Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Øvre Kokkersvold

Gårdsnummer 1, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ramsdokka

Plassen «Ramsdokka» lå på Øvre Kokkersvold. På begynnelsen av 1800-tallet bodde Christoffer Olsen (født 1790 i Holla) på plassen. Han var sønn av Ole Andersen Tved og Maren Olsdatter. Christoffer Olsen giftet seg med Kirstine Andersdatter (født 1789). Hun var datter av grunneieren Anders Olsen Kokkersvold.
Kjente barn:

 1. Maren, født 1817
 2. Ole, født 1820 - død 1893
 3. Marthe Helene, født 1822. Gift 1846 med Søren Christian Pedersen (født ca. 1820 i Brunlanes). Sønn av Peder Hansen fra Tanum. Bosatt på Haken under Bjørkevold. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Anders, født 1825
 5. Ole, født 1827 - død 1893. Gift 1854 med Inger Pernille Ingebretsdatter (1836-1894). Datter av Ingebret Arvesen Langangen. Bosatt på Ulverød under Prestegården (bruksnummer 61).
 6. Karen, født 1827. Gift 1871 med Erik Gustav Gustavsen (1825 -1889) fra Sverige. Sønn av Gustav Eriksen. Bosatt på Ulsbru under Langangen. (Se «Husmenn og festere».)
 7. Kirstine, født 1829 - død 1906. Gift 1857 med matros, senere skipstømmermann Jon Olsen (1835-1904). Sønn av Ole Hansen Muhle (Tveten). Bosatt på Ørviktangen.
 8. Lars, født 1832

Folketellingen av 1865 viser at Christoffer Olsen bodde på plassen «Ramsdokka» sammen med sin kone, Kirsten Andersdatter, og deres eldste datter, Maren, som var ugift. På plassen hadde de 1 ku og 4 sauer. Utsæden var på 1/8 tønne bygg, ¼ tønne havre og 2 tønner poteter.

Husmenn under Nedre Kokkersvold (bruksnummer 19)

Haken

Plassen «Haken» lå nede ved Kokkersvoldstranda. Her bodde omkring 1850 Søren Christian Pedersen (født ca. 1820 i Brunlanes). Han giftet seg i 1846 med Marthe Helene Christoffersdatter (født 1822). Hun var datter av Christoffer Olsen på plassen «Ramsdokka».
Kjente barn:

 1. Maren Sophie, født 1846 - død 1918. Gift 1870 med sjømann og fisker Jacob Petter Pedersen (1845-1924). Sønn av Peder Amundsen Aas. Bosatt på Sundsåsplassen under Sundsåsen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Christopher, født 1848 - død 1912. Fisker. Døde ved en kjøreulykke i Kleivene. Gift 1868 med Ingeborg Olsdatter (født 1836). Datter av Ole Isachsen på plassen Øster under Kjendalen. Bosatt på Sundsåsen. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Kirsten Marie, født 1850
 4. Peder, født ca. 1852 - død 1930. Bandskjærer. Gift med Petrea Andersdatter (1851-1938) fra Larvik. Bosatt på Langangsrønningen.
 5. Karen, født 1854. Gift 1878 med skogs- og sagbruksarbeider Lars Johnsen (1848-1932). Sønn av John Eriksen Wiersdalen. Bosatt i Langangen.
 6. Søren, født 1856
 7. Marthe Marie, født 1857
 8. Christiane, født 1859
 9. Amund, født 1861 - død 1861
 10. Christiane Olalie, født 1862
 11. Anders, født 1866. Bandskjærer, kurvmaker og sagarbeider. Gift med Emilie Karoline Andersen (født 1866) fra Porsgrunn. Bosatt i Hjertevik under Halvarp.

Under folketellingen i år 1865 ble det fødd 3 kuer på plassen. Det ble satt ¾ tønne poteter. Sist i 1860-årene ble plassen nedlagt for å gi rom for et større ishus.

Andre husmenn under Kokkersvold

Under Kokkersvold (senere bruksnummer 19) bodde det i 1860-årene en del husmenn uten jord. Det var folk som leide hus som var bygd på brukets grunn. Til gjengjeld betalte de en viss avgift. Denne avgiften var gjerne forbundet med arbeidsplikt.

Jacob Abrahamsen (født ca. 1833) var sønn av Abraham Johannesen. Han giftet seg i 1863 med Gunhild Gunuldsdatter (født ca. 1831 i Gjerpen). Hun var datter av Gunuld Paulsen.
Kjente barn:

 1. Kirsten, født 1863 - død 1863.
 2. Anders, født 1864 - død 1943. Ugift.
 3. Abraham, født 1865 - død 1866.
 4. Abraham, født 1868. Ugift.
 5. Birthe Kirstine, født 1873.

Jacob Abrahamsen var husmann uten jord. Han drev helst som fisker. Under folketellingen i 1865 bodde Abraham Johannesen (født ca. 1780 i Porsgrunn) på plassen. Han var enkemann og «lægdslem».


Ole Kristian Olsen (1815-1897) kom fra Oslo. Han var gift med Karen Pedersdatter (1816-1875) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Lars Andreas, født 1849 - død 1870
 2. Carl, født 1857

Ole Kristian Olsen var murmester.


Halvor Thoresen (1836-1880) kom fra Arendal. Han giftet seg i 1862 med Anne Marie Gundersdatter (født 1843).
Kjente barn:

 1. Anne Dorthea, født 1862
 2. Hanna Marie, født 1865
 3. Anne Thomine, født 1867
 4. Theodor, født 1868
 5. Lars Ingvald, født 1873
 6. Anne Thomine, født 1877

Under folketellingen i 1865 bodde Dorthe Nielsdatter (1813-1877) på plassen. Hun var gift og bodde sammen med sin datter, Nilia Gundersdatter. De hadde egen husholdning.

Halvor Thoresen var smed. Han druknet på vei fra Brevik til Langangen med en ladning jern og kull. Ved Bjørsund hadde han sovnet og drev til havs. Dette skjedde inn under jul i 1880.

Kona, Anne Marie Gundersdatter eller «Marja smed» som hun ble kalt, hadde igler på glass. Dem brukte hun når hun hjalp folk som led av svimmelhet eller var plaget av smerter.

Utrag (s. 90-92) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen