Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Bjørkevold

Gårdsnummer 1, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

«Hollet» ble i 1665 nevnt som en nyoppryddet plass under Lillegården. Plassen ble nedlagt omkring 1730. Jordene ble antagelig lagt inn under Lillegården.

På annen halvdel av 1700-tallet ble det ryddet en husmannsplass på Herregårdstranden. Den hørte også inn under Lillegården.

Det ble i 1840-1850-årene ryddet i alt seks husmannsplasser på Herregårdstranden. Husmannspliktene på disse plassene opphørte omkring 1870. De som bodde på plassene, tok i stedet til å betale vanlig leieavgift.

Plassene «Haslermoen» og «Ravnehullet» under Lillegården ble ryddet på slutten av 1700-tallet eller på begynnelsen av 1800-tallet. Disse plassene ble senere solgt til selveierbruk.

«Lillegårdseter» var også en husmannsplass under Lillegården på begynnelsen av 1800-tallet. «Lille Døvik» var husmannsplass fram til 1789 da plassen ble solgt og omgjort til et selveid gårdsbruk.

Under Lanner lå husmannsplassen «Lille Lanner». Denne plassen ble ryddet på slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av 1800-tallet. Plassen ble nedlagt i 1850-årene. Jorda ble da lagt inn under Lanner.

I 1665 ble «Ramsdokka» nevnt som en nyoppryddet plass under Kokkersvold. Navnet ble dette året skrevet «Ramstokken». Det er mulig at plassen senere ble nedlagt for i annen halvdel av 1700-tallet å bli ryddet på ny. Ramsdokka ble nedlagt som husmannsplass på slutten av 1860-årene.

Plassen Haken under Kokkersvold lå nede ved Kokkersvoldstranda. Denne plassen ble ryddet på første halvdel av 1800-tallet. Plassen ble nedlagt på begynnelsen av 1870-tallet og brukt til ishustomt.

«Nautser» var opprinnelig en husmannsplass under Kokkersvold. Plassen ble antagelig ryddet på første halvdel av 1800-tallet. Den ble solgt til selveie i 1869 (senere bruksnummer 23).

Til Tråholt hørte det flere husmannsplasser. Nedenfor Tråholt i delet med Grønsholt, lå en gammel plass i nordenden av Sagaåsen. Den ble i 1821 lagt inn under Grønsholt.

En annen plass lå nordøst for Steinbekken (nå under Ødegården, bruksnummer 27). Det var en mindre plass ved Piggsdalen. Den lå tett ved bebyggelsen på gamle Ødegården. En kan ennå se tuftene etter husene og andre spor etter menneskene som bodde der.

Utrag (s. 81) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen