Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Oksumåsen

Gårdsnummer 40, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble skilt ut fra det senere bruksnummer 1 i 1885. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 5 skilling og ble allerede året før solgt til Hans Jakob Christoffersen Kokkersvold.

I matrikkelen av 1889 fikk eiendommen bruksnummer 2. Skylden ble samme år revidert til 7 øre. Bruket tilhørte da Hans Jakob Christoffersens dødsbo.

Folketellingslisten fra år 1900 viser at det ikke var noen bosetting under dette bruksnummeret. Matrikkellisten som kom i 1905, forteller at Lars Pedersen da satt som eier.


I 1918 gikk skjøtet på eiendommen til Karl Larsen Kokkersvold for 1000 kroner. Kokkersvold eide bruksnummer 15 og 21, Kokkersvold, under gårdsnummer 1, Bjørkevold, og bruksnummer 3, Østskogen, under gårdsnummer 41, Stulen.

De eiendommene som Karl Larsen Kokkersvold satt som eier og bruker av, ble i 1948 skjøtet over på Klara og Peder Kokkersvold. Overdragelsessummen ble satt til 25 000 kroner hvorav 5000 kroner ble betalt for løsøret.

Skjøtet på eiendommene gikk i 1976 til Terje Kokkersvold og Svein Kokkelsvold for 80 000 kroner. Med på handelen hørte maskiner og andre gårdsredskaper.

Utdrag (s. 764-765) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen