Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lerstang (Nautser)

Gårdsnummer 35, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen kalles gjerne «Nautser» og ligger ved Sagbakken i Langangen. Den ble i 1840 skilt ut fra løpenummer 84a (senere bruksnummer 6) og gitt løpenummer 84b (senere bruksnummer 7).

Tjue år senere ble det tinglyst et skjøte fra Christen Thorsen til Peder Pedersen Berg på det fraskilte bruket. Han måtte betale 300 spesidaler for eiendommen som fikk en skyld på 2 ort og 16 skilling.


Peder Pedersen var gift med Ingeborg Marine Jacobsdatter. Hun døde i 1842, og i skiftet etter kona gikk hjemmelsbrevet på eiendommen til stervboenkemannen. (Slektsoversikten er tatt med under Berg, bruksnummer 2.)

Eiendommen har aldri vært benyttet som eget gårdsbruk. Derimot er det blitt skipet ut mye is fra stedet, og det har vært store ishus og isdamer på eiendommen.

I 1872 solgte Peder Pedersen noen ishus og dammer på eiendommen til firmaet Vauvert & Høegh for 300 spesidaler og en årlig avgift på 25 spesidaler. Selve eiendommen solgte han tre år senere til en sønn, Nicolai Pedersen Berg, for 1000 spesidaler.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 84b bruksnummer 7 under gårdsnummer 35, Lerstang. Skylden på bruket ble revidert til 1,25 mark.

Ishusene og isdammene som Vauvert & Høegh hadde kjøpt, ble i 1894 solgt til Ole Andersen Langangen. Som eier av Nautser isbruk, solgte Ole Andersen i 1921 tre fjerdedeler av bruket til Peder Sundsaasen, Bernt A. Langangen og Erik Nøklegaard for 1000 kroner.

Jord- og skogeiendommen som hørte til bruksnummer 6, ble i 1921 solgt fra Nicolai Pedersen Berg, som da bodde på Stathelle, til Samuel Svensson for 25 500 kroner. I 1928 ble eiendommen solgt videre til Amandus Wiersdalen for 17 000 kroner.

Etter noen mindre skylddelinger fikk den resterende eiendommen en skyld på 1,21 mark. I 1967 gikk skjøte på denne eiendommen over til datteren, Helen Johnsen (født 1924), for 30 000 kroner. (Se også Rørarød, bruksnummer 1.)

Utdrag (s. 653-654) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen