Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Landhjem

Gårdsnummer 15, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Landhjem ble kjøpt og bebygd av skipskaptein Peder Pedersen. Han var gift med Hanna Sophie Andersdatter (1858-1944). Hun var datter av Anders Gundersen Sætre.
Peder og Hanna Sophie hadde disse barna:

 1. Peder Albert, født 1879 - død 1880.
 2. Amandius, født 1882.
 3. Anna. Gift Mathisen. Bosatt på Fevang i Sandar.
 4. Herman. Bosatt i Oklungen.
 5. Nils. Bosatt på Osebakken i Porsgrunn.
 6. Maria. Bosatt i Canada.

Peder Pedersen drev handel og småbruk på stedet. I 1884 solgte han eiendommen til Petter Severin Severinsen fra Bamble.


Petter Severin Severinsen (1857-1922) var født på Herre i Bamble som sønn av sagmester Severin Knudsen. Han giftet seg i 1884 med Amborg Marie Eriksdatter (1858-1942). Hun var datter av Erik Eriksen på Løkka under Solli.
Petter Severin og Amborg Marie hadde disse barna:

 1. Elise Marie, født 1884 - død 1890.
 2. Severin, født 1887 - død 1964. Gift med Martha Karoline Vestby. Datter av Nils Severin Nilsen og Maren Andrea Larsen på Vestby under Nordalsetret. Bosatt på Landhjem (denne eiendommen).
 3. Emma, født 1894. Gift med Torbjørn Aasland fra Skotfoss i Solum. Bosatt på Mule pleie- og sykehjem.

Landhjem, løpenummer 39a/39b f, ble formelt skylddelt i 1888. Bruket ble da skilt ut fra bruksnummer 4 med en skyld på 2 skilling.
Matrikkelen av 1889 gav Landhjem bruksnummer 9 under gårdsnummer 15, Nordalsetret. Skylden på bruket ble revidert til 5 øre.

Petter S. Severinsen var tømmerhogger ved siden av at han drev det lille gårdsbruket. I 1891 kjøpte han bruksnummer 10, Løkken, som samme år ble skilt ut fra bruksnummer 4 med en skyld på 46 øre. Løkken var et jordstykke som lå til nordre del av Landhjem. De to brukene er senere blitt drevet sammen.

Folketellingen fra år 1900 viser at det bodde to personer på Landhjem som ikke hørte til familien. Det var Gunhilde Hansen (født 1859) som var «strygerske og vaskekone» og hennes datter, Hellemine Kristiansen (født 1884), som var syerske. De to leieboerne var begge født i Brunlanes.

Petter S. Severinsen døde i 1922. Skjøtet på bruksnummer 9 og 10 gikk etter dette over til sønnen, Severin Pettersen, for 15 000 kroner.


Severin Pettersen (1887-1964) giftet seg med Martha Karoline Nilsdatter.
Severin og Martha Karoline hadde disse barna:

 1. Ruth, født 1921 - død 1969. Gift med Jacob Martin Berg (født 1916). Sønn av Alf Martinsen Berg på Seterskog under Siljan.
 2. Ellen Marie, født 1927. Gift 1952 med Arne Kristian Juelsen (født 1927) fra Drammen. Sønn av Georg og Olga Juelsen. Bosatt på Landhjem (denne eiendommen).

Severin Pettersen kjøpte i 1945 et jordstykke kalt Myra for 800 kroner. Dette jordstykket fikk bruksnummer 46 og ble skilt ut fra bruksnummer 21, Vestby, med en skyld på 15 øre. Det ble fødd 2 kyr på bruket.

En del av Myra og Løkken, bruksnummer 48, ble i 1951 skilt ut med en skyld på 10 øre til idrettsplass for idrettslaget «Hauken». I 1957 ble bruksnummer 54, Oklungen automatsentral, skilt ut fra Landhjem.

Severin Pettersen solgte i 1964 bruksnummer 9, 10 og 46 til en svigersønn, Arne Kr. Juelsen, for 20 000 kroner. Med i overdragelsesbetingelsene hørte fritt husvære for selgeren og hans hustru.


Arne Kristian Juelsen (født 1927 i Drammen) er gift med Ellen Marie Landhjem (født 1927).
Arne Kristian og Ellen Marie har ei datter:
Anne Marie, født 1960. Gift 1981 med Finn Sindberg Hansen fra Langangen.

I henhold til begjæring og attest av 1969 ble bruksnummer 10 og 46 sammenføyd med bruksnummer 9, Landhjem, til ett bruk. Den samlede skylden på eiendommen kom etter dette opp i 55 øre.

Utrag (s. 250-252) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen