Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sjørønningen

Gårdsnummer 22, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 55d, ble i 1883 skilt ut fra løpenummer 55c (senere bruksnummer 3) med en skyld på 8 skilling. Andreas Nilsen kjøpte eiendommen av sin far, Nils Olsen Halvarp, for 600 kroner. Kjøperen fikk rett til havnegang for ei ku og fritt brensel av topp, kvist og avfallsskog.

Andreas Nilsen (1853-1934) giftet seg i 1879 med Inger Marie Hansdatter (1858-1918) fra Sandøya.
Andreas og Inger Marie hadde disse barna:

  1. Nils Toresius, født 1879. Emigrerte 1903 til Canada hvor han slo seg ned som farmer.
  2. Amanda Marie, født 1882. Gift med rørlegger Bernhard Sørensen fra Porsgrunn.
  3. Ingrid Hansine, født 1885. Gift med rørlegger Amund Sørensen fra Porsgrunn.
  4. Oluf Nobert, født 1890. Gift med Agnes Emigrerte 1907 til Canada hvor han slo seg ned som farmer.
  5. Josefine Katinka, født 1892 - død 1943. Ugift. Bosatt på Rjukan.
  6. Valborg, født 1894. Gift med Kristen Hagen fra Rjukan.
  7. Hans, født 1896 - død 1918. Døde av spanskesyken.
  8. Erling, født 1899. Gift 1932 med Aagot Katrine Larsdatter (1897-1965) fra Skoger ved Drammen. Bosatt på Sjørønningen (denne eiendommen).
  9. Lillian, født 1903 - død 1975. Gift med Martin Halvorsen (1897-1970) fra Halle i Brunlanes.

Andreas Nilsen var sjømann og seilte mellom annet som styrmann, - mest på engelske skuter. Han bygde nye hus på eiendommen.

Senere ryddet og brøyt Andreas Nilsen opp 5 dekar ny jord. Det ble holdt 1 og 2 kyr på bruket. Vanligvis var det 1 til 2 griser på gården. En ble slaktet om høsten og en om våren. Det ble holdt en del høns for eget behov.

Etter at Andreas Nilsen sluttet å seile, drev han mest som isarbeider. Han var i flere år formann ved Bjønnes-Solvik isforretning og Halvarp isforretning.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 55d, «Sørrydningen», bruksnummer 4 under gårdsnummer 22, Halvarp. Skylden på bruket ble revidert til 25 øre.

Under folketellingen i 1900 bodde det en fattig enke på bruket. Hun het Hanna Andersen (født 1861).

I 1932 ble bruket skjøtet over på den yngste sønnen, Erling Nilsen, for 5200 kroner. Eiendommen hadde da en uforandret skyld.

Erling Nilsen (født 1899) giftet seg i 1932 med Aagot Katrine Larsdatter (1897-1965) fra Skoger. Det er ingen barn i dette ekteskapet.

Erling Nilsen satt i herredsstyret i perioden 1952-55. Nilsen hadde sitt faste arbeid på Eidanger Salpeterfabriker på Herøya. Han drev gården ved siden av. Det ble dessuten tid til litt fiske.

I 1937 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 24 fraskilt med en skyld på 2 øre. Det utskilte bruket fikk rett til brygge og strandlinje.

Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 5 dekar (sandmold). Utmarka dekket 3 dekar. På bruket ble det holdt 2 kyr, 16 høner og 18 kalkuner.

Våningshuset ble bygd omkring 1880 og hønsehuset i 1939. På bruket er det dessuten bryggerhus og uthus med fjøs og låve.

I 1963 ble bruksnummer 80, Strandly, fraskilt med en skyld på 1 øre. Den fraskilte eiendommen fikk vei- og bryggerett.

Utrag (s. 421-422) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen