Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Siktesøya

Gårdsnummer 31

av Per Chr. Nagell Svendsen

Alt på begynnelsen av 1600-tallet bodde det strandsittere og husmenn på Siktesøya. Plassen «Kjøta» ble ryddet en gang på første halvdel av 1700-tallet.

«Gunnulspladsen» eller «Kullebundsrydningen» ble ryddet på slutten av 1700-tallet. Plassen ble solgt til selveie i 1841 (senere bruksnummer 3).

«Plassen» ble trolig rydd et omkring 1840- 50. Den ble nedlagt som husmannsplass på 1870-tallet (senere bruksnummer 4).

Kjøta

Denne plassen lå innenfor området til det nåværende bruksnummer 8, Tangene. Den første kjente husmannen het Bernt Jensen. Han fikk festebrev på plassen i 1776.

Den neste kjente husmannen het Jens Jensen (Gjønnes). Han var gift med Ingeborg Knutsdatter.
Jens Jensen fikk festebrev på plassen i 1794. Etter hans død fikk enken, Ingeborg Knutsdatter, festebrev på plassen i 1801.

Plassen

Inn under det senere bruksnummer 4 ble det på første halvdel av 1800-tallet ryddet en husmannsplass.

Amund Abrahamsen (født 1839) var sønn av Abraham Johannesen Sundsaasen. Han giftet seg i 1865 med Karen Andrea Amundsdatter (født 1839) fra Moland i Kjose.
Kjent barn:
Anders Christian, født 1865

Amund Abrahamsen var husmann uten jord. Han arbeidet mye som bryggesjauer.

Risøysundet

Under folketellingen i år 1900 bodde det en familie i Risøysundet. Alfred Oluf Antonsen (1863-1952) kom fra Brunlanes. Han giftet seg i 1884 med Johanne Marie Nilsdatter (1859-1948) fra Siktesøya. Hun var datter av Niels Paulsen.
Kjente barn:

  1. Nilsine, født 1886. Gift med fisker Anders Sildevik (1889-1936). Sønn av Christen Andersen i Sildevika under Bjønnes. Bosatt på Bjørkøya.
  2. Johanna, født 1887. Gift med arbeider Hans Evensen. Bosatt i Langesund.
  3. Laura, født 1889. Gift med maler Ernst Engelbrektsen. Bosatt i Helgeroa i Brunlanes.
  4. Anette, født 1890. Gift med arbeider Emil Johansen. Bosatt på Siktesøya.
  5. Anton, født 1891. Gårdbruker. Gift med Gunvor Johansen. Bosatt på Mørje i Brunlanes.
  6. Kirsten, født 1893. Ugift. Bosatt på Siktesøya.
  7. Nils, født 1896. Fisker. Gift med Ida Kristiansen. Bosatt på Siktesøya.
  8. Alf, født 1898. Gift med Klara Hansen. Bosatt på Stokkøya i Brunlanes.
  9. Jenny Marie, født 1901. Gift 1922 med Edvin Anker Stamland (1901 -1975). Sønn av Nils Nikolaisen Stamland. Bosatt i Langesund, senere i Kristiansand.

Alfred Antonsen ble i folketellingslisten oppført som selveier. Han var særlig sysselsatt med fiske, men drev også litt jordbruk.

Andre beboere under Siktesøya

John Jakobsen var gift med Birthe Maria Eilertsdatter.
Kjent barn:
Jakob, født 1818
John Jakobsen ble i kirkeboka omtalt som bonde fra «Sigtesøen» under Eidanger.


Abraham Olsen var gift med Helvig Maria Hansdatter.
Kjent barn:
Else Marie, født 1823
Familien ble i kirkeboka registrert som husmannsfolk.


Mads Christian Arnoldsen (født ca. 1816) var sønn av Arnold Madsen fra Sortebogen i Bamble. Han giftet seg i 1854 med Ingeborg Marie Torjusdatter (født ca. 1820 i Bamble). Hun var datter av Torjus Thorsen Heiestad.
Kjent barn:
Johan Martin, født 1858
Mads Christian Arnoldsen ble omtalt som selveier, men det vites ikke hvilken eiendom han satt med. Ved inngåelsen av ekteskapet bodde han i Brevik.

Utdrag (s. 562-563) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen