Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Lerstang

Gårdsnummer 35

av Per Chr. Nagell Svendsen

Alt i 1661 ble det nevnt at det bodde to husmenn eller strandsittere på Lerstang. Det vites ikke med sikkerhet hvor de bodde på gårdens grunn.

På begynnelsen av 1700-tallet ble Ørjeviken ryddet. Dette var opprinnelig en husmannsplass. Plassene Valås-plassen, Seivall, Ulesund, Lille Smedviken (senere bruksnummer 16) og Moen (senere Solgård, bruksnummer 17) ble alle ryddet på første halvdel av 1800-tallet. På slutten av samme århundre ble plassene nedlagt og omgjort til festetomter eller solgt til selveie.

Husmenn under bruksnummer 1

Seivall (Valåsplassen)

Gunder Andersen (1826-1910) var sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Han giftet seg første gang i 1854 med Oline Olsdatter (1827-1859).
Kjente barn:

 1. Ole Andreas, født 1855 - død 1870
 2. Marie, født 1857 - død 1886
 3. Oluf Gustav, født 1859 - død 1861

Etter at den første kona var død i barselseng, giftet Gunder Andersen seg i 1865 med Berthe Marie Andersdatter (1825-1878). Hun var datter av Anders Pedersen Hasler. Da også den andre kona døde, giftet Gunder Andersen seg i 1879 med Oline Jacobsdatter. Det kjennes ikke til noen barn fra disse ekteskapene.

Gunder Andersen festet plassen i 1857 for seg og sin kone i deres levetid mot en årlig avgift på 2 spesidaler og 6 arbeidsdager. Andersen arbeidet helst som bjelkehogger. Han hadde ingen husdyr og satte hverken poteter eller korn. Plassen gikk senere over til Nirid Olsen.


Nirid Olsen (1833-1894) kom fra Bø. Han var gift med Anne Torkildsdatter (1833-1872) fra Sauherad.
Kjente barn:

 1. Anne, født 1855 - død 1940. Gift første gang 1885 med Christian Olsen (1848-1893). Sønn av Ole Christiansen Leerstang, Bosatt på Solheim under Lerstang (bruksnummer 5).
  Gift andre gang 1895 med Even Thorstensen (født 1864). Sønn av Thorsten Thorkildsen på Sagbakken. Bosatt i Langangen.
 2. Marie, født 1868
 3. Elise Gurine, født 1870

Etter at den første kona var død, giftet Nirid Olsen seg i 1874 med Inger Marie Nielsdatter.
Kjente barn:

 1. Adolph, født 1874 - død 1874
 2. Nicolai, født 1874 - død 1874
 3. Anette, født 1874 - død 1876
 4. Ingvald Nicolay, født 1876
 5. Nils Andreas, født 1878. Sjømann. Døde av feber i Afrika.
 6. Agnete Olava, født 1882 - død 1884

Plassen gikk senere over til Thomas Sørensen.

Thomas Sørensen (1872-1970) var sønn av Søren Mikkelsen Leerstang. Han giftet seg første gang i 1893 med Ludvikke Severa Andersdatter (1873-1917) fra Kragerø. Hun var datter av Anders Sørensen.
Kjente barn:

 1. Søren Andreas, født 1894. Emigrerte i 1920-årene til USA. Gift 1935 med Mary Lilian Landrus (født 1906) fra Colorado i USA. Bosatt i Petaluma, California, USA.
 2. Valborg Kristine, født 1896. Gift 1922 med John Robertsen (født 1888) fra Sandtorg ved Harstad. Sønn av fisker og småbruker John Robertsen og Johanne Pauline Pedersen. Bosatt i Brevik.
 3. Signe Marie, født 1898. Gift 1922 med Alfred Theodor Syvertsen Njerve (født 1899) fra Spangereid i Vest-Agder. Sønn av skipsfører Martin Syvertsen og Theodora Hansen.
 4. Agathe Elenora, født 1900. Gift 1921 med Agnar Benjamin Hartvigsen (1893-1953) fra Sandtorg ved Harstad. Sønn av småbruker Nils Hartvigsen og Karoline Hansen. Bosatt i Brevik.
 5. Kristine Halvarda, født 1903. Gift 1940 med Johan Henriksen (født 1904). Sønn av sjømann Nils Henriksen og Hulda Amundsen på Sandøya.

Den første kona, Ludvikke Severa Sørensen, døde i 1917. Thomas Sørensen giftet seg annen gang i 1922 med Hulda Amundsen (født 1883). Hun var datter av fisker Johan Amundsen på Sandøya.

Thomas Sørensen festet plassen i 1895 for 50 år, med adgang til å fornye avtalen for ytterligere 50 år. Avgiften var 6 arbeidsdager i året. Senere ble avgiften omgjort til vanlig leie, og husmannspliktene falt dermed bort.

Med i leieavtalen het det at Thomas Sørensen skulle holde forsvarlig gjerde rundt plassen. Eieren av jorda forbeholdt seg fri veirett over plassen til sine egne jorder. Husene på plassen var leierens eiendom. En tid virket Thomas Sørensen som veivokter i Bergsbygda. I 1916 flyttet han til Sandøya hvor han overtok den eiendommen som hans foreldre hadde hatt.

Erling Traaholt skriver i boka «Leerstangslekten. Søren Mikkelsens familie», følgende om Thomas Sørensen (side 18):

«Thomas virket først med isarbeide. Han hadde part i isdam på Håøya. Han drev også med oppkjøp og salg av makrell. Rodde fra Bergsbygda til Langesund for å kjøpe fisk, rodde så til Porsgrunn for salg og hjem til Bergsbygda om kvelden. Det var ikke liten rotur pr. dag! Thomas var i mange år veivokter, kom så til Dalen hvor han først var ved kalkovnen, og senere med blant de første som arbeidet ved anlegget ved Dalen Portland Sementfabrikk. Han var formann en tid under anlegget. Han virket ved Dalen i 23 år og gikk så av med pensjon. Ved sitt 20 års jubileum ble han tildelt gullklokkekjede med plate og inskripsjoner. Han har vært medlem av Eidanger herredstyre og styret i Eidanger sparebank. Ellers har han utenom sitt arbeide vært opptatt av sine religiøse interesser.»

Seivall

Knut Bjørnsen (1842-1928) kom fra Seljord. Han var gift med Turine Amundsdatter (1842-1912) fra Gjerpen.
Kjente barn:

 1. Bernt, født 1869 i Gjerpen. Emigrerte til USA.
 2. Hilda. Gift med Karenius Jensen fra Notodden.
 3. Karen, født 1871 i Skien. Gift med Anton Rasmussen fra Skien.
 4. Amund, født 1874 - død 1952 Gift med Ragna Marie Isaksdatter (1881-1955). Datter av Isak Hansen Smedholmen. Bosatt på Rydningen under Berg (bruksnummer 3).
 5. Jakob, født 1877 - død 1961. Gift 1899 med Inger Amalie Abrahamsdatter (1882-1961). Datter av Abraham Ingebregtsen Ramberg. Bosatt på Seivall (dette stedet), senere på Stamland (bruksnummer 3).
 6. Martha Marie, født 1880. Gift med Herman Isaksen fra Notodden.
 7. Ole, født 1884 Emigrerte til USA.

Knut Bjørnsen hadde ingen husmannsplikter, men betalte vanlig festeavgift. Han drev mye som isarbeider. Ved folketellingen i år 1900 bodde hele familien på Seivall. En av sønnene, Jacob Knutsen, var gift og bodde på bruket sammen med sin kone, Amalie Abrahamsdatter, og deres datter, Tora Jacobsdatter (født 1900). I 1904 ble «Seivald» skilt ut fra Solheim (bruksnummer 5) og gitt bruksnummer 21.

Ulesund (Ekelund)

Ole Gulliksen (1815-1896) kom fra Siljan. Han giftet seg i 1843 med Anne Olsdatter (1823-1885). Hun var datter av Ole Adolphsen Rambergrødningen.
Kjente barn:

 1. Johan, født 1843 - død 1932. Sjømann i 1865. Gift 1875 med Karen Oline Gulliksdatter (ca. 1851-1928). Datter av Gullik Sørensen på Briskehaugen under Nøklegård. Bosatt i Ørjeviken (bruksnummer 14).
 2. Berthe Oline Andrea, født 1845. Gift 1870 med sjømann Lars Pedersen (født 1841). Sønn av Peder Hansen Øienkastet.
 3. Ole, født 1847. Sjømann i 1865.
 4. Anne Kirstine, født 1853.
 5. Maren Janine, født 1855 - død 1857.
 6. Maren Janine Marie, født 1858. Gift 1880 med matros Hans Peter Hansen fra Tollnes i Solum.
 7. Marthe Petirea, født 1861

Under folketellingen i 1865 bodde en losjerende sjømann, Christen Christensen (født ca. 1838), på plassen. Han var sønn av Christen Christophersen Ørjeviken. Ole Gulliksen bodde tidligere på Rambergrønningen som innerst. Han arbeidet mye som tømmermann. Familien eide ei ku og holdt noen sauer. Det ble sådd litt kom og satt noe poteter. Husmannsforholdet på plassen opphørte ved Ole Gulliksens død.

Festere under Nautser (bruksnummer 2) fram til år 1900

Festetomt 1: Sagbakken

Ole Andersen (1825-1907) kom fra Sannidal. Han giftet seg i 1850 i Sannidal med Elise Andrea Andersdatter (1826-1876). Hun var datter av Anders Nilsen på Stamland.
Kjente barn:

 1. Anders, født 1851 - død 1862.
 2. Karen Andrea, født 1854 - død 1854.
 3. Abraham, født 1855 - død 1886. Gift 1876 med Johanne Thomine Thomasdatter Kokkersvold. Bosatt på stedet.
 4. Isak, født 1858 - død 1876.
 5. Karen Andrea, født 1860 - død 1944. Gift med Martin Stamland.
 6. Anne, født 1863 - død 1944. Lærerinne. Ugift. Bosatt på Heistad.
 7. Anders, født 1865. Emigrerte til USA.
 8. Berthe Mærie, født 1867 - død 1874
 9. Elise Olava, født 1869 - død 1889

Ole Andersen giftet seg andre gang i 1878 i Sannidal med Ingeborg Marie Eriksdatter (1844-1926).
Kjente barn:

 1. Erik Emil, født 1880. Overlærer. Tok navnet Eide. Gift med Elisabeth Berger. Bosatt i Oslo.
 2. Isak, født 1882. Assuranseinspektør. Gift med Emma Nikoline Marie Jacobsdatter (1882-1926). Datter av Jacob Petter Olsen Bua på Sundsåsen.
 3. Jacob, født 1885 - død 1886.
 4. Jacob, født 1887 - død 1971. Lærer. Tok navnet Eide. Gift med Alfhild Steen. Bosatt i Tønsberg.

Ole Andersen hadde i sin ungdom fart en del til sjøs. I 1853 kom han til sagbruket Røtua under Røra. Der var han en tid sagmester. Da dette sagbruket stanset, tok Ole Andersen arbeid som skipstømmermann i Brevik. Der ble han kjent med N. W. Coch som benyttet ham som formann på sagbruket og isanlegget på Nautser. På tomta som han festet, hadde Ole Andersen et par kyr, samtidig som han satte litt poteter og sådde noe korn.

Alt omkring 1850 hadde Ole Andersen gjennomgått en religiøs vekkelse. I. C. Ramberg skriver om dette i «Boken om Eidanger» (side 382): «Han hadde erfart syndens rædsler paa en saa haarreisende maate, at han syntes at se Helvedes avgrund paa vidt gap for at sluke ham hvert øieblik, og hans mægtige fantasi drev ham til fortvilelsens rand.»

Ole Andersen sluttet seg til den religiøse lekmannsbevegelsen og ble en av de aller fremste lekpredikantene som noen gang har opptrådt i Eidanger. I begynnelsen var han sterkt kritisk innstilt overfor statskirken, men da religiøst sett mer ytterliggående folk etter hvert begynte å opptre, fikk Ole Andersen et mer ortodokst kristendomssyn, og i senere år hadde han et svært godt forhold til prestene i bygda.

Festetomt 2: Sagbakken (Myra)

Anders Nilsen Sagbakken (1818-1895) var gift med Aslaug Thorkildsdatter (1817-1890) fra Sauherad.
Kjente barn:

 1. Anne Margrethe, født 1844 Gift 1864 med Jacob Nicolai Halvorsen (født ca. 1835 i Brevik). Sønn av Halvor Olsen. Bosatt på Mikkelsrønningen under Heistad. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Nilia Marie, født 1847 - død 1927 Gift 1868 med matros Kittil Kittilsen (født ca. 1833) fra Bø i Telemark. Sønn av Kittil Olsen Fjeldstad. Bosatt på Sagbakken (dette stedet).
 3. Elias, født 1950 - død 1851
 4. Elias, født 1854 - død 1864
 5. Hanna, født 1856 - død 1890 Gift 1877 med Anders Hansen (født 1855). Sønn av Hans Jacob Andersen på Sandøya. Bosatt på Kåsa ved Sagbakken, flyttet senere til Langesund i Bamble.
 6. Anna Tonette, født 1859 - død 1862

Anders Nilsen var fast arbeider på Cochs sagbruk og isanlegg. På tomta som han festet, hadde han ei ku ved siden av at han satte litt poteter.

Festetomt 3: Sagbakken

Thorsten Thorkildsen (1836-1924) var svoger av Anders Nilsen (se festetomt 2) og Nirid Olsen Seivall. Han var gift med Gunhild Evensdatter (født 1833). Begge ektefellene kom fra Sauherad.
Kjente barn:

 1. Anne, født 1854 i Sauherad - død 1935. Gift med Jens Petter Eriksen Braathen (1849-1917) fra Dypvåg i Aust-Agder. Bosatt på Bråten under Halvarp, (bruksnummer 7).
 2. Kari, født 1856 - død 1856.
 3. Kari (Karen), født 1857 - død 1949. Gift med Lars Knudsen (1836-1911). Sønn av Knud Larsen på Rødskjær under Halvarp.
 4. Kirsten, født 1859. Gift med Hans Engen. Bosatt på Sjoa i Gudbrandsdalen.
 5. Aslaug, født 1862. Gift med Anders Marthin Mathisen Hjertevik.
 6. Even, født 1864. Steinarbeider. Gift 1895 med enke Anne Niridsdatter (1855-1940). Datter av Nirid Olsen på Seivall. Bosatt på Stathelle i Bamble, senere i Langangen.
 7. Anne Elise, født 1867. Gift 1892 med skomaker Håkon Bredesen Vang fra Tjølling i Vestfold.
 8. Ole, født 1869 - død 1946. Steinarbeider. Gift med Anne Kirstine Nic. Lindtein fra Arøya i Brunlanes.
 9. Torstein, født 1871 - død 1953. Gift med Nicoline Halvarp.
 10. Gurine Tonette, født 1875 - død 1955. Gift med Johan Antonsen fra Brunlanes. Bosatt på Mørje i Brunlanes.

Thorsten Thorkildsen drev med forskjellig arbeid. Han flyttet senere til Ulsbru under Langangen og Myrgård under Halvarp hvor han bygde seg hus.

Festetomt 4: Sagbakken

Nils Nilsen (født ca. 1823) var gift med Caroline Eriksdatter (født ca. 1833). Begge ektefellene kom fra Sverige.
Nils Nilsen var fast arbeider på Cochs sagbruk og isanlegg.

I samme hus losjerte i 1865 to arbeidere hos Coch. Det var Børre Nielsen (født ca. 1823) fra Eidanger og Hans Halvorsen (født ca. 1856) fra Seljord.

Husmenn og festere under Løvøya

Halvor Nielsen (ca. 1794-1854) var gift med Anne Gunnersdatter.
Kjente barn:

 1. Nils, født 1819
 2. Gunnar, født 1821
 3. Hans Christian, født 1821
 4. Maria, født 1824

Torger Andersen var gift med Maren Larine Jensdatter.
Kjente barn:

 1. Jens, født 1836.
 2. Bodil Marie, født 1841.

Isach Knudsen var gift med Oline Nilsdatter.
Kjente barn:

 1. Kayen Nilia, født 1836.
 2. Johan, født 1839. Gift 1863 med Anne Kirstine Larsdatter (født 1841). Datter av Lars Arnesen på plassen Skuggen under Prestegården.
 3. Kirsten Dorthea, født 1841
 4. Isach Olaus, født 1844
 5. Anne Petronelle, født 1848 - død 1848

Isach Knudsen var i en periode bosatt på Klevstrand.

Andre beboere under Lerstang

Ole Johnsen var gift med Gjøran Nilsdatter. Familien hadde «Leerstang-rødningen» som bostedsadresse.
Kjente barn:

 1. Jacob, født 1846
 2. Nils Martin, født 1849

Anders Christiansen (født ca. 1839 i Modum) var sønn av Christian Larsen Rypaas. Han giftet seg i 1868 med Gunhild Amundsdatter (født ca. 1845). Hun var datter av Amund Eriksen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Maren Sørine, født 1870
 2. Christian, født 1873
 3. Anders, født 1875
 4. Karen Marie, født 1878

Anders Christiansen var murmester ved siden av at han ivaretok sine husmannsplikter.

Utdrag (s. 676-682) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen