Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Ramberg

Gårdsnummer 34

av Per Chr. Nagell Svendsen

Plassen Rambergrønningen ble ryddet like etter år 1800. Omkring 1822 ble det ryddet en ny plass i vestre del av den gamle husmannsplassens område. Den gamle plassen ble da nedlagt. Omkring 1880 ble den yngste plassen nedlagt og området lagt til gårdens innmark.

Rambergrønningen

I 1822 ble det utstedt et festebrev fra Rasmus Jacobsen Berg til Ole Adolphsen og hustru for deres levetid på en oppryddet plass som kaltes «Vestre Ende af Ravenberg Rødningen». Den årlige avgiften ble satt til 4 spesidaler.

Ole Adolphsen (ca. 1794-1857) giftet seg i 1820 med Anne Margrethe Andersdatter (født ca. 1796). Begge ektefellene var født på Røra.
Kjente barn:

 1. Amborg Maria, født 1821 - død 1909. Gift 1863 med Isak Constantinius Jacobsen (1836-1915). Sønn av Jacob Frantsen Leerstang. Bosatt på Lerstang (bruksnummer 6).
 2. Anne, født 1822 - død 1822.
 3. Anne, født 1823 - død 1885. Gift 1843 med Ole Gulliksen (1815-1896) fra Siljan. Oppholdt seg på Sundsåsen. Sønn av Gullik Olsen. Bosatt på plassen Ulesund under Lerstang. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Marthe, født 1828. Gift 1855 med smed Even Amundsen (født ca. 1829 i Seljord). Oppholdt seg på Lerstangmoen. Sønn av Amund Sørensen Sandvigen.
 5. Anders, født 1830 - død 1881. Gift 1864 med Juditte Hansdatter (født 1845). Datter av Hans Olsen Bukkøen. Bosatt på Oksum (bruksnummer 3 ).
 6. Amund, født 1833. Gift 1862 med Ingeborg Amundsdatter (født ca. 1833). Datter av Amund Svendsen fra Rogn i Bamble. Bosatt på Rambergrønningen (denne plassen), senere i Ørjeviken under Lerstang (bruksnummer 15).
 7. Marie Margrethe, født 1836 - død 1911 Gift 1871 med Abraham Andersen Auen (1838-1919). Sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Bosatt på Auen under Håøya (bruksnummer 6).
 8. Karen Kirstine, født 1842 - død 1922. Gift 1866 med Lars Andersen (1835-1911). Sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Bosatt i Gunnuldsvik under Bjønnes. (Se «Husmenn og festere».)

Etter Ole Adolphsens død, ble plassen over tatt av en sønn, Amund Olsen (født 1833). Han giftet seg i 1862 med Ingeborg Amundsdatter (født ca. 1833). Før sitt ekteskap med henne fikk han et barn med Marie Halvorsdatter Brevigsaasen:
Amund Martinius, født 1856

Amund Olsen ble i 1865 registrert som husmann uten jord. Han drev som tømmermann. På plassen ble det i 1865 holdt 2 kyr og 4 sauer. Utsæden var samme året på 1/16 tønne hvete, 1/8 tønne bygg, ¾ tønne havre og 1 tønne poteter.

I 1872 kjøpte Amund Olsen en del av Ørjeviken under Lerstang (senere bruksnummer 15). Han flyttet da dit sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Andre beboere under Ramberg

Auen Bentsen (født 1803) var sønn av Bent Knudsen Stamland. Han giftet seg i 1825 med Karen Marie Nilsdatter Berg (født ca. 1802).
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født 1826 - død 1894. Gift 1852 med Hans Jacob Andersen (1828 -1887). Sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Maren Kirstine, født 1831 - død 1888. Gift 1858 med Jacob Olsen (1825-1875). Sønn av Ole Gundersen Bjønnes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Elen Maria, født 1836. Gift 1861 med Søren Larsen Omlid (1833-1910) fra Brunlanes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Nilia Bergitte, født 1842. Gift 1864 med Nils Sørensen (født 1836). Sønn av Søren Nilsen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)

Familien var i 1840 bosatt under Bjønnes. De var dessuten bosatt på Ørjeviken under Lerstang (1876) og på Stamland som innerster.

Utdrag (s. 633-634) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen