Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Nordre Lunde

Gårdsnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes en husmannsplass på Nordre Lunde i 1661. Denne plassen var antakelig Ødegården som i 1770-årene ble utskilt og solgt til selveie. En annen husmannsplass ble ryddet før 1725. Den ble nedlagt på annen halvdel av 1700-tallet. På 1700-tallet ble det også ryddet en husmannsplass under Gudsfred. Den ble nedlagt omkring 1870.

Ifølge folketellingen av 1801 fantes der to husmannsplasser under Nordre Lunde. Den ene plassen var Åsen, og den andre kan ha vært Gudsfredplassen. I nærheten av Hegna fantes det en husmannsplass i 1830-årene. Den ble i 1873 solgt til selveie.

Åsen

Folketellingen av 1801 forteller at Lars Bentsen (ca. 1756-1833) bodde på Åsen. Han var gift med Elen Jonsdatter (født ca. 1761).
Kjente barn:

 1. Niels, født ca. 1792 - død 1848. Gift med Gunhild Tolvsdatter (Jonsdatter?) (ca. 1797-1849). Bosatt på Åsen (denne plassen).
 2. Birthe Marie (Kirstine), døpt 1794
 3. Jon, døpt 1797
 4. Søren, født ca. 1799
 5. Maren, døpt 1802

Lars Bentsen Lundeaasen giftet seg andre gang i 1815 med enke Berthe Mathiasdatter (født ca. 1783).
Kjent barn:
Ellen Christine, født 1818 - død 1891. Gift 1844 med Jon Olsen (1805-1864). Sønn av Ole Jonsen. Bosatt på Dreierrønningen under Prestegården (bruksnummer 26).

Utskrift fra den gamle panteboka viser at i 1816 gikk skjøtet fra Lars Bentsen til Ole Andersen Lunde på rydningsrett til plassen Åsen. Prisen som ble betalt var 26 spesidaler og 80 skilling.
I 1833 solgte Ole Andersen og sønnen Anders Olsen plassen «Aasen med Sundmyr» som lå inn under Nordre Lunde, til Niels Larsen. Kjøpesummen var 200 spesidaler.


Niels Larsen (ca. 1792-1848) var gift med Gunhild Tolvsdatter (ca. 1797-1849).
Kjente barn:

 1. Ole
 2. Birthe Kirstine, født 1830 - død 1838
 3. Gunhild Laurine, født 1832
 4. Jens Jørgen, født 1835
 5. Nicolai, født 1839
 6. Birthe Kirstine, født 1842
 7. Andreas, født 1845

Matrikkelen av 1838 viser at «Aasen» hadde løpenummer 16c under Nordre Lunde. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 1½ skinn til 1 ort og 4 skilling.
Niels Larsen og Gunhild Tolvsdatter døde begge på slutten av 1840-tallet. Boet var da falitt. Eiendommen ble verdsatt til 110 spesidaler. Bruttoformuen beløp seg til 115 spesidaler, 1 ort og 10 skilling, mens gjelden var på 142 spesidaler, 4 ort og 8 skilling.


Eiendommen ble overtatt av Helge Larsen Buer. Han solgte i 1851 bruket tilbake til Anders Olsen og broren, Isak Olsen, for 170 spesidaler. I 1880 kjøpte Isak Olsen brorens andel i Åsen for 90 spesidaler. Åsen ble da lagt inn under løpenummer 16b (senere bruksnummer 2).

Isak O. Lunde skjøtet året etter eiendommen sin over på sine to sønner, Erik og Andreas Isakssønner. I 1902 solgte de plassen til sin søster, Marie Isaksdatter Lunde. Med på handelen hørte havnerett, brensel, gjerdefang og husfang så lenge hun satt med eiendommen.

Husmenn under Gudsfred

Gudsfred-Plassen

En mann med navn Nils Alfsen bodde på Plassen under Gudsfred på andre halvdel av 1700-tallet. Det var sannsynligvis han som ryddet denne plassen. Nils Alfsen var gift med Karen Kristensdatter. Hun døde i 1798. Ved skiftet etter hustruen erklærte mannen at han ikke hadde noen arvinger og at kona ikke hadde etterlatt seg noe.

Folketellingen av 1801 forteller at Nils Alfsen må ha flyttet. Denne folketellingen gir oss navnene på en ny husmannsfamilie med jord. Familien kan ha overtatt Gudsfredplassen.


Berthe Engebrethsdatter (født ca. 1741) het «husmoderen». Hun var ved folketellingen nettopp blitt enke etter Niels Halvorsen som hun hadde giftet seg med i 1765.
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født ca. 1775
 2. Halvor, født ca. 1777

Andre husmenn under Gudsfred

Jacob Isachsen Gusfred (født 1775) kom opprinnelig fra Grava. Han var gift med Laurine Iversdatter (født 1779) fra Nordre Lunde.
Kjente barn:

 1. Karen, døpt 1803 - død 1881. Gift 1827 med Søren Nielsen (1791-1879) fra Brunlanes. Bosatt under Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Iver, døpt 1806
 3. Kirsten Marie, døpt 1810
 4. Isak, døpt 1812
 5. Lars, født 1816
 6. Gunhild, født 1817
 7. Maren, født 1820
 8. Abraham, født 1825

Familien hadde tidligere bodd på Nordre Lunde som eiere og på Ramberg som forpaktere.

Festere under Hegna

Kirkebøkene forteller om flere innerstfamilier som bodde under Hegna på første halvdel av 1800-tallet.

Jon Knudsen Hegna var gift med Dorthe Marie Hansdatter.
Kjent barn: Maren, født 1843


Lars Torjussen Hegna (født 1817) var sønn av Torjus Sørensen Kjølsrød. Han giftet seg i 1845 med Inger Johanne Andersdatter (født 1821). Hun var datter av Anders Halvorsen Hegna.
Kjent barn: Hans Nicolai, født 1846


Tollef Nilsen Hegna var gift med enke Karen Marie Larsdatter Hvalen.
Kjent barn: Abraham, født 1850

Utrag (s. 145-147) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen