Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Torsrydningen

Gårdsnummer 3, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Torsrydningen hørte tidligere inn under Kjølsrød. På 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet var stedet muligens en husmannsplass. En har imidlertid ingen sikre data å føre opp før en kommer til 1870-årene.

I 1873 fant det sted en skylddeling mellom Theodor Jacobsen som bodde på Kjølsrød (senere bruksnummer 6) og Isak Hansen som drev Løkken og Bakkeløkken (senere bruksnummer 4). Denne forretningen (les mer under Kjølsrød) resulterte i at en del av Bakkeløkken ble lagt til Kjølsrød, mens Torsrydningen ble lagt under Løkken og drevet sammen med dette bruket.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 15b, Torsrydningen, bruksnummer 9 under gårdsnummer 3, Kvestad. Skylden på bruket ble revidert fra 6 skilling til 14 øre.

Ved Isak Hansens død i 1891, ble det en sønn, Hans Jacob Isaksen, som kom til å drive brukene. Isaksen solgte senere bruksretten til Nils Johansen Kvæstad som i 1934 solgte den videre til Johan og Margrethe Solli. (Les mer om dette under bruksnumrene 4 og 6.)

I 1946 ble bruksnummer 9, Torsrydningen, og bruksnummer 20, Vestly, skjøtet over på Jens Skoglund for 2750 kroner. Solli beholdt Løkken (bruksnummer 4).


Jens Skoglund (født 1912) er sønn av Karl Skoglund og Kirsten Andrea Stokke. Han giftet seg i 1942 med Øli Marie Buer (født 1920). Hun er datter av Herman Larsen Buer fra Ødegården i Bjørkedalen.
Jens og Øli Marie har disse barna:

  1. Karl-Hermann, født 1942. Gift med Kristiane Kværven fra Vråliosen. Bosatt i Bjørkedalen.
  2. Jan Erik, født 1949. Gift 1969 med Hildegunn Myrland (født 1950) fra Lunde. Datter av Auver Myrland og Ingebjørg Bergan. Bosatt på Ødegården i Bjørkedalen (gårdsnummer 12).

Jens Skoglund arbeidet som snekker ved Eidanger salpeterfabrikker på Herøya. I 1951 kjøpte Skoglund sammen med en svoger, Einar Buer, eiendommen Ødegården i Bjørkedalen (gårdsnummer 12). Dette bruket ble senere overdratt til den yngste sønnen, Jan Erik Skoglund.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 10 dekar (leirmold). På bruket ble det holdt 1 ku, 1 gris og 10 høner.

Våningshuset på Torsrydningen ble bygd i 1947. Året etter ble det satt opp et uthus. Branntaksten på bygningene ble i 1953 satt til 35 000 kroner.

I 1960 kjøpte Jens Skoglund et 9½ mål stort areal av Johannes og Karen Kvæstad på bruksnummer 1. Denne delen ble lagt til Torsrydningen og drevet sammen med dette bruket.

Utrag (s. 122-123) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen