Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Oksum

Gårdsnummer 40

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det ble ryddet en husmannsplass på Oksum mellom 1725 og 1749. Den ble trolig nedlagt på slutten av 1700-tallet og var således ubebodd i år 1801.
Plassen ble gjenoppryddet omkring 1820, dersom det da ikke ble ryddet en ny husmannsplass like i nærheten. Denne plassen ble nedlagt omkring 1865. En annen husmannsplass ble ryddet omkring 1833. Denne plassen ble også nedlagt før 1865.
Den første plassen som ble ryddet, ligger i dag like inntil veien mellom Oksum og Vissevåg. Like ved ligger noen bakkete jorder som blir kalt Hestehagen.

På toppen av noen høye bakkete jorder, rett sør for Oksum, har den andre husmannsplassen ligget. Der bodde Lars Christophersen (se bruksnummer 4). Han ble kalt «Lars på Støkke», og bakken heter også i dag «Støkkebakken».
Det har også vært en husmannsplass ved noen utjorder i Ursdal, - sørvest for Oksum. Den før nevnte Lars Christophersen har visstnok bodd der en tid før han kom til «Støkke».


Ole Oxum var gift med Anne Jacobsdatter (født ca. 1784).
Kjent barn: Christiane, født 1818 - død 1873. Ble 1865 understøttet av fattigkassen. Døde på Bratsberg Amtssykehus.
Ole Oxum var husmann fra ca. 1820 og til sin død omkring 1860. Enken, Anne Jacobsdatter, overtok da plassen og brukte den til sin død omkring 1865. Plassen ble da nedlagt.


Lars Christophersen fikk i 1833 festeseddel på en plass av Hans Jacob Jacobsen Oxum (se bruksnummer 5) for sin og hustrus, Marthe Margrethe Adolphsdatter, levetid (se bruksnummer 4). De var begge døde ved folketellingen i 1865.


Niels Svendsen Oxum (født ca. 1796) var også husmann på Oksum. Han giftet seg i 1821 med Karen Margrethe Madsdatter Berg (født ca. 1792). Hun var tjenestejente.
Kjent barn:
Karen Kirstine, født 1822 - død 1822


Likeså var Kristen Kristensen Oxum husmann på Oksum.
Kjent barn:
Anne Marie, født ca. 1820 - død 1821


Gunder Torjussen var gift med Netten Nikoline Hansdatter.
Kjente barn:

  1. Amborg Nikoline, født 1825
  2. Christen, født 1828
  3. Isach, født 1830

Gunder Torjussen ble omtalt som gårdbruker og innerst under Oksum. Familien flyttet senere til Skavråker.

Utdrag (s. 776-777) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen