

Ole Knudsen var skomaker. Han var i en periode husmann under Bjønnes. Familien flyttet senere til Stathelle i Bamble og Flakvarp i Solum.

Utdrag (s. 726-727) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen