Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løkene

Gårdsnummer 9, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 27e, ble i 1885 fraskilt løpenummer 27d med en skyld på 1 daler, 4 ort og 4 skilling. Skjøtet gikk senere samme år fra Peter Olafsen Øen (se bruksnummer 1) til firmaet Bugge & Co. i Larvik for 22 000 kroner.

I 1888 ble løpenummer 27f (senere bruksnummer 4), Fløtterød, fraskilt Løkene og solgt til Carl Arnesen. Løkene og Fløtterød fikk etter dette en lik skyld på 4 ort og 14 skilling.

Ved matrikkelreguleringen i 1889, fikk løpenummer 27e bruksnummer 3 under gårdsnummer 9, Siljan. Skylden på eiendommen ble revidert til 2,38 mark.

Etter at Bugge & Co. hadde drevet ut det meste av skogen, ble eiendommen i 1894 solgt til Martin P. Berg for 4500 kroner. Martin P. Berg bodde på Berg i Bergsbygda (se bruksnummer 2). I 1909 solgte han Løkene til Martinius Nilsen Fløtterød for 8000 kroner.

Martinius Nilsen hadde i 1896 kjøpt bruksnummer 4 under Siljan, Fløtterød. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Løkene ble lagt under Fløtterød, og eiendommene har senere vært drevet sammen.

Utrag (s. 183-184) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen