Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vestby

Gårdsnummer 15, bruksnummer 21

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1898 ble Vestby fraskilt bruksnummer 1 med en skyld på 68 øre. Den første eieren het Nils Severin Nilsen.

Nils Severin Nilsen (1861-1947) var sønn av Nils Larsen fra Myra i Vestby og Nilia Iversdatter. Han giftet seg første gang i 1889 med Anne Kirstine Mikkelsdatter Sætre (1864-1899). Hun var datter av Mikkel Sørensen og Anne Helvig Olsdatter.
Nils Severin og Anne Kirstine hadde disse barna:

  1. Nelly Amanda, født 1893. Gift med Aksel Vestli. Bosatt på Rising i Gjerpen.
  2. Nils Michael, født 1895. Gift med Angela. Bosatt i Brevik.

Nils Severin Nilsen giftet seg senere med Maren Andrea Larsen Kroken (1871-1961) fra Kjose.

Maren Andrea hadde ei datter fra tidligere:
Martha Karoline. Gift med Severin Pettersen (1887-1964). Sønn av Petter Severin Severinsen på Landhjem. Bosatt på Landhjem (bruksnummer 9).
Nils Severin og Maren Andrea tok til seg to pleiebarn:

  1. Willy, døde som ganske liten.
  2. Harald, født 1913. Gift med Solveig Lunde (1915-1980). Datter av Lars Karlsen Lunde på Plassen under Kjendalen. Bosatt i Porsgrunn.

Folketellingen i år 1900 viser at Nils Severin Nilsen da levde som enkemann. Han var jernbanearbeider og gårdbruker. På Vestby bodde han sammen med sine barn og sin mor, Nilia Myra (født 1825), som var enke.

I 1921 ble det avholdt en skylddeling på Vestby. Da ble bruksnummer 30, Norderhaug, fraskilt med en skyld på 4 øre. Tjue år senere ble det holdt en ny skylddeling. Da ble bruksnummer 42, Fredtun, fraskilt. I 1945 ble bruksnummer 46, Myra, fraskilt til en svigersønn, Severin Pettersen, og sammenlagt med Landhjem (bruksnummer 9).

Nils Severin Nilsen døde i 1947. Hjemmelen til Vestby gikk da over til Maren Nilsen, Michael Nilsen, Nelly Vestli og Harald Westby som enke og arvinger etter avdøde. Enken fikk hjemmelen til 5/8 og barna fikk hjemmelen til 1/8 hver.

Etter Maren Nilsens død i 1961, gikk hjemmelen til Vestby over til hennes fire arvinger: Nelly, Michael, Martha og Harald. De skjøtet eiendommen over til Vidar Martinsen (født 1922) for 23 000 kroner.

I 1963 ble det makeskiftet med eiendommen. Da gikk skjøtet på Vestby som var verdsatt til 32 000 kroner, over til brødrene Sverre Martinsen (født 1924) og Erling Martinsen (født 1929). Vidar Martinsen overtok Galås (bruksnummer 22). (Slektsoversikten er tatt med under denne eiendommen.)

Vestby hadde en skyld på 34 øre. Senere er bruksnummer 69, «Haukens idrettsplass B», og bruksnummer 72, «Veggrunn», skilt ut fra eiendommen.

Utrag (s. 258-259) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen