Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ekelund

Gårdsnummer 31, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, løpenummer 77h, ble i 1880 skilt ut fra løpenummer 77e (senere bruksnummer 5) med en skyld på 20 skilling. Den første brukeren av den fraskilte delen het Anders Nilsen.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 77h, «Egelund», bruksnummer 7 under gårdsnummer 31, Siktesøya. Skylden på bruket ble revidert til 49 øre.

Anders Nilsen solgte omkring år 1900 bruket til Albert Nilsen fra Larvik. Den nye eieren drev som fisker ved siden av at han var bonde og gårdbruker. Under folketellingen i år 1900 bodde Elise Larsen (født 1839) på bruket. Hun var husbestyrerinne og kom fra Blomskog i Sverige.

Albert Nilsen (1870-1937) giftet seg senere med Lovise Nilsen (født 1873). Etter Albert Nilsens død ble eiendommen i 1939 overtatt av en svoger, Andreas Rust-Hansen, for 5500 kroner.

I 1965 ble det fraskilt to tomter. Et målebrev fra 1967 viser at den resterende delen av eiendommen da var på 46 808 m². Skjøte på denne eiendommen og bruksnummer 41 gikk like etter til Porsgrunn kommune for 100 000 kroner. Eiendommen blir brukt til friluftsformål.

Utdrag (s. 559) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen